Markkinatutkimuslaitos Roskill on kiinnittänyt huomiota ehdotettujen litiumin kaivoshankkeiden vastustukseen Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Roskillin mukaan tämä on osoitus siitä, että huomattava osuus paikallisväestöstä ei halua litiumin kaivostoimintaa alueelleen. Tutkimuslaitoksen näkemyksen mukaan taustalla vaikuttaa lainsäätäjien “not in my backyard” -ajattelu.

Länsimaat etsivät kuumeisesti tapoja nostaa omavaraisuuttaan akkujen raaka-aineiden tuotannossa, mutta hankkeet törmäävät tyypillisesti viivästymisiin ja muihin vaikeuksiin. Seurauksena voi olla, että kyseiset maat jäävät jälkeen muista tuottajamaista, kuten Kiina ja Australia, varoittaa Roskill artikkelissaan.

Kuva 1. EU:n osuus esimerkiksi perusmetallien tuotannosta, jalostuksesta ja kierrätyksestä on kovin vaatimaton. (Lähde: Metals for a Climate Neutral Europe, VUB-IES 2019)

Esimerkkejä litiumhankkeiden vastoinkäymisistä

Roskill on koonnut käytännön esimerkkejä paikallisväestön kanssa koetuista hankalista tilanteista, joihin kaivosyhtiöt ovat litiumin kaivoshankkeiden kanssa joutuneet.

Piedmont Lithium esitteli hiljattain suunnitelmiaan paikallisille asukkaille ja valtuutetuille Gastonin piirikunnassa Pohjois-Carolinassa, jonne yhtiön on tarkoitus avata litiumin avolouhos. Tilaisuuden tavoitteena oli oikaista median viime aikaisissa jutuissa olleita väärinkäsityksiä liittyen hankkeen aikatauluun, lupahakemuksiin ja yhtiön sitoutumiseen ympäristöasioihin. Kaivosyhtiön esitys ei kuitenkaan onnistunut vakuuttamaan valtuutettuja, jotka totesivat Piedmontin edenneen hankkeen kanssa liian innokkaasti ja väärässä järjestyksessä. Paikalliset asukkaat puolestaan esittivät huolensa elämänlaadun laskusta hankkeen seurauksena.

Espanjassa Infinity Lithium esitteli hankettaan hiljattain paikallishallinnolle, joka oli hylännyt yhtiön oikaisupyynnön päätökseen, jonka pohjalta Infinitylle ei myönnetty lupaa Investigation Permit Valdeflorez (PIV) –projektille. Projekti on keskeinen osa San Jose –litiumhanketta Espanjassa. Infinity on Roskillin mukaan kärsinyt useista hallintoon liittyneistä ongelmista, joihin yhtiö ei ole itse pystynyt vaikuttamaan. Infinityn näkemykseen mukaan aluehallinto on tehnyt hallinnollisia virheitä, jotka johtivat PIV-projektin peruuttamiseen. Yhtiön mielestä kyseessä aiemman lupapäätöksen pyörtämisestä, ja se aikookin jatkaa valitusprosessia hallintoa vastaan.

Samaan aikaan toisaalla Iberian niemimaalla Savannah Resources on Roskillin mukaan hoitanut yhteydet paikallisväestön ja lupaprosessin osalta niin hyvin, että sitä voidaan pitää mallisuorituksena muille hankkeille. Kyseessä on Mina do Barroson pegmatiitti-hanke Portugalissa. Maalla on myös historiaa litiumin kaivostoiminnassa, joka tukee keramiikkateollisuutta. Tästäkin huolimatta hanke on saanut osakseen vastustusta niin mediassa kuin paikallisilta yhteisöiltä, jotka näyttävät arvioivan hanketta samoilla mittareilla kuin latinalaiset serkkunsa suola-aavikoiden litiumhankkeissa Etelä-Amerikassa, vaikka prosessit ja olosuhteet ovat erilaiset.

Vaikka useat litiumhankkeet ovat kokeneet vastoinkäymisiä, Yhdysvalloissa tuomari päätti, että Lithium Americas saa jatkaa litiumpitoisen saven kaivamista Thacker Passin alueella Nevadassa. Tuomarin mielestä vastustajat eivät pystyneet osoittamaan väitteitään todeksi.

Länsimaissa kielteinen mielikuva kaivoksista

Länsimaissa mielikuva kaivoksista on edelleen synkkä. Alaa pidetään likaisena ja ympäristölle haitallisena, pohtii Roskill artikkelissaan.

Vanha sanonta ”jos sitä ei voi kasvattaa, se pitää tuottaa kaivoksessa” tuntuu nykyihmisiltä unohtuneet eikä arkipäiväisten tuotteiden  kytköstä kaivostoimintaa nähdä.

Pyrkimys kohti paikallisempia toimitusketjuja, jotta toimitusvarmuus paranisi ja raaka-aineiden kuljetusmatkat lyhentyisivät, varsinkin Pohjois-Amerikassa ja Euroopaassa, näyttää kärsivän ”not in my backyard” –ajattelusta lainsäätäjien mielissä, kiteyttää Roskill analyysinsä.

(Julkaistu 2.8.2021, päivitetty 4.8.2021)

Lähteet:

  • Piedmont ’very optimistic’ on North Carolina permit approval. Reuters, 4 August 2021.
  • Lithium: Western nations face opposition to lithium mining from local communities. Roskill, 26 July 2021.
  • Building America’s Leading Lithium Hydroxide Business. Piedmont Lithium corporate presentation, August 2021.
  • Europe ’sleepwalking’ on clean tech raw materials. ENDS Europe, 16 Oct 2019.

 

Lisää aiheesta: