Huoltovarmuuskeskus perusti vuoden 2018 alussa ryhmän, joka seuraa kriittisten metallien ja mineraalien markkinatilanteen kehitystä. Ryhmän toimintaa koordinoi Teknologiapooli ja ryhmän puheenjohtajana toimii Teknologiateollisuus ry:n valmiuspäällikkö Peter Malmström.

Ryhmässä on mukana yritysten, tutkimusmaailman, julkisen sektorin sekä Puolustusvoimien edustajia. Yritykset edustavat materiaalien tuottajia, maahantuojia, loppukäyttäjiä ja kierrättäjiä eli arvoketjun ja elinkaaren eri vaiheita. Seurantaryhmän kokouksissa kuullaan asiantuntijoiden alustuksia kriittisten materiaalien tilanteesta, seurataan valittujen raaka-aineiden saatavuuden ja hintojen kehitystä sekä keskustellaan muista ajankohtaisista teemoista.

Keväällä 2019 seurantaryhmä tekee myös yritysvierailuja. Ensimmäiset vierailukohteet tammikuussa 2019 ovat Stena Recyclingin käsittelylaitos Porissa ja Neorem Magnetsin kestomagneettien tuotantolaitos Ulvilassa.

Seurantaryhmän toimintaa osallistuminen on maksutonta. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Peter Malmströmiin, sähköposti peter.malmstrom@teknologiateollisuus.fi

 

Seurantaryhmän puheenjohtaja Peter Malmström