Yleistä kromista

Kromia (Cr) käytetään laajasti erilaisissa metalleissa ja kemikaaleissa. Kuva 1 alla havainnollistaa kromin globaalia toimitusketjua. Yhdysvallat pitää kromia yhtenä maalle tärkeimmistä ja strategisimmista materiaaleista. Kromin käyttö raudassa, teräksessä ja muissa yhdisteissä tekee materiaalista vahvempaa ja estää korroosiota ja hapettumista. (USGS) Kromia käytetään metalliseoksissa tuomaan niihin kovuutta ja ruostumattoman teräksen valmistuksessa, sillä kromi pystyy muodostamaan pysyviä metallikarbideja jotka vahvistavat metallin rakennetta. Kromi lisää myös korroosionkestävyyttä (Wikipedia). Yli 95 % kromista käytetään metallurgisissa sovelluksissa, joista ruostumattoman teräksen valmistus vastaa yksinään 78 % osuutta kulutuksesta. Ferrokromi on kromin ja raudan yhdiste, jota käytetään terästeollisuudessa. Valtaosa ferrokromista on korkeahiilisen ferrokromin ja charge chrome –ferrokromin muodossa. Näistä 80 – 90 % käytetään suoraan ruostumattoman teräksen valmistukseen. (Lähde: Roskill, 2021)

Kuva 1. Kromin globaali toimitusketju. (Lähde: Roskill, kesäkuu 2021)

Kromin hintakehitys

Kromimalmien hinnat olivat vuonna 2016 erittäin korkealla. Seuraavien kahden vuoden aikana hinnat vaihtelivat suuresti, minkä seurauksena sitkeä ylitarjonta on pitänyt kromimalmien hinnat alhaalla viimeisen vuoden ajan. Noin 90% maailman kromiittivarannoista sijaitsee Etelä-Afrikassa, ja maa vastaa noin 60% maailman kromimalmin tuotannosta. Etelä-Afrikan tuotanto nousi yli 20 Mt:iin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2018. (Lähde: Roskill, 2019)

Esiintymät ja tuotanto

Valtaosa kromimalmista kaivetaan globaalisti primäärituotteena, mutta Etelä-Afrikassa noin 30% kromimalmista tulee platinaryhmän metallien tuotannosta. Kuusi maata tuotti vuotta 2018 yli megatonnin kromimalmia vuodessa. Nämä maat ovat Etelä-Afrikka, Zimbabwe, Kazakstan, Intia, Turkki – ja Suomi. Yli 90% kromin tuotannosta käytetään metallurgisissa sovelluksissa. Pelkästään ruostumattoman teräksen osuus on yli 75% kulutuksesta. Tästä johtuen ruostumattoman teräksen kysyntä ohjaa suoraan kromin kysyntää. (lähde: Roskill, 2019)

Kuva 2. Kromin globaali kaivostuotanto. (Lähde: Merchant Research & Consulting Ltd, June 2023)

Ferrokromi

Ferrokromi on metalliseos, joka sisältää pääasiassa rautaa ja kromia metallisessa muodossa. Kromipitoisuus voi olla esimerkiksi 40 – 70 % riippuen malmin kromipitoisuudesta. Epäpuhtauksina ferrokromissa on esimerkiksi hiiltä, piitä ja fosforia. Ferrokromin tyypillinen käyttökohde on ruostumattoman teräksen raaka-aineena. (lähde: Wikipedia) Suomessa ferrokromia tuottaa Outokumpu Oyj:n tehdas Torniossa. Outokummun Ferrochrome-toimintaan kuuluvat Kemin kaivos ja Tornion tehdasalueella sijaitseva ferrokromisulattamo. Tuotetusta ferrokromista suurin osa käytetään yhtiön omilla tehtailla ja noin neljännes tuotannosta myydään yhtiön ulkopuolisille asiakkaille.  Vuosina 2017-2020 Outokumpu investoi 250 miljoonaa euroa Kemin kaivoksen laajentamiseen kilometrin syvyyteen. Investoinnin tavoitteena on varmistaa kromin jatkuva saatavuus tuleviksi vuosikymmeniksi. Outokummun ferrokromituotanto on noin 5% koko maailman kapasiteetista. (lähde: Sijoitustieto, 25.7.2019) Kiinalainen Jinan Corporation operoi ferrokromisulattoa  Zimbabvessa. Yhtiö aikoo ottaa käyttöön kuudennen sulatusuunin vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä, kertoi markkinatutkimuslaitos Roskill. Uusi sulatusuuni tuottaa vähähiilistä ferrokromia. Runsashiilisen ferrokromin vienti Zimbabwesta Kiinaan kasvoi vuoden 2019 toisella neljänneksellä 40k tonniin ja sen uskotaan pysyvän samalla tasolla myös vuoden kolmannella neljänneksellä.

