Lyijyn käytön rajoittamisesta on puhuttu paljon viime vuosina EU:ssa. Lyijy on usein nähty ongelmatapauksena, joka voi olla vaaraksi ihmisten terveydelle. Lyijyn merkitystä kiertotaloudelle tunnetaan huonommin.

Hiljattain julkaistussa kannanotossa (Blanpain, Reuter & Malfliet, 2019) todetaan, että lyijyn käytön rajoittamisella metallurgiassa EU:ssa olisi vaikutusta lyijyteollisuuden ohella  myös muihin teollisuudenaloihin, jotka käyttävät hopeaa, kuparia, antimonia, tinaa, terbiumia tai sinkkiä. Tätä kautta lyijyn käytön rajoittaminen vaikuttaisi tulevaan energiavarasto-, smart city – ja cleantech-kehitykseen.

Metallit ovat kiertotalouden ytimessä

Metallit ovat lähtökohtaisesti kierrätettäviä. Kierrättämällä ja jalostamalla monimutkaisia materiaaleja EU:n keskinäisriippuvainen metallisektori vastaa tiettyjen metallien kasvavaan niukkuuteen. Tällä tavalla metallisektori tuottaa ja ottaa talteen EU:n kiertotalouden tarvitsemat perusmetallit. Metallit ovat myös kiertotalouskaupunkien energiainfrastruktuurin ytimessä – ja tulevaisuudessa niiden rooli kasvaa entisestään.

Yksi kiertotaloudelle tärkeistä metalleista on vanha tuttu lyijy (Pb).  Teollisuus tietää hyvin, että voidakseen käyttää lyijyä myös tulevaisuudessa, tulee lyijyyn liittyvät riskit hallita huolellisesti kaikissa tilanteissa.  Lyijy on kiertotalouden tärkeä mahdollistaja. Useiden teknologialle tärkeiden alkuaineiden talteenotto ja kierrätys perustuu huolellisesti kehiteltyihin metallurgisiin prosesseihin, joissa lyijy toimii siirtometallina.

Kuvassa 1 esitelty “Metal Wheel” havainnollistaa mahdollisuuksia ottaa talteen perus- ja teknologiametalleja erilaisista lähteistä. Tarkempi kuvaus Metal Wheel -mallista löytyy täältä.

Kuva 1. Metal Wheel havainnollistaa, miksi lyijy on niin tärkeä metalli kiertotalouden kannalta (lähde: Blanpain, Reuter & Malfliet, 2019)

Lyijyn käytön rajoittaminen rajoittaisi paitsi lyijyteollisuutta, myös kaikkia muita teollisuudenaloja, joilla on linkkejä lyijyteollisuuteen. Siksi on kriittistä, että lyijyn infrastruktuuria ja osaamista ylläpidetään ja kehitetään edelleen Euroopassa. Lyijymetallurgia on välttämätöntä, mikäli EU haluaa säilyttää johtavan asemansa globaalissa kiertotaloudessa.

 

Kuva 2. Lyijyn avulla talteen otettuja metalleja käytetään laajasti.  (lähde: Blanpain, Reuter & Malfliet, 2019)

 

Muista nämä:

  1. Lyijy nähdään usein ongelmallisena metallina, joka on vahingollinen ihmisten terveydelle. Sen sijaan huonommin tunnetaan lyijyn keskeinen rooli metallurgiassa, ja miten tärkeä rooli lyijyllä on kiertotalouden kehityksessä.
  2. Sulalla lyijyllä on ainutlaatuisia ominaisuuksia, joiden ansiosta se auttaa kriittisten materiaalien, kuten indiumin, kadmiumin, vismutin ja terbiumin, jalostuksessa.
  3. Lyijymetallurgian rajoittaminen EU:ssa iskisi lyijyteollisuuden ohella myös kaikkiin muihin teollisuudenaloihin, jotka käyttävät metalleja kuten hopea, kupari, tina ja sinkki.
  4. Pääpaino tulee olla lyijyä sisältävien materiaalien riskien minimoinnissa, sen sijaan että yritetään kieltää lyijyn käyttöä.
  5. Ympäristöystävällinen ja energiatehokas lyijyn infrastruktuuri yhdessä lyijyyn liittyvän tutkimuksen ja osaamisen kanssa Euroopassa on välttämätöntä, mikäli Eurooppa haluaa säilyttää asemansa kiertotalouden kärjessä.

 

Lähteet: