Albemarle on yksi maailman suurimmista litiumin tuottajista. Yhtiö uhkaa sulkea jalostuslaitoksensa Saksassa, jos Euroopan unioni määrittelee litiumin terveydelle vaaralliseksi. Taustalla on Ranska aloite, jonka mukaan litium pitäisi luokitella vaarallisimpaan kategoriaan. Samanlainen tilanne koettiin koboltin osalta vuonna 2018.

Albemarlen edustajat nostivat Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n suunnitelman luokitella litiumin vaarallisimpaan luokkaan esille EIT Raw Material Summit –konferenssissa Berliinissä pari viikkoa sitten. Nyt Albemarlen huoli nousi esiin myös Reutersin uutisessa.

Berliinissä Albemarlen pääviesti oli, että ECHA:n litiumlinjauksen taustalla oli ristiriitainen ja vanhentunut tutkimustieto litiumin terveysriskeistä. Asiaa käsitelleessä kokouksessa joululuussa 2021 suomalainen asiantuntija jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä ja vastusti Ranskan esitystä. Valitettavasti muut asiantuntijat eivät asiaan silloin reagoineet, joten Ranskan esitys on edennyt prosessissa. Teollisuus on kritisoinut ehdotusta laajasti.

Litium on yksi tärkeimmistä mineraaleista liikenteen sähköistymisen näkökulmasta. EU nosti litiumin kriittisten materiaalien listalleen vuonna 2020. Tästä huolimatta komissio arvioi parhaillaan Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n ehdotusta luokitella litiumkarbonaatti, litiumkloridi ja litiumhydroksidi terveydelle vaarallisiksi aineiksi.

Jos ECHA:n ehdotus toteutuu, joutuu litium huomattavasti tiukempaan sääntelykehikkoon – samaan aikaan kuin EU pyrkii olemaan omavaraisempi sähköautojen akkujen tuotannossa vuoteen 2025 mennessä, kertoo Reuters artikkelissaan.

Valmisteilla oleva ehdotus ei kiellä litiumin tuontia Eurooppaan, mutta toteutuessaan kiristyvä luokittelu nostaisi litiumin jalostajien kustannuksia litiumin jalostukseen, pakkaamiseen ja varastointiin liittyen.

”Albemarle ei pystyisi enää tuomaan keskeistä raaka-ainettaan, litiumkloridia, mikä uhkaisi koko Langelsheimin tuotantolaitoksen jatkoa”, arvioi talousjohtaja Scott Tozier Reutersille.

Noin 500 miljoonan euron vuosittaisen liikevaihdon laitoksen sulkemisella olisi huomattavat taloudelliset vaikutukset, sanoo Tozier.

Euroopan komission edustaja vahvisti Reutersille, että komissio arvioi ehdotusta, mutta ei halunnut kommentoida asiaa.

Litium-ehdotusta käsitellään heinäkuussa

EU-jäsenmaat arvioivat parhaillaan ehdotusta. Esitystä käsittelevä komitea kokoontuu 5.-6. heinäkuuta keskustelemaan myös litiumista, jonka luokittelua on esitetty kiristettäväksi. Lopullista päätöstä odotetaan vuoden 2022 lopussa tai vuoden 2023 alussa.

Yhdysvallat ja Eurooppa ovat pyrkineet kasvattamaan omavaraisuuttaan ja vähentämään riippuvuutta Kiinasta niiden mineraalien osalta, joita tarvitaan sähköautojen, tuulivoimaloiden ja aurinkokennojen valmistukseen, listaa Reuters.

Tozierin mukaan kiristyvä luokittelu estäisi EU:n akkuarvoketjun rakentamisen Eurooppaan, sen sijaan litiumin prosessointi tapahtuisi EU:n ulkopuolella ja siten kasvattaisi entisestään tuontia.

”Akkujen kierrätys ja katodien valmistus siirtyisi EU:n ulkopuolelle”, varoittaa Tozier Reutersin haastattelussa.

”Albemarle ei pystyisi jalostamaan materiaaleja Euroopassa, vaan EU:n tarvitsemat litiumraaka-aineet pitäisi tuoda Eurooppaan katodien valmistusta varten.”

Litiumin tuotantoa jo vuodesta 1921

Langelsheimin laitos on jalostanut litiumia jo vuodesta 1921 ja se työllistää yli 600 henkilöä. Laitos tuottaa 8 prosenttia New Yorkin pörssissä listatun Albemarlen vuoden 2022 arvioidusta myynnistä.

Litiumin luokittelu Cat 1A –luokan vaaralliseksi aineeksi aiheuttaisi lisärasitetta litiumkemikaalien tuotannolle, käytölle ja kierrätykselle Euroopassa, arvioi Reutersin haastattelema teollisuuden edustaja.

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 8.6.2022)

Lähteet:

  • Top producer Albemarle risks shutting German plant if EU declares lithium a hazard. Reuters, 7 June 2022.

Lisää aiheesta:

Kemikaaliviraston esitys koboltin vaarallisuusluokan tiukentamisesta herättää keskustelua

 

Northvolt ja Galp valinneet sijoituspaikan litiumin jalostuslaitokselleen Portugalissa

 

Litiumin hintaa kauhisteleva Musk väläyttelee jälleen ajatusta Teslan omista kaivoksista

 

Keliberin litiumhankkeen kuulumisia