Keliberin litiumhanke on edennyt vuoden toisella neljänneksellä vauhdikkaasti ja positiivissa merkeissä. Seuraavassa poimintoja yhtiön Q2-katsauksesta, joka julkistettiin heinäkuun lopulla. Hankkeen edistyessä myös potentiaalisten asiakkaiden kiinnostus on kasvussa. Sähköautojen myynnin kova kasvu kasvattaa akkujen ja akkukemikaalien kysyntää, joten myös markkinanäkymät ovat positiiviset. 

Keliber sai hyviä uutisia mineraalivarannoistaan, kun Rapasaaren mitatut ja osoitetut varannot osoittautuivat yli 30 prosenttia aiempaa suuremmiksi.

Luvituksen puolelta hyvä uutinen tuli Vaasan hallinto-oikeudelta, joka hylkäsi valitukset Keliberin Syväjärven ympäristö- ja vesitalousluvista. Samalla hallinto-oikeus velvoitti Keliberin edelleen tehostamaan vesien tarkkailua.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta yhtiö on saanut perustellun päätelmän Kokkolan kemiantehtaan ajantasaistetusta YVA-selostuksesta.

Suunnattu anti merkittiin täyteen ja lisärahoitustakin tuli

Keväällä osakkeenomistajille suunnattu merkintäoikeusanti merkittiin täyteen. Keliber Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.5.2021 valitsi yhtiölle hallituksen, jossa on seitsemän jäsentä (ks. kuva 1 alla). Hallitukseen tulivat mukaan myös uuden kumppanin Sibanye Stillwater Limitedin edustajat.

 

Kuva 1. Keliberin toukokuussa 2021 valittu hallitus. (Kuva: Keliber Oy)

Toisella vuosineljänneksellä Keliber sai myös lisärahoitusta Business Finlandilta kestävän akkuarvoketjun kehittämiseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Keliberin toimitusjohtajan Hannu Hautalan mukaan yhtiö jatkaa muuntautumistaan start-up-yhtiöstä kohti keskisuurta akkukemikaaliyhtiötä.

Mineraalivarantojen kasvaminen noin 2 miljoonalla tonnilla on Hautalan mukaan pitkäjänteisen malminetsinnän ja kairaustoiminnan tulos. Keliber kertoi toukokuussa 2021, että yhtiön kaikkien esiintymien mitatut ja osoitetut mineraalivarannot ovat yhteensä 13,69 miljoonaa tonnia. Tulevan syksyn aikana yhtiön geologit ja ulkopuoliset riippumattomat asiantuntijat arvioivat, kuinka suuri osa uusista mineraalivarannoista on litiummalmivaroja eli taloudellisesti hyödynnettävää arvokasta kiviainesta.

Vuosien 2016 – 2019 kokemusten perusteella Keliber on saanut yhdestä miljoonasta tonnista mineraalivarantoa (luokka mitatut ja osoitetut) noin 0,7 miljoonaa tonnia malmia. Tämä määrä vastaa yhden vuoden tuotantoa, sitten kun laitokset ovat toiminnassa.

Samalla kun asiantuntijat tekevät malmivarapäivitystä, jatkuu kairaustoiminta  lupaavassa paikassa Rapasaaren ja Syväjärven välisellä alueella. Toimitusjohtaja Hautala odottaa erinomaisia kairasydännäytteitä alueelta syksyn ja talven aikana.

Markkinanäkymät

Toisen vuosineljänneksen katsauksessaan Keliber arvioi myös litiummarkkinoiden näkymiä. Yhtiö kertoo neuvotteluiden litiumhydroksidin myyntisopimuksesta vauhdittuneen jakson aikana ja myös uudet potentiaaliset asiakkaat ovat kiinnostuneita Keliberistä toimittajana.

Vuodenvaihteessa varmistunut siltarahoitus ja lupaprosessien eteneminen ovat vahvistaneet asiakkaiden luottamusta yhtiöön, kertoo Keliber katsauksessaan. Yhtiön sijainti Euroopassa tukee toimitusketjun varmuutta ja nopeuttaa toimituksia, arvioi yhtiö.

Myös teollisuuden kehitys tukee Keliberin hanketta. Sähköautojen myynti kasvaa vauhdilla ja useat autonvalmistajat ovat kertoneet suunnitelmistaan luopua polttomoottoreistaan ennen vuotta 2035. Uusia akkutehtaita perustetaan hurjaa vauhtia Eurooppaan, mm. Englantiin, Italiaan, Ranskaan, Saksaan ja Unkariin, listaa Keliber akkutehdashankkeita.

Litiumin kysynnnän ennustetaan kasvavan tarjontaa nopeammin, minkä seurauksena litiumista voi tulla lähivuosina pulaa (ks. kuva 2 alla).

 

Kuva 2. Litiumin tuotannon ei uskota pysyvän kysynnän kovan kasvun vauhdissa. (Lähde: Keliber / FastMarkets 13.7.2021)

 

(Julkaistu 29.7.2021)

Lähteet:

  • Projektin edistyminen Q2 2921 – huhti-kesäkuu 2021. Keliber Oy, 22.7.2021.

Lisää aiheesta: