Litiumhankkeet eri puolilla maailmaa joutuvat entistä tiukempaan syyniin. Maailman toiseksi suurimman litiumin tuottaja SQM joutuu tekemään uuden vastuullisuusarvioinnin Chilen pohjoisosassa sijaitsevasta hankkeestaan. Samaan aikaan kaivosjätti Rio Tinton hanke Serbiassa on törmännyt paikallisen väestön kovaan vastustukseen.

Chilen valtio vaatii SQM-yhtiötä toimittamaan uudelleen suunnitelman litiumin tuottamiseksi maan pohjoisosassa sijaitsevalla Atamacan suola-aavikolla. Ilman tätä luvitusprosessia yhtiön hanke ei toteudu. Maailman toiseksi suurimmalla litiumintuottajalla on 15 arkipäivää aikaa antaa lisäselvitystä Chilen ympäristöviranomaisen SMA:n teknisiin huomioihin, jotka liittyvät suolaliuoksen poistamiseen Atamacan suola-altaasta sekä yhtiön tapaan valvoa pumppaustasoja, kertoo Mining.com artikkelissaan.

Vedenkulutus ja pumppausmäärät aiheuttavat huolta

Prosessi liittyy syytteisiin, joiden mukaan SQM on ottanut suolaliuosta enemmän kuin luvat sallivat. SMA hyväksyi SQM:n 25 miljoonan dollarin arvoisen ympäristöluvan, mutta oikeus hylkäsi myöhemmin sopimuksen.

SMA:n päätös elokuun 2021 lopulla pitää sisällään Tocanaon alueen ihmisten huomioita ja antaa myös Socairen kunnalle mahdollisuuden osallistua prosessiin.

Vaikka kyseessä luultavasti vain pieni takaisku vuosia kestäneessä prosessissa, osoittaa SMA:n selvityspyyntö, että puhtaan energian siirtymään tarvittavien materiaalien tuotannon ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan tarkemmin, arvioi Mining.com.

Kuva 1. Litiumioniakkujen raaka-aineiden kysyntä on rajussa nousussa. (kuva: BloombergNEF / Mining.com)

SQM on esitellyt suunnitelmiaan, miten se aikoo vähentää puhtaan veden käyttöä ja hillitä pumppausmääriä samalla kun se kasvattaa tuotantomääriään vastatakseen akkubuumin kasvattamaan litiumin  kysyntää.

Societe Quimica & Minera de Chile SA (SQM) esitteli ratkaisuaan vuoden 2020 lokakuussa ja nyt yhtiö on saanut viranomaisilta lisätietopyynnön. Yhtiön edustajan mukaan heidän tehtävänsä on nyt toimittaa pyydetyt lisäselvitykset, kertoo Mining.com artikkelissaan.

Rio Tinton litiumhanke Serbiassa herättää huolta

Samaan aikaan Serbiassa maailman toiseksi suurimman kaivosyhtiön Rio Tinton Jadarin litiumkaivoshanke on nostattanut vastarintaa paikallisväestön keskuudessa.

Rio Tinton suunnitelmissa on rakentaa Serbiaan Euroopan suurin litiumkaivos. Kun kaivos pääsee täyteen vauhtiin vuonna 2029, pitäisi tuotannon olla noin 58 000 tonnia litiumkarbonaattia, 160 000 boorihappoa (boraatteja käytetään aurinkokennojen ja tuulivoimaloiden valmistuksessa) ja 255 000 tonnia natriumsulfaattia, kertoi Mining.com heinäkuussa 2021.

Kaivosyhtiö on kertonut investoivansa 2,4 miljardia dollaria Jadarin projektiinsa. Valmistuttuaan Jadar nostaisi Rio Tinton maailman kymmenen suurimman litiumin tuottajan joukkoon, samaan aikaan kun sähköautojen kysyntä on lähdössä nousuun, kertoo Reuter artikkelissaan.

Kuva 2. Jadarin litiumkaivoshanke Serbiassa. (Kuva: IRW Press)

Hankkeen vastustus kasvussa

Jadarin litiumhankkeen vastustus on kasvussa, uutisoi Mining.com. Väki on huolissaan kaivoksen ympäristövaikutuksista, mikä on lisännyt mielenosoituksia.

Huhtikuussa 2021 tuhansia ihmisiä kerääntyi Belgradiin osoittamaan mieltään Serbian laajalle levinnyttä saastumista vastaan sekä vajaan 150 km päässä pääkaupungista sijaitsevaa Loznican litiumkaivosta vastaan.

