Ongelmat sähkön saannissa kasvattavat paineita Kiinan kiinteistö- ja velkakriisin kanssa painiskelevalle taloudelle, kirjoittaa Foreign Policy uutiskirjeessään. Sähkönsaantiin liittyvät häiriöt heijastuvat myös Kiinan teollisuuteen ja sitä kautta globaaleihin toimitusketjuihin, jotka kärsivät jo valmiiksi komponentti- ja konttipulasta. Sähkökatkosten taustalla kivihiilen hinnan raju nousu: sähkön hinta on Kiinassa tiukasti säänneltyä, joten kivihiiltä käyttävät sähköntuottajat mieluummin keskeyttävät sähköntuotannon kuin myyvät sähköä tappiolla. Sähkökatot ovat aiheuttaneet ongelmia myös liikenteelle: arviolta 600 miljoonaa kiinalaista lähtee tämän viikon lopulla syysloman viettoon, joten piikkejä energiankulutuksessa on odotettavissa. 

Sähköongelmat ovat muhineet jo kuukausia, mutta syyskuun lopulla 20 manner-Kiinan 31 provinssista ja alueesta on kärsinyt ajoittaisista sähkökatkoista, jotka ovat johtaneet tehtaiden sulkemisiin ja kotitalouksien sähkökatkoihin. Jopa Peking, jonka sähkönsaanti on vahvasti priorisoitu, on ottanut käyttöön sähkön sääntelyä.

Sähkökatkot ovat olleet kiinalaisille tuttu ongelma ja kotitaloudet ovat hyvin varautuneet niihin. Vielä 2000-luvullakin Pekingissä on koettu odottamattomia sähkökatkoksia muutaman kuukauden välein.

Sähkökatkosten paluu yllätti yritykset ja kotitaloudet

2010-luvulla sähköverkosta tuli vakaampi ja sähkökatkoista vakaampia. Kotitalouden ja instituutiot luopuivat omista varavoimalähteistään ja ovat nyt pulassa, kun eivät ole varautuneet uudelleen yleistyneisiin sähkökatkoksiin. Sähkön puuttuminen on jättänyt korkeiden tornitalojen asukkaat ilman hissiä ja aiheuttanut häiriöitä liikenteelle, kertoo Foreign Policy.

Kiinan ongelmien todellinen syy ei ole sähköntuottajien kapasiteettipula, vaan talouden ja valtion kannusteiden törmäyskurssi.

Foreign Policyn mukaan 56 prosenttia Kiinan energiantuotannosta pohjautuu kivihiileen. Lämmitykseen käytettävän kivihiilen hinta on yli kaksinkertaistunut maailmanlaajuisesti sen jälkeen, kun koronasta on alettu päästä yli. Australialaisen kivihiilen tuontikielto ei ole ainakaan auttanut Kiinan tilannetta.

Tiukka hintasääntely sähkölle

Useimmissa maissa raaka-aineen hinnankorotus olisi siirretty asiakkaiden maksettavaksi, mutta Kiinassa hallitus sääntelee tiukasti sähkön enimmäishintaa. Sähkötuottajille jää vaihtoehdoiksi  joko rajoittaa tai keskeyttää tuotantonsa, jotta sähköä ei tarvitse myydä tappiolla.

Kaiken edellä kerrotun lisäksi paikallishallinnolla on ollut suuria vaikeuksia päästä hallituksen asettamiin energiakulutuksen tavoitteisiin, jotka edellyttävät alueita sekä rajoittamaan energiankulutusta että osoittamaan energiankulutuksen positiivista vaikutusta tuottavuuteen.

Kun alueet jäivät viime viikolla jälkeen näistä tavoitteista, ovat  viranomaiset pyrkineet vähentämään sähkönkulutusta entisestään. Tosin tämän ilmiön vaikutus on Foreign Policyn arvion mukaan huomattavasti pienempi kuin kivihiilen hinnannousun vaikutus.

