Keliber kertoi lokakuussa litiumprojektinsa kuulumisia. Yhtiön katsauksen mukaan projekti etenee hyvin, samaan aikaan kun litiumin pidemmän tähtäimen näkymät ovat kirkastumassa.

Toimitusjohtajan katsauksen mukaan Keliber eteni ympäristölupa-asioissa projektiaikataulun mukaisesti. Heinäkuussa yhtiö sai ELY-keskuksen perustellun päätelmän koskien Kokkolaan rakennettavan tehtaan ympäristövaikutusten arviointia. Päätelmän mukaan hankkeesta ei aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Syyskuussa Keliber sai ELY-keskukselta myönteisen lausunnon koskien Kaustisen Päivänevan alueen YVA-ohjelmaa. Vuoden 2020 lopussa yhtiö aikoo toimittaa Kaustisen Päivänevan YVA-selostuksen ELY-keskukselle projektiaikataulun mukaisesti.

Lisää litiummalmia

Elokuussa Keliber käynnisti malminetsintäohjelman yhteistyössa kairausyhtiö Oy Kati Ab:n kanssa. Tavoitteena on löytää lisää litiummalmia. Kairaukset kohdennetaan Kaustisen Päivänevan turvesuon alueella tunnettujen malmivarojen viereen sekä Rapasaaren ja Syväjärven väliseen maastoon. Yhtiön mukaan alueet ovat kevään 2020 kairauksissa saatujen näytteiden perusteella erittäin lupaavia.

 

Kuva 1. Keliberin kairaukset ovat keskittyneet Rapasaaren suunnitellun avolouhoksen alueelle. (Lähde: Keliber, 23.10.2020)

Keliberin toimitusjohtaja Hannu Hautala pitää katsauksessaan mahdollisena, että yhtiö pystyy nyt tehtävän kairauksen myötä suurentamaan. Keliberin malmivarojen suurentamisella on Hautalan mukaan merkitystä myös koko Euroopalle, koska erityisesti Euroopassa litiumesiintymiä on vähän ja litiumin kysyntä kasvaa ilmastotekojen seurauksena voimakkaasti.

Keliberille hyvä uutinen on, että Euroopan komissio määritteli syyskuussa 2020 ilmestyneellä kriittisten materiaalien päivitetyllä listalla kriittiseksi raaka-aineeksi koko Euroopalle.

 

Kuva 2. Euroopan komissio nosti syyskuussa 2020 litiumin EU:n kriittisten materiaalien listalle. (Lähde: Euroopan komissio, 3.9.2020)

 

Osuuko Keliberin ajoitus nappiin?

Markkinakatsauksessaan Keliber uskoo litiumin tavoittaneen pohjahinnan, mutta sähköautojen valmistuksen kasvun ja vahvan myynnin parantavan litiummarkkinoiden näkymiä. Keliberin näkemys on hieman positiivisempi kuin  Benchmark Mineral Intelligencen, joka arvioi litiumin hinnan jatkavan edelleen laskuaan.

 

Kuva 3. Benchmark Mineral Intelligence ennustaa litiumin hinnan jatkavan edelleen laskuaan. (Lähde: BMI 2020)

Keliberin positiivisen markkinanäkemyksen taustalla on myös isot panostukset eurooppalaisiin akkutehtaisiin. Yhtiön mukaan ensimmäiset eurooppalaiset gigatehtaat ovat tulossa tuotantoon vuonna 2021, ja uusien gigatehtaiden perustemista harkitaan. Keliber uskookin, että tuotannon käynnistyminen vuosina 2024/2025 osuu markkinoille suotuisaan ajankohtaan.

 

Kuva 4. Keliber uskoo sähköautojen vetävän litiumin hinnan nousuun. (Lähde: Keliber, 23.10.2020)

Keliber on myös liittynyt mukaan syksyllä käynnistyneeseen Euroopan raaka-aineallianssiin (ERMA).

 

(Julkaistu: 6.11.2020)

Lähteet:

  • Litiumprojektin edistyminen Q3 2020. Keliber Oy, 27.10.2020. https://www.keliber.fi/site/assets/files/2302/q3_2020_fi.pdf
  • Lithium in 2020: Prices, Coranavirus and Tesla. Benchmark Mineral Intelligence, 23 Oct 2020.
  • Commission announces actions to make Europe’s raw materials supply more secure and sustainable. The European Commission, 3 Sep 2020.
  • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability. The European Commission, 3 Sep 2020, COM(2020) 474 final.
  • Litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettely päätökseen – Keliber etenee lupavaiheeseen. Keliber, 22.7.2020.

 

Lisää aiheesta:

 

Litiumin vuoden 2020 pääteemat: korona ja Tesla

 

Eurooppa nousee allianssin voimalla Kiinan raaka-aineylivaltaa vastaan

 

Tesla heiluttelee raaka-ainemarkkinoita