Kriittiset materiaalit ja huoltovarmuus -seurantaryhmän aktiivijäsen, Huoltovarmuuskeskuksen johtava analyytikko VTL Hannu Hernesniemi pohtii ETLA:n muistiossa Suomen vahvuuksia ja mahdollisuuksia kriittisten metallien ja mineraalien maailmassa erityisesti kilpailukyvyn ja huoltovarmuuden näkökulmasta. 

Tiivistelmä ETLA:n muistiosta:

“Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Suomessakin on havahduttu siihen, että kriisitilanteissa tietyt metallit ovat kriittisiä. Niiden tuotanto on keskittynyt muutamiin maihin Yhdysvaltojen ja EU:n ulkopuolelle. Kiina hallitsee sotateknologian ja elektroniikan kannalta tärkeiden harvinaisten maametallien tuotannosta 90–95 prosenttia. Suomessa Kriittiset materiaalit ja huoltovarmuus -seurantaryhmä on listannut maamme kannalta tärkeät kriittiset metallit.

Euroopassa Suomi on poikkeuksellisessa asemassa, koska meillä on kilpailukykyä monien kriittisten metallien kaivostoiminnassa ja metallien jalostuksessa. Kriittisten metallien talteenotossa romusta ja yhdyskuntajätteestä tehdään tuloksekasta kehitystyötä.

Suomen teollisuus käyttää hyvin laajaa kirjoa kriittisiä metalleja ja erityisesti valmiita komponentteja, jotka sisältävät kriittisiä metalleja. Kriittisten metallien tai niitä sisältävien komponenttien varastoja voitaisiin kasvattaa ottamalla käyttöön varastovaraus. Tämä loisi kannusteen pitää ”ylisuuria” varastoja, jotka olisivat turva kriisitilanteissa. Huoltovarmuuskeskus puolestaan voisi varastoida joitakin globaalisti kriittisiä metalleja, joita kriisitilanteessa voitaisiin vaihtaa niihin metalleihin ja kriittisiä metalleja sisältäviin komponentteihin, joita Suomen teollisuus tarvitsee.”

 

 

Lähteet:

  • Hernesniemi, Hannu (22.4.2020). ”Kriittiset metallit – kilpailukykyä ja huoltovarmuutta”. ETLA Muistio No 88.
  • Kriittisten metallien tuotanto keskittynyt paljon EU:n ja USA:n ulkopuolelle – Suomi kuitenkin osin poikkeuksellisessa asemassa, todetaan Etlan muistiossa. Kauppalehti, 22.4.2020.

 

Lisää aiheesta:

 

 

Kriittiset metallit ja huoltovarmuus –raportti, HVK 2017 (toim. Jarkko Vesa)