Tammikuussa 2021 Kiinan teollisuus- ja informaatioteknologiaministeriö (Ministry of Industy & Information Technology, MIIT) julkaisi luonnoksen harvinaisten maametallien uudesta sääntelystä julkista kuulemista varten. Roskill ennustaa, että harvinaisten maametallien raaka-aineiden tuonti muualta maailmasta Kiinaan tulee kasvamaan tällä vuosikymmenellä. Uuden sääntelyn myötä myös vastuullisuus- ja ympäristövaatimukset harvinaisten maametallien tuotannolle Kiinassa tiukentuvat. Kiina ryhtyy myös kasvattamaan harvinaisten maametallien kansallisia varastoja.

Kiinan harvinaisten maametallien sääntely määrittelee harvinaisten maametallien lainsäädännöllisen kehikon. Samalla sääntely viestittää Kiinan hallituksen pyrkimystä vahvistaa koko harvinaisten maametallien arvoketjun hallintaa, arvioi konsulttiyritys Roskill artikkelissaan.

Tavoitteena parempi integraatio

Julkistetut uudet säädökset tähtäävät Kiinan sisäisen harvinaisten maametallien teollisuuden parempaan integraatioon. Tavoitteena on harvinaisten maametallien aiemman sääntelyn tiukentaminen, uutisoi Roskill.

Ehdotetussa sääntelyssä on useita eri osia, kuten teollisuudenalan tiukempi hallinta valtion ja provinssien tasolla, lisävaltuuksien antaminen paikallisviranomaisille laittoman tuotannon estämiseksi sekä tuotantodatan avoimempi raportointi tuottajien toimesta.

Tuontiraaka-aine sallittu

Roskill on poiminut MIIT:n ehdotuksesta muutamia tärkeimpiä kohtia, joista ensimmäinen liittyy tuontiraaka-aineen käyttöön: ”Rare earth refined and separation enterprises are allowed to take imported rare earth resources in addition to the total quota”.

Tällä linjauksella Kiinan viranomaiset lähettävät Roskillin mukaan selkeän viestin kannustaakseen tuottajia tuomaan maahan harvinaisten maametallien raaka-aineita. Tärkeä yksityiskohta on myös se, että tuontiraaka-ainetta ei lasketa mukaan tuottajien kiintiöihin.

Kiinan oman kaivostuotannon osuuden on arvioitu pudonneen 82 prosentista vuonna 2017 noin 57 prosenttiin vuonna 2020. Roskill ennustaa, että harvinaisten maametallien kiinalainen kaivostuotanto pysyy jotakuinkin samalla tasolla vuoteen 2030 saakka. Tätä arviota tukee nyt esitetty uusi sääntelyehdotus, joka tarkoittaa tiukempaa ympäristö- ja lainsäädännöllistä valvontaan harvinaisten maametallien tuotannolle.

Koska kotimaisen tuotannon kasvu on niukkaa, ennakoidaan kiinalaisten jalostajien etsivän kiihtyvällä vauhdilla raaka-ainetta muualta maailmasta.

Vastuullisuusvaatimukset tiukentuvat

Toinen ehdotun uuden sääntelyehdotuksen tärkeä kohta liittyy harvinaisten maametallien tuotannon kestävyyteen: ”Promote sustainable and healthy development of rare earth industry, protecting the ecological environment and resource safety”.

Tiukentuva ympäristölainsäädäntö on Roskillin mukaan jo aiheuttanut häiriöitä harvinaisten maametallien toimitusketjulle Kiinassa. Valtion halu suojella ja hallita harvinaisten maametallien varantoja näkyy nyt selvemmin kuin koskaan.

Harvinaisten maametallien sääntelyn odotetaan edellyttävän, että suurempi osa varannnoista pidetään Kiinan sisällä. Tämä kiristää todennäköisesti kilpailua harvinaisista maametalleista Kiinan ja muun maailman välillä, arvioi Roskill artikkelissaan.

Harvinaisten maametallien kiintiöt

Kolmas Roskillin esiin nostama kohta liittyy tuotantokiintiöihin: ”Rare earth products purchased and stored shall be included in the refined quota systems, and not allowed to release without approval”.

Kun Kiinan kansallinen raaka-ainekonttori State Reserve Bureau (SRB) perustettiin, sen ensisijainen tehtävä oli tasoittaa hintaheilahteluja. SRB osti ja myi raaka-aineita markkinoiden vaihteluiden rytmissä.

Lokakuussa 2020 kerroimme, että State Reserve Bureau (SRB) oli ostamassa huomattavia määriä kobolttia täydentääkseen maan strategisia varastoja. Benchmark Mineral Intelligence arvioi tuolloin, että SRB tulee ostamaan 2 000 – 5 000 tonnia metallista kobolttia, joka on merkittävä osuus metallisen koboltin noin 30 000 tonnin vuosituotannosta.

Uuden sääntelyehdotuksen mukaan SRB tulee ostamaan harvinaisia maametalleja aktiivisemmin ja lähinnä kasvattamaan varastojaan. Kiinassa harvinaisia maametalleja pidetään strategisena varantona.

Roskill arvioi uuden sääntelyn pönkittävän lyhyellä aikavälillä harvinaisten maametallien jo nousussa olevia hintoja, vaikka SRB todennäköisesti tekee ostoja silloin, kun hinnat ovat alempana. SRB ostaa materiaaleja myös pienemmissä erissä hillitäkseen hinnan heilahteluja ja spekulaatioita.

(Julkaistu 18.1.2021)

Lähteet:

  • Rare earths: China’s new rare earth regulations strive for better industry management. Roskill, 18 Jan 2021.
  • Markkinat uskovat Kiinan hamstraavan seuraavaksi harvinaisia maametalleja. Kriittisetmateriaalit.fi, 3.10.2020.

Lisää aiheesta:

 

Rare Earths – Outlook to 2030, 20th Edition.