Kun länsimaissa vatuloidaan kiertotalouspakettien ja jätelainsäädännön kanssa, lanseeraa Kiina täydellä voimalla velvoitteita kuluttajille ja yrityksille jätteiden keräyksen ja lajittelun kehittämiseksi. Sanktiot ovat sitä luokkaa, että motivaatiota lajitteluun ja kierrätykseen löytyy varmasti.

Kiinan hallituksen vuoden 2018 alussa käyttöönottama jätteiden tuontikielto yllätti Yhdysvallat ja monet muutkin länsimaat. Kiina oli kuitenkin viimeisten kymmenen vuoden aikana viestittänyt selvästi suunnitelmistaan sekä jätteiden tuontikiellon että Kiinan oman kierrätysinfran kehittämisen osalta.

Presidentti Xi vahvasti tukena

Jo vuonna 2000 kahdeksan kaupunkia valittiin piloteiksi projektiin, jossa tutkittiin erilaisten kierrätysohjelmien tehokkuutta. Kierrätys sai huomattavasti huomiota kesäkuussa 2019, kun presidentti Xi korosti kierrätyksen kehittämisen tärkeyttä elinympäristön parantamiseksi sekä vihreän ja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Presidentti Xi painotti jätteiden lajittelun merkitystä ihmisten elinympäristön ja resurssien taloudellisen käytön kannalta. Hänen mukaan tarvitaan laajamittaista koulutusta ja opastusta, jotta ihmiset saadaan ymmärtämään jätteiden lajittelun tärkeys. On hyvin harvinaista, että presidentti ottaa näin vahvasti kantaa kierrätyksen puolesta, eikä tästä asiasta vastaava ministeri.

China Programsin vetäjä Chris Cuin mukaan presidentin puhe on osoitus siitä, että Kiina panee painoa kotimaisten kierrätysohjelmien ja infran kehittämiseen – osana taistelua maan 1,4 miljardia asukasta uhkaavia ympäristöhaasteita vastaan. Se selittää Cuin mukaan myös sitä, miksi Kiina alun perin asetti tuontikiellon: Kiina on siirtämässä fokusta kotimaisen kierrätysinfrastruktuurin kehittämiseen maan massiivisen tuotannon ruokkimiseksi. Presidentti Xi on tehnyt selväksi, että julkinen sektori tukee yksityistä sektoria sen pyrkimyksissä kehittää infrastruktuuria, jonka jätteistä syntyy uusia mahdollisuuksia.

Kiinan hallituksen tavoitteena on nostaa kotitalouksien kierrätysaste 35 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.  Maassa rakennetaan perusjärjestelmiä jätteiden lajitteluun. Lisäksi 46 kaupungissa aletaan periä vuoteen 2020 mennessä jätemaksua sekä kotitalouksilta että yrityksiltä. Kiina laajentaa jätteiden luokittelujärjestelmän kaikkiin kaupunkeihin vuoteen 2025 mennessä.

Pilottina Shanghai

Shanghai on yksi ensimmäisistä kaupungeista, joka vastasi keskushallinnon huutoon. Kaupungin 23 miljoonan asukkaan on opittava heinäkuun alusta lajittelemaan jätteensä neljään ryhmään: kierrätettävät materiaalit, vaaralliset aineet, biojäte ja muu jäte. Lajittelu on pakollista. Lajitteluvirheistä heilahtaa sakko, joka voi olla yksityishenkilöille  jopa 30 dollaria, 2.700 dollaria yrityksille ja 70.000 dollaria kierrätysoperaattoreille. Kierrättäjillä on pelotteena myös uhka menettää lisenssinsä.  Roskienlajittelusta ei puhuta vain uutisotsikoissa, vaan siitä puhuu koko kaupunki. Asiasta kysellään jopa koululaisten koekysymyksissä.

 

Kuva 1. Mobile World Congress Asia 2017 -tapahtumassa Shanghaissa kiinalaislapset pääsivät kokeilemaan elektroniikkalaitteiden purkamista ja oppivat materiaalien kierrätystä (kuva: Jarkko Vesa)

Leikki kaukana lajittelusta

Yksityishenkilöille lajittelun laiminlyönti voi maksaa paljon muutakin kuin rahaa. Lajittelun unohtaminen vaikuttaa kansalaisen pisteytysjärjestelmään (social credit rating), joka vaikuttaa asuntolainojen korkoihin, vakuutusmaksujen suuruuteen sekä oikeuteen ostaa lentolippuja ja jopa lasten pääsyyn julkisiin kouluihin.

Kuten odottaa sopii, aiheuttavat tällaiset muutokset haasteita erityisesti ihmisten valistukseen ja infrastruktuurille. Shanghain hallinto on palkannut 1.700 neuvojaa, pitänyt 13.000 koulutustilaisuutta ja tarjonnut mobiilisovelluksen, joka auttaa kansalaisia vaatimusten täyttämisessä.

Haasteita erityisesti maaseudulla

Samaan aikaan korostetaan tällaisen lajitteluohjelman edellyttämän infrastruktuurin puuttumista. Sekä julkiselta sektorilta että yksityiseltä sektorilta vaaditaan merkittäviä investointeja, jotta keräys ja lajittelu kehittyy koko maassa. Tämä koskee erityisesti maaseutua, joka muodostaa ison osan Kiinan pinta-alasta, ja josta puuttuu jätteiden käsittelyyn tarvittava infrastruktuuri – erityisen haastavia ovat jätefraktiot, kuten lannoitteet ja hyönteismyrkyt.

Merkittävää liiketoimintapotentiaalia

Muutokset ovat luoneet myös merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kierrätykseen ja jätteidenkäsittelyyn pitää investoida nyt. Kiinan suunnitelmatalous tarkoittaa, että viiden vuoden välein keskushallinto julkistaa taloussuunnitelman. Viisivuotissuunnitelman tärkeimmät sektorit saavat lainsäädännöllistä ja taloudellista tukea, jotka houkuttelevat merkittäviä invenstointeja yksityiseltä sektorilta. Kierrätys- ja jätealan viimeaikainen kehitys on hyvä esimerkki tästä mallista. Keskushallinnon päätökset ovat positiivinen signaali markkinoille.

Valtava mahdollisuus – joka vain kasvaa

Closed Loop Partners tietää, että arvokkaiden materiaalien pitäminen kierrossa on hyvää bisnestä. Kiinan tapahtumat ovat herättäneet kiinnostusta ja innostusta, ja houkutelleet alueelle investointeja. Jatkossa ala vain kasvaa entisestään. Tilaa on sekä startupeille että suuremmille yrityksille, kiinalaisille ja ulkomaisille toimijoille, kierrätysalan perinteisille toimijoille ja uusille tulijoille, kuten teknologia-, markkinointi- ja kuluttajatuoteyrityksille – kaikille, jotka ovat valmiita innovoimaan ja ottamaan muutoksen avosylin vastaan.

Kierrätys uudistuu globaalisti

China Programin vetäjä Chris Cui korostaa, että tarjonta ja kysyntä ovat parhaillaan globaalisti murroksessa. Shanghain esimerkki on vain esimakua: uusia kaupunkeja liittyy mukaan ja uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia nousee esiin lähivuosina. Taustalla on useita kehitystä edistävä tekijöitä:

  • Julkinen sektori panostaa täysillä: suotuisen lainsäädännön ja sääntelyn sekä suunnattoman taloudellisen tuen ansiosta laite-, kemikaali- ja palvelutoimittajien kurssit ovat nousussa.
  • Yksityinen sektori on heräämässä: uusia startup-yrityksiä syntyy kiihtyvällä vauhdilla ratkomaan Kiinan jäteongelmaa. Osa yrityksistä on onnistunut saamaan rahoitusta isoilta pääomasijoittajilta, kuten Alibaba, Baidu ja Tencent. Lajittelurobotit, kuten AMP Robotics, älykkkäitä lajitteluasemia tukevat mobiiliapit ja käytettyjen kännyköiden uudelleenkäyttö ovat vain muutamia esimerkkejä innovaatioista.
  • Kierrätykseen ja jätteenkäsittelyyn vaadittavien laitteiden ja palveluiden kysyntä on kasvussa: kun yhä useampi kaupunki seuraa Shanghain esimerkkiä ja aloittaa kaupunkijätteen pakollisen lajittelun ja kierrätyksen, kysyntä kasvaa merkittävästi.
  • Ympäristöystävällisiä pakkausvaihtoehtoja suositaan: isot brändit toivottavat kestävää kehitystä edistävät pakkausinnovaatiot tervetulleiksi. Kiinassa on jo alustavat hahmotelmat laajennetun tuottajavastuun (Extended Producer Responsibility, EPR) tuomisesta pakkausteollisuuteen.
  • Uusia täysin uudenlaisia liiketoimintamalleja syntyy: jätteenlajittelun toimeenpanon haasteet tarkoittavat, että kipupisteiden hoitamiseen tarvitaan täysin uudenlaisia liiketoimintamalleja. Esimerkiksi startupit tarjovat online-järjestelmää, jonka kautta voi tilata jätteiden kerääjät ja lajittelijat hakemaan jätteen suoraan kotiovelta.

Lähde:  What’s Going on in China: Recycling’s Rise to Power. Chris Cui, Director of China Programs. Closed Loop Partners. July 23, 2019.  https://www.closedlooppartners.com/whats-going-on-in-china-recyclings-rise-to-power/