Konsultti- ja analyytikkofirma Wood Mackenzien LME Forum 2021 –webinaari päivitti keskeisten innovaatio- ja energiametallien markkinanäkymät. Listalla olivat niin akkumetallit kuin muutkin sähköistyvän ja yhteiskunnan kannalta keskeiset metallit, kuten alumiini, kupari, nikkeli, litium, koboltti ja harvinaiset maametallit. Seuraavassa katsaus alumiinin markkinatilanteeseen, johon heijastuu Kiinan energiaongelmat ja energian korkea hinta Euroopassa.

Tilaisuuden aluksi WoodMac esitteli näkemyksiään maailmantalouden kehityksestä, kun koronasta päästään pikku hiljaa yli. Kuten kuva 1 osoittaa, korona aiheutti suurimman sukelluksen sitten 1930-luvun suuren laman. Mutta pohjalta on noustu vauhdilla ja maailmantalouden kasvu jatkuu lähivuodet vahvana, arvioi Wood Mackenzie.

Kuva 1. Maailmantalous toipuu vauhdilla. (Kuva: Wood Mackenzie 2021)

Alumiinilla menee lujaa

WoodMac aloitti katsauksensa alumiinista, jonka hinta lähti vuoden 2021 alusta ihan omille teilleen: sen hinta on noussut tänä vuonna jo 45 prosenttia. Kuva 2 alla havainnollistaa alumiinin hintakehitystä. Analyytikkofirma uskoo, että alumiinin hinta pysyy korkealla lähivuodet.

Kuva 2. Alumiinin hinta on noussut voimakkaasti tänä vuonna ja hinta tulee pysymään korkealla lähivuodet. (Kuva: Wood Mackenzie 2021)

Alumiinin kysyntä ei pudonnut merkittävästi koronasta huolimatta vuonna 2020 ja  tänä vuonna mennään jo lujaa. WoodMac käytti termiä “demand on steroids” ja pohti, milloin krapula iskee. Logistiikka- ja puolijohdekomponenttien ongelmat pudottavat autoteollisuuden tuotantoa, mikä rauhoittaa jonkin verran alumiinin markkinoita tänä vuonna.

Kiinan energiaongelmat heijastuvat alumiinin markkinoille

Kiina on alumiinille tärkeä markkina. Maa tuo runsaasti alumiinia muista maista. Myös alumiinin markkinoilla logistiikkaongelmien takia tavarat (ja kontit) ovat viime aikoina olleet väärään aikaan väärässä paikassa, mikä nostaa alumiinin hintaa.

Kiinan kohdalla on huomioitava myös maan energiakriisi ja sähkön säännöstely. WoodMac kuvasi nykyistä tilannetta siirtymisenä syklisestä kysynnästä rakenteellisen kysynnän aikaan. Kuvassa 3 näkee, miten energiapula ja sähkön säännöstely vaikuttaa, yhdessä muiden tekijöiden kanssa, alumiinin tuotantoon eri puolilla Kiinaa. Pohjois-Kiinaan on tulossa talvi eikä hiilen tuontikielto Australiasta helpota yhtään Kiinan tilannetta.

Energiaongelmat leikkaavat sekä olemassa olevaa tuotantoa että viivästyttävät laajennuksia ja uusien hankkeiden aloittamista, kertoi WoodMac.

Kuva 3. Kiinan energiaongelmat leikkaavat monella tavalla alumiinin tuotantoa maassa. (Kuva: Wood Mackenzie 2021)

Kiinnittäkää turvavyönne!

Yhteenvetona Wood Mackenzie totesi, että edes Kiinan teollisuustuotannon hiipuminen, energian hinnan nousu Euroopassa, Kiinan energiakriisi tai Yhdysvaltojen velkakattoon liittyvät huolet eivät näytä alumiinin menoa hidastavan. WoodMac kehottikin nostamaan istuimen selkänojan yläasentoon ja kiinnittämään turvavyön, sillä edessä voi olla kovan turbulenssin jakso alumiinin markkinoilla.

Alumiinin primäärituotannon puolella aletaan pikku hiljaa tuntea energiamurroksen mukanaan tuomaan turbulenssia markkinoille. Hinnat heiluvat entistä enemmän energian korkean hinnan ja Kiinan sähkönjakelun rajoitusten takia, arvioi konsulttiyritys WoodMac.

Tuotannon kannalta kriittiset tekijät ovat alumiinin raaka-aineen saanti ja kilpailukykyinen energiantarjonta. Tätä taustaa vasten WoodMac näkee eurooppalaisen alumiinituotannon lähinnä pienentyvän, ei niinkään kasvavan, vaikka markkinat ovat vahvat. Analyytikko piti mahdollisena tilannetta, jossa Kiinaan pitää maanitella myymään alumiinia Eurooppaan, vaikka perinteisesti on puhuttu alumiinin tuonnin rajoittamisesta.

Alumiinin toimitusketjujen normalisoituminen vuosina 2022 – 2023 tietää hyvää kysynnälle, kun varastoja täytetään uudelleen arvoketjun eri vaiheissa.

 

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoja: jarkko.vesa(at)notinnovatedhere.fi

(Julkaistu 15.10.2021)

Lähteet: 

  • Wood Mackenzie LME Forum 2021 -webinaari 13.10.2021

Lisää aiheesta:

 

Kiinan päästöleikkauksista aiheutuvat sähkökatkot iskevät puolijohdeteollisuuteen ja globaaleihin toimitusketjuihin

 

Tyylikäs visualisointi uusiutuvan energian teknologioiden vaatimista metalleista

 

Kiina: energiakriisi jatkuu, laivarahdin hinnat putoavat