Kuparin saatavuuden tulevaisuuden näkymät ovat heikentyneet jatkuvasti, mutta kukaan ei tunnu ottavan ongelmaa tosissaan. Maaliskuussa 2023 tilanne muuttui, kun sekä Trafigura että Goldman Sachs alkoivat soittaa hälytyskelloja kuparin globaalista tarjonnasta, kirjoittaa Forbes.

Kupari on vihreän siirtymän kriittinen raaka-aine. Sähköautoon kuluu 3,5 kertaa enemmän kuparia kuin polttomoottoriautoon, kertoo Wood Mackenzien analyysi.  Sähkölinja-autojen osalta kuparin määrä on jo 11-kertainen.

Kun siirrymme sähköautoiluun, on selvää, että kuparin kysyntä kasvaa. Samaan aikaa on rakennettava myös sähköverkkoa, jotta sähköautoja päästään lataamaan. Latausinfran vaatiman runkoverkon rakentamiseen on kuparia arvioitu kuluvan vuoteen 2030 mennessä 250 prosenttia enemmän kuin edellisen 10 vuoden aikana. Tämä kuparimäärä tarvitaan riippumatta siitä, mikä voimanlähde kisan voittaa, joten tämä kehityspolku on helppo ennustaa, sanoo Forbes.

ESG jumittaa uusia kuparihankkeita

Vaikka kuparin kysyntä kasvaa vauhdilla, uutta tuotantoa on tulossa niukasti. Merkittävimmät hankkeet ovat jumissa ESG-huolien takia. Esimerkiksi Rio Tinton ja Twin Metalsin hankkeet Yhdysvalloissa ovat olleet pysähdyksissä viimeiset 12 kuukautta.

Kaivosten ympäristöasiat ovat tärkeitä, mutta kuparia tarvitaan, jos ihmiset haluavat sellaisen tulevaisuuden, jota yleisesti tavoitellaan. Kaivosalaa ja raaka-aineita ymmärtäviä ihmisiä on myös vähemmän kuin ennen, koska ala ei ole ollut kovinkaan vetovoimainen viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kun ihmisiä on vähemmän jonkin asian kimpussa, syntyy myös vähemmän ratkaisuja, pohtii Forbes.

Kuilu kasvaa

Uusiutuvan energian kasvattaman kysynnän ja pienenevän tuotannon yhteisvaikutuksena kuilu kysynnän ja tarjonnan välillä on alkanut kasvaa. On myös hyvin todennäköistä, että tämä trendi voimistuu.

Investointipankki Goldman ennusti hiljattain, että Inflation Reduction Act –paketin puhtaan energian tuet tulevat maksamaan huomattavasti ennakoitua enemmän – lähes 1.200 miljardia dollaria. Lähes koko tuo summa liittyy kuparin kasvavaan  kysyntään lähtien sähköautojen hankintatuesta, muistuttaa Forbes.

Vaikka tukien määrä ylittää alkuperäiset arviot, on epätodennäköistä, että niitä vedettäisiin takaisin: demokraatit tukevat ohjelmaa ja republikaanit tuskin haluavat nostaa veroja, jota IRA-paketin peruminen käytännössä tarkoittaisi. Kuilu kysynnän ja tarjonnan välillä pienenee samaan aikaan, kun kuparivarastot hupenevat.

Kuilu kysynnän ja tarjonnan välillä kasvaa samaan aikaan, kun kuparivarastot hupenevat. Forbes viittaa asiantuntijan arvioon, jonka mukaan kuparivarastot ovat pienemmät kuin koskaan (120.00 tonnia), samaan aikaan kun vuodelle 2024 ennustetaan huippukysyntää.

***

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 3.4.2023)

Lähteet:

  • Copper Supply Is A Serious Problem And Everyone Involved In Clean Energy Needs To Listen. Forbes, 26 March 2023.

Lisää aiheesta:

akku akkumateriaalit akkumetallit akkumineraalit Apple autoteollisuus chile CRMA CRM Act EU EU:n raaka-ainealoite Euroopan unioni European Battery Alliance geopolitiikka harvinaiset maametallit huoltovarmuus Inflation Reduction Act Intel investoinnit IRA Iso-Britannia Japani kaivosteollisuus kestomagneetit kierrätys Kiina Koboltti kriittiset materiaalit kriittiset mineraalit kriittiset raaka-aineet kupari litium Minerals Security Partnership MSP Nikkeli puolijohteet Rare Earths REE SQM sääntely Taiwan USA vihreä siirtymä Volkswagen Yhdysvallat