Kuva 3.  Kromia löytyy myös Suomesta (HS, helmikuu 2018) 

Kromikemikaalit ja jalostettu metalli

Kromikemikaalien ja jalostetun metallin tuotanto vastasi vain vähän yli 3% osuutta kokonaismarkkinoista vuonna 2018. Näiden marginaalisten tuotteiden hinnat ovat seuranneet metallurgisten kromimalmien ja ferrokromin trendejä. Kiinalla on ylivoimaisesti suurin kromikemiaalien tuotantokapasiteetti.  Pienempiä tuotantolaitoksia on viime vuosina suljettu Kiinassa ympäristösyistä, minkä ansiosta Kazakstan, Turkki, USA ja Intia nappasivat yhdessä 45% markkinaosuuden kromikemikaaleista vuonna 2018. Vuosikymmen aikaisemmin niiden markkinaosuus oli 30% luokkaa.

Korona ja kromi

Koronaepidemian jatkuessa kromiteollisuuden ylitarjonta tasoittuu, arvioi Roskill uutisessaan. Maailman kahden suurimman ferrokromin tuottajan, Etelä-Afrikassa toimivien Glencore-Merafacen ja Samantor Chromen, alentaessa tuotantoennusteitaan näyttää Etelä-Afrikan tuotanto tälle vuodelle jäävän alle 2 megatonniin ensimmäistä kertaa sitten 1990-luvun lopun. Roskillin mukaan tämä tuotantomäärä vastaa alle puolta olemassa olevasta tuotantokapasiteetista.

Tulevaisuuden näkymät

Teräsmarkkinoiden useita vuosia jatkuneen tasaisen 5-10% vuosikasvun jälkeen kromimarkkinoiden ennustetaan siirtyvään hitaamman kasvun (2-3% vuodessa) vaiheeseen. Tarkempi analyysi kromimarkkinoiden näkymistä löytyy esimerkiksi markkinatutkimuslaitos Roskillin Chromium Outlook to 2030 –raportista.

(Päivitetty 25.6.2023)

Uutisia kromista

  • Chromium: 2023 World Market Review and Forecast to 2032. Merchant Research & Consulting Ltd, June 2023.
  • Mineral Commodity Summaries 2022 – Chromium. USGS. (Haettu 30.12.2022)
  • Chrome market could change with new export tax regime, dissuading Chinese offtake. Mining Weekly, 20 Jan 2021.
  • Chromium: A very reduced ferrochrome capacity restart after the COVID-19 lockdown. Roskill,  18 May 2020.
  • Chromium: Ferrochrome prices continue their decline in January 2020. Roskill, 10 January 2020.
  • Chromium: Clover Alloys to purchase Lanxess’ Rustenburg Chrome Mine. Roskill, 22 November 2019.
  • Chromium: Jinan Corporation expanding operations in Zimbabve. Roskill, 14 October 2019.
  • Outokumpu – Teräsyhtiö tarjoaa sijoittajalle riskejä ja mahdollisuuksia. Sijoitustieto, 25.7.2019.

Lisätietoa kromista

Chromium – Outlook to 2031, 17th Edition, Roskill 2021

LATAA KRIITTISET METALLIT JA HUOLTOVARMUUS -RAPORTTI TÄÄLTÄ!