Litiumin parin viime vuoden heikon hintakehityksen ei kannata antaa hämätä. Markkinatutkimuslaitos Roskill uskoo katsauksessaan litiumin kysynnän kasvavan viisinkertaiseksi seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kysyntää kasvattaa erityisesti litiumioniakkujen kasvava käyttö sähköautoissa, energiavarastoissa ja kannettavassa elektroniikassa.

Rajua alamäkeä vuodesta 2017

Metallien ja mineraalien markkinatutkimuslaitos Roskill on julkaissut uuden version litium-markkinoiden analyysistään. Kyseessä on jo kuudestoista versio Roskillin “Lithium Outlook to 2028“-raportista.

Litiumkarbonaatin hinta saavutti huippunsa marraskuussa 2017, jolloin hinta oli 25.800 USD tonnilta. Sen jälkeen hinta laski läpi vuoden 2018 aikana ja edelleen vuoden 2019 alussa. Helmikuussa 2019 litiumkarbonaation hinta oli enää 11.500 USD/tonni.

Vuonna 2017 hinnat nousivat useaan otteeseen ennätystasolle litiumioniakkuteollisuuden vahvan kysynnän takia. Myös epävarmuus saatavuudesta tulevaisuudessa nosti hintaa. Tämä herätti runsaasti kiinnostusta litium-sektoriin, minkä seurauksena saatiin paljon investointeja sekä kaivostoimintaan että jalostuskapasiteetin nostamiseen. Kun tuotanto Chilessä, Australiassa, Kanadassa ja Chilessä lähti kasvuun, kääntyivät litium-tuotteiden hinnat laskuun. Uusien litium-projektien suuri määrä vähensi myös pelkoja litiumin saatavuuden heikentymisestä tulevaisuudessa.

Kuva 1. Litiumin globaali kaivos- ja jalostustuotanto (lähde: Roskill, Sep 26, 2019)

Kiina tasapainotti markkinat

Kyseisenä ajanjaksona Kiinan rooli oli markkinatutkimuslaitos Roskillin mukaan keskeinen, kun markkinat haluttiin saada uudelleen tasapainoon.  Kiina vaikutus markkinoille päätyvän litiumin määrään on erittäin merkittävä. Vuonna 2018 akkulaadun litiumkarbonaatin hinta laski vuoden toisen kvartaalin 21.700 USD/tn tasolta vuoden viimeisen kvartaalin 11.450 USD/tn tasolle, kun Kiinan kotimainen (heikkolaatuisemman materiaalin) tuotanto helpotti litium-tuotteiden kovaa kysyntää Kiinan markkinoilla.

Kovaa kasvua luvassa

Roskill uskoo, että pidemmällä tähtäimellä kapasiteetin kasvattaminen sekä nykyisissä että uusissa laitoksissa on välttämätöntä, jotta seuraavan vuosikymmenen aikana odotettavissa olevasta kysynnän kasvusta selvitään.

Litiumin kysynnän odotetaan kasvavan viisinkertaiseksi seuraan kymmenen vuoden aikana, kertoo Roskill. Kysyntää kasvattaa erityisesti litiumioniakkujen kasvava käyttö sähköautoissa, energiavarastoissa ja kannettavassa elektroniikassa. Litiumin kysynnän on ennustettu kasvavan 20 prosenttia vuodessa. Akkumarkkinoiden uskotaan kasvavan 25 prosentin vuosivauhdilla vuoteen 2028 saakka. Pientä parin prosentin vuosikasvua tulee myös litiumin käytöstä teollisuuden raaka-aineena esimerkiksi keramiikassa, voiteluaineissa  ja lasissa.

Litium-ala tuleekin Roskillin mukaan vaatimaan merkittäviä investointeja uusiin kaivoksiin, jalostuslaitoksiin ja myös litiumin kierrätykseen.

Lähde:

  • Lithium Outlook to 2028, 16th Edition. Roskill, July 8, 2019.

Lisää aiheesta:

  • Lithium: Are spodumene plant design recovery rates realistic? Roskill, September 9, 2019.
  • Lithium Giant Seeking Demand Explosion Makes $1.3 Billion Bet. Bloomberg, September 10, 2019.
  • Lithium supply sort of capital, and soon maybe time. Mining Journal, July 25, 2019.

Valkoisesta kullasta kissankullaksi – ylitarjonta painaa litiumin hintaa alas