Rio Tinton Serbian yhtiön toimitusjohtaja on vakuuttanut, että yhtiö noudattaa kaivoshankkeessaan kaikkia EU:n ja Serbian ympäristövaatimuksia, mukaan lukien jätevesien käsittely.

Peruuttamatonta vahinkoa

Mining.comin mukaan yksi Rio Tinton tilaama, ympäristövaikutuksia arvioiva raportti totesi, että kaivosta ei pitäisi rakentaa, koska se aiheuttaa alueen luonnolle peruuttamattomia vaurioita, todetaan Reutersin käsiinsä saamassa raportin luonnoksessa.

”Suunniteltujen toimenpiteiden toteutus, varsinkin teollisuuden jätevesipäästöt, heikentäisivät merkittävästi koko suunnitellun kaivosalueen biodiversiteettiä”, varoittaa Belgradin yliopiston biologian laitoksen laatima raportti. Raportissa todetaan myös, että kaivostoiminnan keskeisillä vaikutusalueilla elollinen toiminta katoaa kokonaan.

Rio Tinton mukaan biodiversiteettitutkimus on osa laajempaa vaikutusarviointia. Yhtiö aikoo teettää lisätutkimusta tavoitteenaan soveltaa kehittyneimpiä ratkaisuja luonnon suojelemiseksi ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi, kertoo Reuters artikkelissaan.

Kansanäänestystä valmistellaan

Toteutuessaan Rio Tinton litiumkaivoshanke olisi Serbian talouden kannalta erittäin merkittävä. Yhtiön arvioiden mukaan hanke kasvattaisi yhdellä prosentilla Serbian bruttokansantuotetta. Loznican kunnan tulot kasvaisivat 60 – 70 prosenttia vuositasolla.

Kesäkuussa Serbian presidentti Aleksandar Vucic, joka on kovassa pommituksessa litiumhankkeen takia, lupasi kansanäänestystä kaivoshankkeen toteutumisesta.

Reutersin mukaan hankkeen vastustajat ovat huolissaan, kun kansanäänestyksestä ei ole saatu tarkempaa tietoa. Heinäkuussa 2021 Loznican kunnanvaltuusto, jonka enemmistä edustaa samaa puoluetta kuin presidentti Vucic, näytti kaivoshankkeelle vihreää valoa osoittamalla maata kaivoshankkeen käyttöön.

Presidentinkanslia ei halunnut kommentoida asiaa Reutersille.

Rio Tinto varannut 100 miljoonaa dollaria ympäristönsuojeluun

Kaivosyhtiö on ostanut jo lähes puolet kaivoksen tarvitsemasta maa-alueesta, joka tulee olemaan kokonaisuudessaan noin 387 hehtaaria.

Reutersin mukaan Rio on varannut noin 100 miljoonaa dollaria ympäristönsuojeluun. Luontoaktivistien mukaan tuo summa ei riitä kattamaan mahdollisia vahinkoja.

Ympäristöväen keskeinen huoli Rio Tinton suunnitelmissa on, että yhtiö aikoo pumpata jätevedet Korenita- ja Jadar-jokien laaksoon. Kyseinen alue on altis tulville.

Vuonna 2014 Korenita-joen tulva sai erään suljetun kaivoksen sakka-altaat tulvimaan, jolloin myrkyllistä jätettä levisi maatalousmaille.

Rio Tinton suunnitelmana on muuttaa nestemäinen jäte ”kuivakakuiksi”, jotta sitä on helpompi käsitellä ja varastoida. Yhtiö aikoo rakentaa alueen myös kestämään ”kerran vuosisadassa” –kokoluokan tulvat.

Toim.huom. Uusien kaivosten avaaminen on tänä päivänä erittäin haastavaa joka puolella maailmaa, samaan aikaan kun innovaatiometalleja tarvitaan koko ajan enemmän auttamaan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Etelä-Amerikassa suuri huolenaihe on pohjavesien riittävyys, Euroopassa kaivosten jätevesien käsittely.

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoja: jarkko.vesa(at)notinnovatedhere.fi

(Julkaistu 30.8.2021)

Lähteet:

  • SQM told to resubmit compliance plan as lithium scrutiny grows. Mining.com, 26 August 2021.
  • Rio Tinto-led plan for major lithium mine stirs protests in Serbia. Reuters, 26 August 2021.
  • Rio Tinto’s lithium market entry likely only start of battery metals ambitions. Mining.com, 27 July 2021.
  • Rio Tinto declares maiden Ore Reserve at Jadar. Rio Tinto, 10 December 2020.
  • Rio Tinto starts producing lithium in California from old mining waste. Los Angeles Times, 25 October 2019.

Lisää aiheesta: