Benchmark Mineral Intelligence on analysoinut kulunutta vuotta litiumin näkökulmasta. Litiumin vuotta 2020 dominoivat koronaepidemia ja Tesla. Tämän vuoden vaisusta menosta huolimatta Benchmark näkee litiumin tulevaisuuden vahvana.

Korona leikannut kysyntää

Koronaepidemia heilutteli markkinoita maailmanlaajuisesti eikä litium ole ollut mikään poikkeus. Vaikka akkujen kysyntä on koronan takia laskenut lyhyellä aikavälillä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä litiumin kysynnän ennustetaan jatkavan vahvaa kasvuaan, arvioi Benchmark Mineral Intelligence (BMI)  artikkelissaan.

Kiinan sähköautomarkkinoilla kysyntä on jo palautumassa. Heinä-elokuun myyntiluvut osoittivat kasvua ensimmäistä kertaa vuoden 2019 jälkeen. Myös Euroopan sähköautomyynti ylitti odotukset vuoden toisen kvartaalin odotukset, listaa BMI positiivisia uutisia markkinoilta.

Koronaepidemian takia Benchmark ennustaa litiumin kysynnän jäävän tänä vuonna viime vuoden lukemista. Vuoden lopussa tilauskannan uskotaan vahvistuvan yritysten valmistautuessa vuoteen 2021.

Hinnat jatkavat laskuaan

Vuoden 2020 alkaessa litiumin hinnat olivat jo valmiiksi matalalla tasolla vuosien 2018 – 2019 hinnanlaskun jäljiltä.

Markkinoiden uskottiin pääsevän tasapainoon vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla, mutta koronaepidemian negatiiviset vaikutukset yhdistettynä spodumeenin huomattaviin varastoihin lykkäävät markkinoiden toipumisen vuoteen 2021, ennustaa Benchmark artikkelissaan.

BMI uskoo litiumin hintojen laskevan edelleen kohti Kiinan hintatasoa seuraavien 12 kuukauden aikana.

Vallitseva matala hintataso luo paineita uusille tulokkaille, jotka ovat saaneet tuotantonsa käyntiin oletuksena muutama vuosi sitten ennustettu vahva markkinakysyntä. Benchmarkin mukaan Australian spodumeenin tuottajien joukossa on jo nähty ensimmäiset heikon markkinan uhrit.

Spodumeenin nousevat hinnat houkuttelivat uusia toimijoita käynnistämään tuotantonsa vuosina 2017 ja 2018. Parina viime vuotena spodumeenin hinta on pudonnut puoleen 900 USD/tonni –huipputasoltaan.

Nykyinen alhainen hintataso ei houkuttele uusia toimijoita käynnistämään litiumin tuotantoa tai jalostusta. BMI ennustaa artikkelissaan, että tämä tulee heijastumaan hintojen heilahteluna keskipitkällä aikavälillä.

Benchmark Mineral Intelligencen kuvaama markkinatilanne on heijastunut myös Suomeen. Tammikuussa 2020 Keliber kertoi, että yhtiön litiumhanke viivästyy useita vuosia aiemmin arvioidusta. Aiemman aikataulun mukaan tuotannon piti käynnistyä nopeimmillaan jo vuoden 2021 lopulla. Nyt tavoitteena on käynnistää tuotantoa vuonna 2024, täydessä vauhdissa tuotanto olisi vasta vuonna 2025. YLE:n tammikuussa haastatteleman Keliberin silloisen toimitusjohtaja Pertti Lambergin mukaan markkinoiden näkökulmasta ei nyt ilmoitetulla viivästyksellä ole yhtiön kannalta kovin suurta merkitystä. Keliberin ratkaisu voi osoittautua hyvinkin järkeväksi.

 

Kuva 1. Benchmark Mineral Intelligence ennustaa litiumin hinnan jatkavan edelleen laskuaan. (Lähde: BMI 2020)

Tuotannon leikkauksista litiumin pulaan

Benchmark on aiemmin ennustanut litiumin kysynnän kasvavan 3,5-kertaiseksi vuodesta 2019 vuoteen 2025. Vaikka markkinat näyttävät olevan vahvalla pohjalla, isojen tuottajien tuotannon leikkaukset ja suunniteltujen laajennusten lykkäykset ovat jatkuneet. Litiumin hintojen pysyessä sitkeästi matalalla tasolla uuden tuotannon käynnistyminen vuonna 2020 on epävarmaa.

Vaikka ylitarjonta litiumin markkinoilla jatkuu vuonna 2021, Benchmark ennustaa artikkelissaan, että vuodesta 2022 eteenpäin litiumin tuotanto ei pysty kattamaan akkuteollisuuuden kasvavaa kysyntää. Keliberin suunnittelema tuotannon käynnistys vuosien 2024 – 2025 tietämillä näyttäisi osuvan aika nappiin.

Kuva 2. Ylitarjonnasta siirrytään parin vuoden sisällä tilanteeseen, jossa litiumin tuotanto ei pysty vastaamaan kasvavaan kysyntään. (Lähde: BMI 2020)

 

Tesla ryhtyy litiumin tuottajaksi

Yksi merkittävä muutos litium-markkinoilla on Teslan suunnitelma rakentaa litiumhydroksidilaitos Teksasiin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun autovalmistaja lähtee mukaan litium-kemikaalien valmistukseen.

