Kiina on hiljattain julkaissut uuden kansallisen standardin GB/T2588-2020 nimeltään ”Recycled Materials from NdFeB Processing”. Uusi standardi tulee voimaan 1. lokakuuta 2021, kertoo Roskill uutisessaan. Kiinan oma kansallinen standardi julkistetaan samaan aikaan, kun kansainvälisen standardisointijärjestön teknisen komitean ISO /TC 298 Rare Earths on käynnistymässä toimintaansa.

Standardia ovat olleet mukana laatimassa Kiinan johtavia harvinaisten maametallien tuottajia, metallintuottajia, magneettien valmistajia ja tutkimuslaitoksia:

Roskillin arvion mukaan standardin pohjana oleva data on saatu edellä luetelluilta toimijoilta.

Standardin tavoitteena on tehostaa  ja yhtenäistää kierrätysteollisuuden prosesseja tarjoamalla luokitteluperiaatteet, vaatimukset kemialliselle koostumukset, testimenetelmät, tarkastus- ja pakkaussäännöt, merkinnät, kuljetus- ja varastointiohjeet sekä laatusertifikaatit NdFeB-tuotannon ja käsittelyn aikana syntyvien tuotantojätteiden jäljitettävyydelle, listaa Roskill artikkelissaan.

Kolme luokkaa magneettituotannon sivuvirtoja

Kiina uusi standardi luokittelee magneettituotannossa syntyvät NdFeB-materiaalit kolmeen kategoriaan:

  1. dry powder
  2. magnetic mud
  3. off-cutting materials.

Tärkein asia Roskillin mukaan on kuitenkin se, että standardi kertoo tuotantojätteiden harvinaisten maametallien pitoisuudet (TREO %) sekä kierrätysmateriaalissa olevat ei-REE-materiaalit.

Magneettituotannon sivuvirtojen käsittely vahvassa kasvussa

Roskill ennustaa vahvaa kasvua magneettien valmistuksessa käytettävien yhdisteiden kierrätykselle Kiinassa, koska harvinaisten maametallien raaka-aineiden saatavuus on tiukkaa ja kestomagneettien tuotanto on kasvussa.

Harvinaisten maametallien saatavuuden heikentyminen Kiinassa on pakottanut osan tuotantolaitoksista  keskeyttämään primäärimateriaalien erottelun ja keskittymään kierrätysmateriaalien käsittelyyn.

Magneettien vahva kysyntä erityisesti sähköautojen voimansiirron markkinoilla on tuonut vahvaa kasvua harvinaisiin maametaleihin pohjautuville neodyymi-rauta-boori (NdFeB) –kestomagneeteille. Tästä johtuen kierrätysmateriaalien tarjonnan uskotaan kasvavan entisestään.

Kuva 1. Kiinan NdFeB-kestomagneettien tuotanto kasvaa rajusti vuoteen 2025 mennessä. (Kuva: Roskill /WoodMackenzie 2021)

Kestomagneettien kierrätyksen speksit puuttuvat

Kiinan standardista jäi puuttumaan spesifikaatiot kierrätykseen päätyville, elinkaarensa lopussa oleville NdFeB-magneeteille (end of life EOL products), analysoi Roskill.

Koska vaihtelut tässä jakeessa ovat monimutkaisempia, varsinkin liittyen kierrätykseen päätyvien magneettien purkamiseen ja kierrätysmateriaalin prosessointiin liittyen, pitää Roskill mahdollisena, että tämä jae tulee mukaan standardin myöhemmissä versioissa.

China Standards 2035 -ohjelma

Kiina valmistelee uutta kansallista ohjelmaa nimeltään China Standards 2035. Ohjelman kautta Kiina pyrkii vaikuttamaan siihen, miten seuraavan sukupolven teknologiat telekommunikaatiosta tekoälyyn toimivat. Kiinalaisia standardeja ei ole suunnattu vain Kiinan kotimarkkinoille, vaan niitä tarjotaan mm. kehittyville maille.

Kiina kasvattaa myös määrätietoisesti läsnäoloaan ja aktiivisuuttaan kansainvälisissä standardisointijärjestöissä.  Maa on aktiivinen myös kriittisten materiaalien tuotantoon liittyvien standardien kehittämisessä.

Tekninen komitea ISO/TC 298

Kansainvälisen standardisointijärjestön ISO:n tekninen komitea TC 298 keskittyy harvinaisten maametallien kaivostoimintaan, jalostukseen, erotteluun ja muuntamiseen hyödyllisiksi yhdisteiksi ja materiaaleiksi, kuten oksidit, suolot, metallit ja yhdisteet, joka ovat keskeisiä raaka-aineita valmistavalle teollisuudelle sekä turvalliselle ja ympäristöystävälliselle jatkojalostukselle. Komitean puheenjohtajamaa on Kiina.

TC 298 -komitealla on neljä työryhmää:

  • ISO/ TC 298 / CAG Chairman’s advisory group
  • ISO / TC 298 / WG2 Elements recycling
  • ISO / TC 298 / Traceability, Packaging and Labelling
  • ISO / TC 298 / Testing and Analysis

ISO / TC 298 Rare earths -komitean seuraava kokous järjestetään lokakuussa 2021. Suomesta virtuaalikokoukseen osallistuu useita henkilöitä.

Kuva 2. ISO/ TC 298 Rare earths –kotisivut

Toim.huom. Kiinan päätös valmistella oma standardi NdFeB-kestomagneettien valmistusprosessin sivuvirroille on mielenkiintoinen, koska ISO/TC298 Rare Earths -standardisointikomitean työ on juuri käynnistynyt Kiinan toimiessa puheenjohtajana.  Mielenkiintoista nähdä, nouseeko GB/T2588-2020 -standardi esille TC298:n vuosikokouksen keskusteluissa lokakuun puolivälissä. Roskillin mainitsema NdFeB-kestomagneettien kierrätys end-of-life-vaiheessa sopisi ainakin hyvin myös kansainvälisen standardisointityön työpaketiksi. Isompi kysymys on, miten Kiina aikoo pelata tämän pelin omien kansallisten standardiensa ja kansainvälisen standardisointityön välillä. Kiina on ISO:n työssä erittäin aktiivinen ja vetää harvinaisten maametallien standardisointityön ohella myös tänä syksynä käynnistynyttä litiumin standardisointikomiteaa ISO/TC333.

(Julkaistu 25.9.2021)

Lähteet:

  • Rare Earths: China introduces news standard on ”Recycled Materials from NdFeB Processing”. Roskill, 23 September 2021.
  • China leads the way on global standards for 5G and beyond. Financial Times, 5 August 2020.
  • Power is ’up for grabs’: Behind China’s plan to shape the future of next generation tech. CNBC, 26 Apr 2020.

 

Lisää aiheesta: