Hyviä uutisia Keliberiltä: Kokkolan suurteollisuusalueelle sijoitettavan litiumkemiantehtaan valmisteluhanke etenee lupavaiheeseen, kertoo yhtiö tiedotteessaan.

Keliber on saanut yhteysviranomaisena toimineelta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta lausunnon koskien Kokkolan suurteollisuusalueelle sijoitettavan litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -selostusta.

Yhteysviranomainen lausuu, että arviointiselostus täyttää YVA-lainsäädännön arviointiselostukselle säädetyt sisältövaatimukset ja se on käsitelty YVA-lain vaatimalla tavalla. Päätelmässään ELY-keskus lausuu että, tehdyn arvioinnin perusteella hankkeesta ei aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia. Yhteysviranomainen kuitenkin katsoo, että hankkeen jatkosuunnittelussa tulee huomioida muun muassa analsiimihiekan varastointi- ja hyödyntämiskapasiteetin riittävyys kaikissa toiminnan eri vaiheissa.

Keliber kertoo tutustuvansa nyt ELY-keskuksen perusteltuun päätelmään huolellisesti ja ottavansa huomioon kaikki siinä mainitut kommentit ja täsmennykset hankkeen jatkosuunnittelussa ja litiumkemiantehtaan ympäristölupavaiheessa.

“Olemme erittäin tyytyväisiä ELY-keskuksen, Envineer Oy:n ja muiden mukana olleiden osallistumiseen YVA-prosessiin. Haluamme kiittää kaikkia mukana olleita sujuvasta yhteistyöstä. On hienoa, että YVA-prosessin tavoiteaikataulussa pysyttiin ja voimme nyt siirtyä litiumkemiahtehtaamme osalta lupavaiheeseen laatimamme aikataulun mukaisesti,” toteaa Keliberin toimitusjohtaja Hannu Hautala.

Tuotanto käyntiin vuonna 2024

Tammikuussa 2020 Keliber kertoi, että yhtiön litiumhanke viivästyy useita vuosia aiemmin arvioidusta. Aiemman aikataulun mukaan tuotannon piti käynnistyä nopeimmillaan jo vuoden 2021 lopulla. Nyt tavoitteena on käynnistää tuotantoa vuonna 2024, täydessä vauhdissa tuotanto olisi vasta vuonna 2025.

YLE:n tammikuussa haastatteleman Keliberin silloisen toimitusjohtaja Pertti Lambergin mukaan markkinoiden näkökulmasta ei nyt ilmoitetulla viivästyksellä ole yhtiön kannalta kovin suurta merkitystä.

(Julkaistu 23.7.2020)

 

Lähteet:

  • Litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettely päätökseen – Keliber etenee lupavaiheeseen. Keliber, 22.7.2020.
  • Kokkolan litiumkemiantehtaan YVA-selostus viranomaiskäsittelyyn. Keliber Oy, 9.3.2020.
  • Kaustinen ja Kokkola harmissaan Keliberin hankkeen viivästymisestä – ”Ei se hirveän kauas karkaa kuitenkaan”. YLE, 3.2.2020.
  • Kaivosyhtiö Keliberin suuri litium-hanke viivästyy vuosia aiemmin arvioidusta – Tuotanto pyritään käynnistämään vuonna 2024. YLE, 31.1.2020.

 

Lisää aiheesta:

 

Keliberin litium-hanke viivästyy – tuotanto pyritään käynnistämään vuonna 2024

 

Kaivosjätti Rio Tinto ryhtyy tuottamaan litiumia Kaliforniassa vanhasta kaivosjätteestä

 

Litium