Yleistä magnesiumista

Magnesium (Mg) on pehmeä ja yleisessä käytössä olevista metalleista kevein. Se painaa kolmanneksen vähemmän kuin alumiini ja vain neljäsosan teräkseen painosta. Magnesium on kemiallisesti aktiivinen. Se reagoi helposti heikkojenkin happojen ja jopa veden kanssa.

Käyttökohteet

Magnesiumia käytetään pelkistimenä valmistettaessa muita metalleja, lisäksi se on ainesosana monissa metalliseoksissa. Magnesium kestää hyvin korroosiota bensiinissä ja monissa öljyissä. Seostamalla magnesiumiin muita metalleja saadaan sen lujuusominaisuuksia parannettua. Hyvin magnesiumpitoisissa seoksissa yhdistyvät lujuus ja keveys, jotka ovat tärkeitä ominaisuuksia esimerkiksi auto- ja lentokoneteollisuudessa sekä monissa instrumenteissa. Magnesiumia käytetään sekä teollisuusmineraalina että metallina. Teollisuudessa ainetta käytetään pääasiassa magnesiumoksideina tulenkestävyyttä vaativissa tuotteissa, kuten masuunien pinnoitteissa ja valupadoissa, mutta etenkin tuotteissa, joissa keveys on erityisen tärkeää, yhdessä alumiinin kanssa seoksissa tai sitä korvaavana ainesosana.

Esiintymät ja tuotanto

Vielä viime vuosisadan loppupuoliskolla magnesiumista yli 50 % saatiin merivedestä, ja merivesi onkin edelleen tärkeä magnesiumoksidin lähde monissa maissa. Kiinan tuotanto-osuuden kasvun myötä suurin osa magnesiumista on nykyään kuitenkin peräisin mineraalivarannoista (BGS 2004). Kiinan tuotannon tärkein magnesiumin lähde on dolomiitti CaMg(CO3)2, jota tuottavat Kiinan lisäksi Kanada, Brasilia ja Serbia. Dolomiitin lisäksi maailmanlaajuisesti tärkeitä magnesiumin lähteitä ovat vesipitoinen magnesiumsuola karnalliitti (KMgCl3·6(H2O); pääasiassa Venäjän esiintymät, myös Kiina), suolajärvet ja magnesiitti MgCO3, joka esiintyy yleisesti dolomiitin kanssa mutta jonka esiintymät ovat tyypillisesti liian pieniä ja epäpuhtaita teolliseen tuotantoon. Maailman magnesium tuotanto oli 757 kt vuonna 2010, josta Kiinan osuus oli 670 kt (88.5 %) (USGS 2012). Muita tuottajia ovat Venäjä, Israel, Kazakstan ja Brasilia. Tunnetut varat riittävät nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin ja suolajärvien vesi voidaan rajoitetusti laskea uusiutuviksi varannoiksi. Yleisesti ottaen magnesium varannot ovat suuret, laajalle levinneet ja käytännössä katsoen rajoittamattomat. Jo pelkästään dolomiitteihin ja magnesiumpitoisiin evaporiitteihin sitoutuneet varat ovat arviolta miljardeja tonneja (USGS 2012).

Viime aikoina magnesium on noussut mukaan keskusteluun kriittisten materiaalien saatavuuden varmistamisesta.

(Päivitetty 28.1.2022)

Magnesiumiin liittyviä uutisia

Lisätietoa magnesiumista

 

LATAA KRIITTISET METALLIT JA HUOLTOVARMUUS -RAPORTTI TÄÄLTÄ!