Kaikki puhuvat harvinaisista maametalleista, mutta ainakin Suomessa tuntuu olevan todella vähän yrityksiä tai asiantuntijoita, jotka ovat työkseen mukana harvinaisten maametallien tuotannossa tai ostavat/myyvät harvinaisten maametallien yhdisteitä. EU haluaa nostaa Euroopan omavaraisuutta harvinaisten maametallien tuotannossa, mutta osaamisen rakentaminen  tulee olemaan kova haaste, koska harvinaisten maametallien tuotannon ja erityisesti jalostuksen osaaminen on niin vahvasti Kiinan käsissä.

EU-komissaari Thierry Breton kävi hiljattain keskusteluja EIT RawMaterialsin toimitusjohtajan Bernd Schäferin kanssa tarpeesta vahvistaa EU:n harvinaisiin maametalleihin pohjautuvien magneettien ja sähkömoottoreiden arvoketjuja. Breton ja Schäfer olivat yhtä mieltä siitä, että on tärkeää tukea Euroopan harvinaisten maametallien tuottajia, jotta saadaan synnytettyä resilientti arvoketju.

Keinoina tavoitteen saavuttamiseksi on esitetty julkista rahoitusta ja EU:n sääntelyä, joilla edistetään kestävää kehitystä läpi koko arvoketjun. Listalla ovat mm. kiertotalous sekä kaivostoiminta, jalostus ja kierrätys.

Tärkeänä Breton ja Schäfer pitävät myös tietoisuuden kasvattamista ja vuorovaikutuksen lisäämistä loppukäyttäjien ja harvinaisten maametallien tuottajien välille, kirjoittaa Schäfer LinkedIn-päivityksessään.

 

Kuva 1.  Harvinaisiin maametalleihin pohjautuvat kestomagneetit ja moottorit ovat korkealla ERMA:n työlistalla.

Kaikki puhuvat harvinaisista maametalleista

Olemme seuranneet harvinaisia maametalleja tiiviisti viime vuodet tällä sivustolla ja pitäneet näitä kriittisiä raaka-aineita aktiivisesti esillä. Nykyään myös poliittiset päättäjät ovat tietoisia harvinaisiin maametalleihin liittyvistä geopoliittisistä riskeistä.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA julkaisi tällä viikolla raportin, jossa se varoittaa  harvinaisten maametallien sekä akkumetallien ja muiden päästöttömän energian kannalta kriittisten metallien ja mineraalien saatavuuteen liittyvistä haasteista seuraavien vuosikymmenten aikana.

 

Kuva 2. International Energy Agency (IEA) on ennustanut harvinaisten maametallien kysynnälle vahvaa kasvua siirryttäessä päästöttämään energiana. (Lähde: IEA)

Suomalaisten REE-osaajien metsästys

Tällä viikolla nousi konkreettisesti esille kysymys, kuinka paljon Suomessa on harvinaisten maametallien asiantuntijoita yritysmaailman puolella. Yliopistoissa harvinaisia maametalleja on tutkittukin Suomessa jo pitkään, mutta nyt puhutaan asiantuntijoista ja yrityksistä, jotka tuottavat itse harvinaisia maametalleja tai käyvät niillä kauppaa eli ostavat tai myyvät niitä.

Taustalla tälle osaajakartoitukselle on kansainvälisen standardisointijärjestön ISO:n käynnistämä uusi tekninen komitea ISO/TC 298 Rare Earths.  Suomessa tämän standardisointikomitean asioita edistää METSTA:n tekninen komitea K183 Rikasteet ja harvinaiset maametallit.

ISO TC 298:lla on parhaillaan käynnissä äänestys kahdesta Kiinan ehdottamasta uudesta työkohteesta, jotka liittyvät harvinaisten maametallien tuotantoon ja erityisesti harvinaisten maametallien ominaisuuksien määrittelyyn liittyviin menetelmiin. Lisäksi teknisellä komitealla on myös pitkälle valmisteltu standardiluonnos liittyen informaation välittämiseen (labelling methods) teollisuusjätteissä ja kierrätysmateriaaleissa olevista harvinaisista maametalleista. Tämähän on tärkeä alue esimerkiksi jäljitettävyyden näkökulmasta.

Pikakartoituksen lopputulema oli, että kovin pieni on tämä suomalainen REE-ammattilaisten rinki. Virolla on vanhaa perua omaa REE-tuotantoa, Ruotsissa ja Norjassa tuotantoa ollaan käynnistämässä. Toivottavasti ERMA:n myötä Suomeenkin syntyy harvinaisten maametallien tuotannon ammattilaisten verkosto. Kuten akkukennopuolella, todennäköisesti Suomi ja koko Eurooppa tarvitsevat avukseen kiinalaisia REE-ammattilaisia opettamaan meille, miten harvinaisia maametalleja tuotetaan ja jalostetaan teollisesti. Toivottavasti Kiinan sallii tällaisen osaamisen viennin länsimaihin.

Harvinaisten maametallien globaali tuotanto

Adamas Intelligencen arvion mukaan globaali TREO-kaivostuotanto oli vuonna 2018 suuruudeltaan 184 000 tonnia, jossa oli kasvua edellisvuodesta peräti 21 prosenttia – kiitos tuotantomäärien merkittävän kasvun Kiinassa, Myanmarissa ja Yhdysvalloissa.

 

Kuva 3. Harvinaisten maametallien globaali tuotanto vuonna 2020 (Kuva: Roskill)

 

Vaikka Kiinalla on vain 38 prosenttia maailman harvinaisten maametallien varannoista, Adamas Intelligence arvioi Kiinan vastaavan 68 prosentista maailman TREO-tuotannosta vuonna 2018.  Vastaavasti Myanmarin osuus oli 11 %, Australian 10 % ja Yhdysvaltojen 9 %.

 

Kuva 4. Harvinaisten maametallien globaali tuotantovolyymi on hämmästyttävän pieni suhteessa niiden yleisyyteen maankuoressa. (Kuva: Adamas Intelligence)

Arvo syntyy kestomagneeteissa

Kestomagneetit ja katalyytit vastasivat volyymiltaan yli 60 prosentista globaalista TREO-kulutuksesta vuonna 2018. Jos katsotaan lopputuotteiden arvoa, niin kestomagneetit vastasivat yksinään yli 90 prosentista harvinaisten maametallien kulutuksen arvosta vuonna 2018. Tämän osuuden on ennustettu nousevat tulevina vuosina, kun neodyymin, praseodyymin, dysprosiumin ja terbiumin kysyntä – ja hinta – tulee nousemaan voimakkaasti lähivuosina, ennusti Adamas Intelligence raportissaan vuonna 2019.

 

Kuva 5. Kestomagneetit ja katalyytit ovat harvinaisten maametallien kysynnän vetureita. (Kuva: Adamas Intelligence)

 

Kuva 6. Harvinaiset maametallien hinnat ovat olleet nousussa vuoden 2021 alkupuolella. (Lähde: MetalMiner, maaliskuu 2021)

 

(Julkaistu 9.5.2021)

Lähteet:

  • European Raw Materials Alliance kicks off the first Cluster to strengthen the domestic supply chain of rare earth magnets and motors. EIT Raw Materials, 9 Dec 2020.
  • Commission annoucens actions to make Europe’s raw materials supply more secure and sustainable. European commission, 3 Sep 2020.
  • European Raw Materials Alliance presents implementation steps to secure raw materials supply. ERMA.
  • Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU – A Foresight Study. European Commission, 2020.

 

Lisää aiheesta:

 

 

 

 

Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU – A Foresight Study (European Commission 2020)