Sähkökatkokset iskevät globaaleihin toimitusketjuihin

Sähkönsaannin häiriöt ovat iskeneet myös jo valmiiksi isojen haasteiden kanssa painiviin globaaleihin arvoketjuihin, kertoo Foreign Policy artikkelissaan. Applen ja Teslan tehtaiden tuotantoa Kiinassa on jouduttu keskeyttämään sähkökatkojen takia. Myös lukuisten pienempien, globaalin valmistavan teollisuuden kannalta kriittisten yritysten tuotanto on kärsinyt sähköhäiriöistä.

Ongelmat tulevat aikaan, jolloin tehtaat ovat valmistautumassa joulusesongin kovaan kysyntään. Tämä johtaa Foreign Policyn mukaan todennäköisesti siihen, että tiettyjen tuotteiden saatavuudessa tulee olemaan ongelmia joulumyynnissä länsimaissa. Samanlaisia saatavuusongelmia koettiin viime vuoden joulukuussa.

Paikallis- ja keskushallinto puuttuu peliin

Foreign Policy ennustaa, että sekä paikallishallinto että Kiinan keskushallinto tulevat nopeasti puuttumaan tilanteeseen, mutta nopeasti improvisoidut keinot voivat aiheuttaa lisää ongelmia.

Tähän saakka viralliset ovat lähinnä korostaneet kohtuullisia hinnannousuja, mutta Guangdongin ja Hunanin provinssit ovat jos ottaneet käyttöön niin sanotut kelluvat tariffit, jotta sähkön tuottaminen olisi taas kannattavaa.

Valitettavasti aika ei ole Kiinan hallinnon puolella: Kiinan Golden Week -syysloma alkaa lokakuun 1. päivänä ja silloin yli 600 miljoonaa ihmistä yleensä matkustaa kotiseuduilleen sukulaisia tapaamaan. Tämä aiheuttaa piikkejä sähkön kysyntään.

Huomattavasti suurempi haaste kuitenkin lähestyy todennäköisesti hyvin kylmän talven muodossa. Koillis-Kiina, joka jo valmiiksi kärsii talouden taantumasta, on yksi sähkökatkoista pahiten kärsineistä alueista. Alueella oli raju lämmitykseen liittyvä kriisi vuonna 2017, kun hiiliin pohjautuvaa energiantuotantoa ajettiin hallituksen yli-innokkaan sääntelyn takia alas ja laitoksia purettiin. Tämän seurauksena useat kylät ja kaupungit kylmenivät.

Toim.huom. Vaikka tämä artikkeli on sisällöltään lähinnä Huoltovarmuuskeskuksen Energiapoolin tontilla, niin Kiinan tilanne osoittaa konkreettisesti, miten riippuvainen kriittisten materiaalien ja raaka-aineiden tuotanto on energiasektorin toimivuudesta. Kiinan tilanne tulee heijastumaan myös Suomeen tuotteiden ja komponenttien kautta, mutta myös energian hinnan muodossa: kun kivihiili on kallista Aasiassa, nousee sen hinta todennäköisesti Euroopassakin. Alkuvuonna 2021 esimerkiksi Saksan sähköntuotannan suurin energialähde oli kivihiili. Kun maakaasun hinta laukkaa pilvissä, kannattaa energiantuotannossa ajaa mieluummin kivihiilellä tai jopa öljyllä. Foreign Policyn kommentti yli-innokkaasta sääntelystä ja kivihiililaitosten nopeasta alas ajosta on varoittava esimerkki myös Euroopan unionille.

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoja: jarkko.vesa(at)notinnovatedhere.fi

(Julkaistu 30.9.2021)

 Lähteet:

  • Blackouts Rock China. China Brief, Foreign Policy -uutiskirje 29.9.2021
  • China factory activity unexpectedly shrinks, hit by power crunch. Nikkei Asia, 30 September 2021.