Kiinalainen Fujian Evergreen New Energy Technology Company on hiljattain käynnistänyt NCM-litiumioniakkujen (nikkeli-koboltti-mangaani) katodien prekursorimateriaalien valmistuksen kierrätetyistä litiumioniakuista uudella tuotantolaitoksellaan Fujianissa, kertoo tutkimuslaitos Roskill.

Evergreenin uusi laitos pystyy käsittelemään vuodessa 10 ktonnia end-of-life (EOL) litiumioniakkuja ja tuottamaan 20 ktonnia NCM811-katodien prekursorimateriaalia. Yhtiö on kiinalaisen autojätti Geelyn (omistusosuus 40%), valtio-omisteisen kaivosyhtiön Zijin Miningin (30% osuus) ja akkujen katodien valmistajan Hunan Shansanin (30% osuus) yhteisyritys. Suomalaisittain Geelyn tekee mielenkiintoiseksi se, että  yhtiö osti Volvon henkilöautoliiketoiminnan vuonna 2010.

Suunnitelmissa lähes miljardin dollarin investointi

Yhtiö suunnittelee investoivansa vuoden 2024 loppuun mennessä noin 943 miljoonaa dollaria laitokseen, joka pystyisi käsittelemään vuodessa 150 ktonnia kierrätykseen päätyneitä litiumioniakkuja, ja joka pystyisi tuottamaan 100 ktonnia katodien prekursorimateriaalia.

Kierrätysakkujen ohella Evergreen aikoo käyttää myös kaivoksista saatua kobolttia sekä nikkeli-metallia/-puolivalmistetta tuottaakseen kobolttia ja nikkelisulftaattia  omaa prekursorituotantoaan varten.

Kierrätysmateriaalit kiinnostavat

Kasvava huoli raaka-aineiden riittävyydestä sekä kestävään kehitykseen liittyvät haasteet nikkelin ja koboltin kaltaisten akkumetallien kohdalla ovat saaneet Evergreenin kaltaiset yritykset kääntämään katseensa kierrätysmateriaaleihin järkevänä vaihtoehtona neitseellisille raaka-aineille. Audin yhteistyö Umicoren kanssa on tuore esimerkki kiinnostuksesta kierrätysmateriaaleihin.

Kun sähköautojen määrä liikenteessä kasvaa, alkaa entistä suurempi määrä sähköautoja – ja niiden akkuja – tulla tiensä päähän ja sen myötä päätyä kierrätykseen. Tekemällä yhteistyötä akkuvalmistuksen arvoketjun ylä- ja alavirtaan, Evergreenin kaltaiset toimijat pyrkivät kasvattamaan lisäarvoaan ja rakentamaan suljettuja kiertoja, jotka auttavat taklaamaan raaka-aineiden saatavuusongelmia pidemmällä aikajänteellä, analysoi Roskill artikkelissaan.

Akkujen kierrätys vielä lapsenkengissä

Käynnissä olevista isoista investoinneista huolimatta akkujen kierrätysteollisuus on vielä hyvin alkuvaiheessa, kun mittakaavaetuja ja globaalia regulaatiota edelleen odotellaan. Suurimpina pullonkauloina kasvulle nähdään kierrätettävien akkujen saatavuus sekä teknologian rajoitukset, linjaa Roskill.

Tätä arviota tukevat myös Suomessa tehdyt analyysit kierrätykseen päätyvien sähkö- ja hybridiautojen ajovoima-akkujen määrän kehityksestä lähivuosina: ongelmana ei niinkään ole näiden akkujen kierrättäminen, vaan se, että ei ole mitään kierrätettävää, joten prosesseja ei kannata rakentaa vain muutamaa akkua varten vuositasolla. Tämä haaste koskee niin perinteisiä kierrätysoperaattoreja kuin uusia tulokkaita, kuten Evergreen.

Roskill arvioi, että kunhan Evergreenin hanke saadaan onnistuneesti toteutettua, voi siitä tulle merkittävä pioneeri tämän tyyppisille sähköautojen akkujen suljetun kierron (closed-loop) laitoksille sekä mittakaava- että teknologiamielessä.

Akkujen arvoketjun konsolidointi käynnissä

Evergreenin projekti on hyvä esimerkki käynnissä olevasta sähköautojen akkujen arvoketjun konsolidointikehityksestä, jossa yhä useampi prekursori-/katodivalmistaja pyrkii integroimaan arvoketjun vaiheita kemiallisen tuotannon avulla.  Ajureina tässä kehityksessä on Roskillin mukaan kustannustehokkuus ja tuotteiden laadun parantuminen. Mikäli tämä kehitys jatkuu, voi se nakertaa entisestään niiden kemikaalienvalmistajien tai –jalostajien marginaaleja, joiden prosessit eivät ole yhtä pitkälle integroituja.  Samalla pienenee myös vapaasti markkinoilta saatavilla olevan nikkelisulftaatin ja kobolttisulfaatin määrä, ennustaa Roskill analyysissään.

Suomessakin tapahtuu

Suomen Malmijalostus Oy kertoi tammikuun 2020 alussa valmistelevansa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, jossa tarkastellaan prekursori- ja katodiaktiivimateriaalitehtaiden perustamista Suomeen. Vastaavasti akkujen kierrätykseen liittyen Fortum osti hiljattain kierrätysakkujen metallien hydrometallurgista talteenottoa kehittävän Crisolteqin.

Lähteet:

  • Nickel sulphate, batteries: Fujian Evergreen commissions lithium-ion battery recycling plant in China. Roskill, 27 Jan 2020.
  • ”Kehitettävää sähköautojen akkukierrätyksessä riittää vielä” – Fortum kerää mustan massan arvometallit vahvassa etukenossa Crisolteqin avulla. Tekniikkatalous, 21.1.2020. (tilaajille)
  • Älypuhelimme ja sähköautomme toimivat kongolaisella koboltilla, jota kaivetaan lapsityövoimalla – mutta onko meillä vaihtoehtoja? HS, 18.1.2020 (tilaajille).
  • Suomen Malmijalostus Oy valmistautuu ympäristövaikutusten arviointiin akkuarvoketjun investoinneista. Suomen Malmijalostus Oy, 3.1.2020.
  • EU could ban dirty battery imports, says Commission VP. EURACTIV.com, 9 Dec 2019.
  • Audi and Umicore use recycled cobalt and nickel. Electrive.com, 17 Dec 2019.
  • Umicore announces strategic supply agreement with Samsung SDI for NMC cathode materials. Umicore, 24 October 2019.
  • Suomalaiset mineraalit vauhdittavat tulevaisuuden liikennettä. Finnish Minerals Group, 12.10.2018.
  • Volvo kaupattiin Kiinaan. Ilta-Sanomat, 28.3.2010.

Lisää aiheesta:

Elintärkeitä metalleja talteen sähköautojen akkuja kierrättämällä

 

EU voisi kieltää likaisten litiumioniakkujen maahantuonnin

 

Apple, Google, Dell, Microsoft ja Tesla on haastettu Yhdysvalloissa oikeuteen lapsikuolemista Kongon kobolttikaivoksilla

 

Yhdysvallat panostaa litiumioniakkujen kierrätykseen