Kiinan uusi vientiä säätelevä laki antaa hallitukselle laajat valtuudet estää kriittisten materiaalien viennin nimettyihin maihin. Asiantuntijat ovat huolissaan, että harvinaiset maametallit voivat Kiinan ja USA:n kauppasodan eskaloituessa päätyä tätä kautta vientikieltolistalla.

Kiinan ylin lakeja säätävä elin määräsi viikonloppuna vientiä säätelevän lain, joka antaa valtiolle oikeuden kieltää strategisten materiaalien ja kehittyneen teknologian viennin tiettyihin maihin. Kiinan uusi kieltolista on samankaltainen Yhdysvaltojen kauppaministeriön Entity List.

Vastatoimia voidaan määrätä kenelle vaan

Uuden lain pohjalta Kiina voi ryhtyä vastatoimiin mitä tahansa maata tai aluetta vastaan, jos ne rikkovat vientisäännöksiä tai edustavat uhkaa Kiinan kansalliselle turvallisuudelle tai muille eduille, raportoi Kiinan virallinen uutistoimisto Xinhua News Agency.

Termin ”muut edut” sisällyttäminen lakiin antaa valtiolle enemmän vapausasteita rangaista haluamiaan valtioita, analysoi Nikkei Asia artikkelissaan.

Kiinan uusi laki on jälleen yksi askel Kiinan ja Yhdysvaltojen välisessä kauppasodassa, joka on saanut lisävauhtia Huawein kohtelusta. Laki tulee voimaan USA:n presidentin vaalien jälkeen joulukuun 2020 alusta.

Huoli harvinaisista maametalleista

Kiinan uusi vientilaki  on herättynyt huolta, että harvinaiset maametallit voivat päätyä kiellettyjen tuotteiden listalle. Tällaisella kiellolla olisi huomattavia vaikutuksia maailmanlaajuiseesti, muistuttaa Nikkei Asia artikkelissaan.

Uusi laki määrittelee ”kansallisen turvallisuuden” sisältävän 11 eri aluetta: politiikka, maaperä, armeija, talous, kulttuuri, yhteiskunta, tiede, teknologia, informaatio, ekologia, resurssit ja ydivoima. Tämä rajaus kattaa siis jotakuinkin kaiken mahdollisen.

Valtion tarkkailulistalle päätyneitä tuotteita on edelleen mahdollista viedä ulkomaille luvan kanssa. Kiinassa toimivan yrityksen tulee toimittaa vastaanottajan nimi ja todistus tuotteen tai materiaalin käyttökohteesta. Tämän dokumentaation on tultava loppukäyttäjältä itseltään tai kohdemaan viranomaisilta, kertoo Nikkei Asia.

Laajat hyväksymis- tai hylkäysperusteet

Päätös sallia tai kieltää tuotteen vienti perustuu kahdeksaan arviointikriteeriin: kansallinen turvallisuus ja kansallinen etu, kansainväliset velvollisuudet tai sopimukset, viennin tyyppi, tuotteiden arkaluonteisuus, kohdemaat tai –alueet, vientiä harjoittavan yrityksen luottotiedot sekä ”muut tekijät, jotka lait tai säädökset määrittelevät”.

Kieltolistalle voi päätyä tuotteen loppukäyttäjän lisäksi myös yritys, joka tuo kohdemaahan vientirajoitusten alla olevia tuotteita Kiinasta. Tämä pykälä on saanut useat japanilaisyritykset takajaloilleen.

Japanilaisfirmat huolissaan

Nikkei Asia nostaa esimerkkinä esiin japanilaisen Shin-Etsu Chemical –yrityksen, joka tuottaa neodyymi-pohjaisia magneetteja, jotka ovat tehokkaimpia kestomagneetteja. Kiina on keskeinen tuottaja kestomagneeteissa käytetylle dysprosiumille. Samaan aikaan, kun Shin-Etsu yrittää vähentää riippuvuuttaan Kiinasta, huolena on, että Kiina vientikiellot voivat häiritä raaka-aineiden hankintaa.

Kiinalaiset vientiyritykset eivät saa käydä kauppaa yritysten kanssa, jotka ovat valtion vientikieltolistalla. Lain mukaan yritykset voivat kuitenkin hakea poikkeuslupaa, mikäli tietyt ehdot täyttyvät.

Kiinan uutta lakia voidaan soveltaa myös Kiinan rajojen ulkopuolella.  Vaikka laki ei erikseen erittele, millaisia rangaistuksia lain rikkomisesta voi seurata, voidaan esimerkiksi vientikieltoa rikkoneiden japanilaisyritysten työntekijöitä pidättää, kun he saapuvat Kiinaan.

(Julkaistu 20.10.2020)

Lähteet:

  • China passes export control law with potential for rare-earths ban. Nikkei Asia, 19 October 2020.

Lisää aiheesta:

 

Ilman kaivoksia ei tule akkuja eikä sähköautoja, muistuttaa professori Mari Lundström.

 

Harvinaiset maametallit ovat tärkeitä sähköautometalleja

 

Markkinat uskovat Kiinan hamstraavan seuraavaksi harvinaisia maametalleja

 

Harvinaiset maametallit