Lähes joka toinen saksalaisyritys odottaa liikevaihtonsa laskevan vuonna 2020 suoraan koronaviruksen seurauksena, kertoo Saksan teollisuus- ja kauppakamarien kattojärjestö DIHK:n tekemä kysely. Kiinassa ollaan siirtymässä epidemian toiseen vaiheeseen, jossa ihmisten terveyden ja turvallisuuden välittömästä turvaamisesta päästään miettimään töihin paluuta ja toiminnan käynnistämistä uudelleen, kertoo AmCham Chinan selvitys. Business Finland toteutti 7.-14.2.2020 kyselyn virusepidemian vaikutuksista suomalaisyritysten liiketoimintaan. Vastaukset osoittavat, miten totaalisesti koronaepidemia yllätti valtaosan yrityksistä, vaikka kysely tehtiin vain reilu kuukausi sitten.

Saksassa koronan vaikutukset tuntuvat jo

DIHK:n kyselyn mukaan koronaviruksen vaikutukset Saksan talouteen ovat jo havaittavissa. Messuja, tapahtumia ja matkoja peruutetaan ja työntekijöitä asetetaan karanteeniin. Ulkomaankauppa etenkin Kiinan kanssa on ollut pysähdyksissä useita viikkoja, kertoo DIHK:n kysely. Saksalaisyritykset ovat myös huomanneet koronaviruksen aiheuttamia häiriöitä liiketoimintaprosesseissa.

Kyselyn mukaan 70 prosenttia yrityksistä on ottanut käyttöön työntekijöiden suojaustoimenpiteitä. Tämä koskee ensisijaisesti lääke- ja hygeniatuotteiden hankintaa sekä ohjeita asianmukaisista hygieniatoimenpiteistä.

60 prosenttia yrityksistä haluaa lisätietoa rahoitus- ja korvausmekanismeista. Kyselyn perusteella 45 prosenttia yrityksistä on epävarmoja siitä, miten heidän pitäisi toimia epältyjen tartunnan saaneiden tai jo tartunnan saaneiden työntekijöiden kanssa.

Saksalaisyritykset toivovat konkreettisia ja välittömiä talouspoliittisia toimenpiteitä ensisijaisesti työllisyyden ja likviditeetin takaamiseksi, listaa DIHK:n kysely.

AmCham China selvitti  monikansallisten yritysten tilannetta Kiinassa

AmCham Chinan puheenjohtaja Greg Gilligan kertoi tällä viikolla yhdistyksen jäsenilleen hiljattain teettämästä kyselystä. Vaikka kyselyn julkistamisesta ei ole kuin kolme viikkoa, on tilanne jo muuttunut paljon, korosti Gilligan esitellessään kyselyn tuloksia Caixin Globalin webinaarissa 11.3.2020.

AmCham Chinan kyselyssä selvitettiin koronaviruksen vaikutuksia Kiinassa toimiviin monikansallisiin yrityksiin. Kuvassa 1 on yhteenveto eri tekijöiden vaikutuksista yritysten toimintaan. Vaikutukset kohdistuvat yritysten taloustilanteeseen, henkilöstöön sekä valmistukseen ja toimitusketjuun.

 

Kuva 1. AmCham China selvitti koronaviruksen vaikutuksia Kiinassa toimiviin monikansallisiin yrityksiin. (Lähde: Caixin Global)

Merkittävimpinä haasteina AmCham Chinan kyselyssä tunnistettiin ihmisten liikkumiseen liittyvät ongelmat sekä henkilöstön tuottavuuden laskuun.  Lähes kolmasosa yrityksistä on törmännyt kustannusten kasvuun ja liikevaihdon huomattavaan pienentymiseen.

AmCham Chinan puheenjohtajan Greg Gilligan mukaan Kiinan koronavirusepidemiassa on tunnistettavissa eri vaiheita. Kun epidemia puhkesi, oli ensimmäisen vaiheen prioriteettina tiedon kerääminen tartunnoista sekä ihmisten terveyden ja turvallisuuden varmistaminen.

Toisessa vaiheessa, kun epidemian pahin vaihe alkoi helpottaa, keskityttiin töihin palaamiseen ja tuotannon käynnistämiseen. Gilligan korosti webinaarissa, että tällaisessa tilanteessa joudutaan tasapainoilemaan talouden sekä terveyden ja turvallisuuden tavoitteiden välillä. Toisessa vaiheessa on ollut tärkeää myös yritysten ja viranomaisten tiivis yhteistyö.

Kolmannessa vaiheessa arvioidaan viruksen kulkua ja luodaan erilaisia skenaarioita sen vaikutuksista. Tätä varten tarvitaan lisää dataa, kuten AmCham Chinan teettämä kysely.

Suomessakin selvitettiin helmikuun alussa koronavirusepidemian vaikutuksia

Suomessa Business Finlandin toteutti 7.-14.2.2020 kyselyn koronavirusepidemian vaikutuksista suomalaisyritysten liiketoimintaan. Helmikuun alussa noin puolet vastaajista arvioi, ettei epidemia juurikaan vaikuta liikevaihtoon. Epidemian vaikutuksia vientiin vastaajat arvioivat samaan tapaan kuin liikevaihtoa: yli puolet oli sitä mieltä, että vaikutukset ovat hyvin pieniä. Noin 80% vastaajista arvioi, ettei epidemia vaikuta merkittävästi organisaation työpaikkojen määrään. Noin 60% vastaajista arvioi, ettei epidemialla ole juurikaan vaikutusta kansainväliseen kasvuun tai kansainvälistymissuunnitelmiin. (Lähde: Business Finlandin kysely koronavirusepidemian vaikutuksista suomalaisyritysten liiketoimintaan – yhteenveto kyselyn tuloksista, 14.2.2020).

 

Kuva 2. Vielä helmikuun alussa noin puolet Business Finlandin kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi, ettei epidemia juurikaan vaikuta liikevaihtoon. (Lähde: Business Finland, 14.2.2020)

 

Lähteet:

  • DIHK:n pikakysely: Koronaviruksen vaikutukset saksalaisyrityksiin. Saksalais-Suomalainen Kauppakamari, 12.3.2020.
  • How Coronavirus Could Impact Global Supply Chain. Caixin Global Webinar, 11 March 2020.
  • Business Finlandin kysely koronavirusepidemian vaikutuksista suomalaisyritysten liiketoimintaan – yhteenveto kyselyn tuloksista. Business Finland, 14.2.2020.

 

Lisää aiheesta:

Korona ja globaalit arvoketjut: ”maailma on riippuvaisempi Kiinasta kuin Kiina maailmasta”