Benchmarkin artikkelin mukaan hoitamalla litiumin jalostuksen raaka-aineesta (spodumeeni-konsentraatti) litium-kemikaaliksi antaa Teslalle mahdollisuuden leikata kustannuksia ja samalla myös mahdollisuuden valvoa litiumhydroksidin laatu paremmin.

Useat autovalmistajat, kuten Volkswagen, joka keväällä osti  enemmistön kiinalaisesta akkuvalmistaja Gotion High-Techin, tähyilevät jo akkukennotuotannon suuntaan. Electrekin artikkelin mukaan VW on ensimmäinen kansainvälinen autovalmistaja, joka on  investoinut kiinalaiseen akkuvalmistajaan. Benchmark uskoo myös muiden autovalmistajien hakeutuvat arvoketjun alkupäähän varmistaakseen akkumateriaalien saatavuuden.

 

Kuva 3.  Tesla on ensimmäinen autonvalmistaja, joka lähtee mukaan litiumin tuotantoon. (Lähde: BMI 2020)

Akkutehtaita voi rakentaa lisää, mutta raaka-aineet ovat pullonkaula

Teslan Elon Muskin mukaan kaikki pullonkaulat  litiumioniakkujen arvoketjussa, kaivostoiminnasta akkumetallien jalostamiseen ja kennojen valmistukseen, vaikuttavat ratkaisevasti siihen, millä vauhdilla Tesla pystyy kasvamaan.  Musk on todennut, että Teslan kasvun todellinen rajoite on kohtuuhintaisten akkujen tuotanto.

Kun otetaan huomioon sähköautojen ja energiavarastojen markkinoiden hurja kasvuvauhti, voi Teslan olla pakko hakeutua juttusille kaivosyhtiöiden kanssa varmistaakseen kestävän, eettisen ja luotettavan saatavuuden nikkelille, grafiitille, litiumille, koboltille ja mangaanille, joita Teslan akuissa käytetään, arvioi Metal Tech News artikkelissaan kesällä 2020.

Vaikka Tesla pystyy helposti lisäämään akkutuotantoaan rakentamalla uusia gigafactoreita, akkujen raaka-aineiden saaminen tehtaille voi olla isompi haaste:

“While Tesla can easily expand battery production by simply building more gigafactories and squeezing more efficiencies out of the enormous facilities already in operation, getting the raw materials to these factories could be the challenge.” (Lähde: Metal Tech News July 2020)

Syynä tähän on se, että Tesla ei ole ainoa sähköautovalmistaja ja litiumioniakkuvalmistaja, jolla on valtava tarve saada litiumia, nikkeliä, grafiittia, kobolttia ja mangaania, muistuttaa Metal Tech News.  Kaikki maailman autovalmistajat tuovat markkinoille täyssähköautoja ja lataushybrideitä, lisäksi uusia yrittäjiä tunkee mukaan sähköauto- ja akkumarkkinoille.

Maailmanpankki on ennustanut, että sähköautojen ja uusiutuvan energian markkinoiden kasvu tulee tarkoittamaan 500% kasvua akkumineraalien kysyntään seuraavien kolmen vuosikymmenen aikana.

Kuva 4. Tesla varoitti jo toukokuussa 2019, että akkumineraalista voi tulla lähivuosina pulaa. (Lähde: Electrek 2019)

(Päivitetty 25.10.2020)

Lähteet:

  • Lithium in 2020: Prices, Coranavirus and Tesla. Benchmark Mineral Intelligence, 23 Oct 2020.
  • Tesla’s move into mining aimed at energising battery supply chain. Financial Times, 22 Oct 2020.
  • Europe faces up to China’s supremacy on raw materials. EURACTIV, 5 Oct 2020.
  • Tesla to build lithium hydroxide refinery in Texas to feed Terafactory; first automaker to enter lithium (exclusive). Benchmark Mineral Intelligence, 28 Sep 2020.
  • Roskill White Paper: What does Tesla’s Battery Day mean for the industry and for battery materials. Roskill, 25 Sep 2020.
  • Is Elon Musk considering Tesla gigamines? Metal Tech News, 24 July 2020.
  • Gotion is building new battery factory thanks to VW. Electrive, 17 July 2020.
  • Kaivosyhtiö Keliberin suuri litium-hanke viivästyy vuosia aiemmin arvioidusta – Tuotanto pyritään käynnistämään vuonna 2024. YLE, 31.1.2020.
  • Australia’s lithium producers see tough market conditions persisting well into 2020. Nasdaq, 30 Jan 2020.
  • Tesla warns of upcoming shortages of battery minerals, like nickel, copper, & lithium. Electrek, 2.5.2019.

 

Lisää aiheesta:

 

Tesla heiluttelee raaka-ainemarkkinoita

 

Suunnitteleeko Elon Musk Teslan omia gigakaivoksia?

 

Yhteistyösopimus EIT InnoEnergyn kanssa vauhdittaa Cinovecin litium-hanketta Tsekissä

 

Keliberin tulevan litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) päätökseen

 

Tesla varoittaa akkumineraalien pulasta