Ruotsin valtion kokonaan omistama kaivosyhtiö LKAB panostaa harvinaisten maametalllien jalostukseen hyppäämällä norjalaisfirman pääomistajaksi. Norjalainen REEtec AS on kehittänyt innovatiivisen ja vastuullisen harvinaisten maametallien erotteluteknologia, joka pystyy kilpailemaan kiinalaisen tuotannon kanssa, kertoo LKAB tiedotteessaan.

Ensimmäinen tuotantolaitos rakennetaan Norjan Herøyaan. LKAB aikoo ottaa talteen harvinaisia maametalleja rautamalmin tuotannon sivutuotteena. Yhdessä REEtec ja LKAB uskovat voivansa rakentaa vahvan ja vastuullisen pohjoismaisen harvinaisten maametallien arvoketjun, arvioi LKAB:n toimitusjohtaja Jan Moström.

Kysyntä rajussa kasvussa

Harvinaisten maametallien kysynnän ennustetaan kasvavan sähköautojen ja tuulivoiman imussa jopa viisinkertaiseksi vuoteen 2030 mennessä. LKAB:n mukaan tämä on merkki siitä, että vihreä siirtymä on oikeasti käynnissä.

Eurooppa on riippuvainen näiden kriittisten mineraalien tuonnista ja Kiina hallitsee niiden tuotantoa. Euroopan unioni on julkistanut kriittisten raaka-aineiden strategian, jonka tavoitteena on kasvattaa Euroopan omavaraisuutta.

Kuva 1. Kiina dominoi erityisesti uusiutuvan energian teknologioissa käytettävien metallien jalostusta. (Lähde: Visual Capitalist, Jan 2022)

Koko arvoketju tarvitaan

Jotta Euroopan omavaraisuutta harvinaisissa maametalleissa voidaan kasvattaa, tarvitaan koko arvoketju kaivostoiminnasta jalostukseen ja harvinaisiin maametalleihin pohjautuvien komponenttien, kuten kestomagneettien, tuotantoon.

Koska Euroopassa ei ole harvinaisten maametallien kaivostuotantoa ja jalostuskapasiteettia on vain nimellisesti, merkitsee LKAB:n ja REEtec:n yhteistyö uuden aikakauden alkua Euroopassa.

Tavoitteena on, että REEtec:n ensimmäinen tuotantolaitos valmistuisi vuoden 2024 jälkimmäisellä puoliskolla Norjan Herøyaan. Toisen tehtaan pitäisi valmistua vuonna 2026 ja sen on tarkoitus käsitellä LKAB:n rautamalmin tuotannon sivuvirtana syntyvää materiaalia vuodesta 2027 eteenpäin.

REEtec:n kehittämä prosessi

Harvinaisten maametallien kierrätyslaitoksen pohjana olevaa prosessia kehutaan tehokkaaksi ja kustannuksiltaan kilpailukykyiseksi. Hiilidioksidipäästöjen luvataan olevan jopa 90 prosenttia pienemmät.

Erityispiirteenä prosessissa on, että lähes kaikki prosessissa käytettävät aineet kierrätetään ja käytetään uudelleen. Energian tarve on myös pieni ja kaikki energia tuotetaan vesivoimalla.

REEtec:n teknologian avulla on mahdollista tuottaa erittäin tehokkaasti korkealaatuisia tuotteita, joiden ympäristövaikutukset ovat paljon pienemmät kuin perinteisissä harvinaisten maametallien erotteluprosesseissa, kertoo LKAB tiedotteessaan.

REEtec ja prosessi:

  • Norjan Herøyaan rakennettava ensimmäinen tehdas tulee tuottamaan 720 tonnia neodyymiä ja praseodyymiä, mikä vastaa viittä prosenttia Euroopan kulutuksesta
  • tuotannon on tarkoitus alkaa vuonna 2024
  • ensimmäisen tehtaan raaka-aineen toimittaa kanadalainen Vital Metals, joka on sitoutunut tarvittaessa jopa kolminkertaistamaan toimitettavan raaka-aineen määrän
  • REEtec on myynyt 80 prosenttia tulevasta tuotannosta viisivuotisella sopimuksella Schaeffler Groupille, joka toimittaa materiaaleja autoteollisuudelle
  • erotteluteknologiaa on kehitetty useassa vaiheessa laboratoriomittakaavasta pilotti- ja demolaitos-mittakaavaan jo vuodesta 2008.

Norja julkisti lokakuussa harvinaisten maametallien strategiansa.

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 9.11.2022)

Lähteet:

  • LKAB blir huvudägare i REEtec AS, bygger en stark nordisk industri för sällsyntä jordartsmetaller. LKAB 8.11.2022.
  • Pulveret fra Norge kan gjøre ventelistene på elbil kortere. NRK 8.11.2022.
  • Lanserer strategi om sjeldne jordartsmetaller. Norsk Industri, 4 Oct 2022.
  • LKAB gräver guld i gruvavfallet. Dagens Industri, 29 Jan 2022.
  • Visualizing China’s Dominance in Clean Energy Metals. Visual Capitalist, 20 Jan 2022.

Lisää aiheesta:

Ruotsalainen kaivosyhtiö LKAB ryhtyy ottamaan talteen fosforia ja harvinaisia maametalleja kaivosjätteestä

 

Norja julkisti harvinaisten maametallien strategian

 

Kiinan tärkeimmät harvinaisten maametallien vientimaat

 

Turkin uutiseen mittavista harvinaisten maametallien varannoista syytä suhtautua varauksella