Vuonna 2022 litiummarkkinoilla siirryttiin vahvemmin markkinavetoiseen sopimusmalliin ja litiumin hinnat nousivat ennätyslukemiin, kertoo Benchmark Mineral Intelligence litiumin vuosikatsauksessaan.

Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä nähtiin ennätysmäinen hintaralli Kiinan kotimaisilla litiummarkkinoilla. Akkulaatuisen litiumkarbonaatin hinta nousi lähinnä niukan tarjonnan takia yli 100 prosenttia tammikuusta maaliskuuhun, kertoo Benchmark artikkelissaan.

Litiumhydroksidi seurasi samaa trendiä. Taustalla oli pelko saatavuusongelmista rakenteellisesti pienemmillä LiOH-markkinoilla.  Litiumkarbonaatin hinta pysyi korkeammalla kuin litiumhydroksidin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä litiumrautafosfaatti (LFP) –akkujen kysynnän kasvun imussa.

Kuva 1. Litiumin hinta on noussut parissa vuodessa kymmenkertaiseksi. (Kuva: Benchmark Mineral Intelligence, Nov 2022)

Samaan aikaan kansainvälisillä markkinoilla nähtiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hintojen nousua litiumkemikaaleille, joiden kauppaa käytiin toimitussopimusten pohjalta. Taustalla oli vuoden 2021 lopulla tapahtunut siirtymä, jossa tuottajat siirtyivät sopimuksiin, joissa hintaa tarkastellaan tiuhempaan tahtiin, taustoittaa Benchmark tilannetta.

Helmikuuhun tultaessa hinnat kansainvälisillä spottimarkkinoilla nousivat samalle tasolle Kiinan kotimaan markkinoiden hinnan kanssa.

Erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa pienten litiumhydroksidierien spottihinnat nousivat voimakkaasti vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä litiumin saatavuuden heikentyessä Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuun lopulla. Tämän seurauksena venäläisen litiumhydroksidin tarjonta Eurooppaan pieneni merkittävästi kauppa- ja vientirajoitusten seurauksena, kertoo Benchmark.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen loppua kohden hintaralli Kiinan kotimaisilla markkinoilla alkoi rauhoittua ostajien ollessa haluttomia ylittämään RMB 500.000 / tonni –rajahintaa. Myös Kiinan ministeriöt viestittivät, että hintojen olisi hyvä palata hieman normaalimmalle tasolle.

Kuva 2. Vuonna 2022 litiumin hinta kipusi uusiin ennätyksiin. (Lähde: Benchmark Mineral Intelligence, Dec 2022)

Hillitty toinen vuosineljännes

Vuoden toinen neljännes käynnistyi rauhallisemmissa merkeissä Kiinan kotimaisilla markkinoilla ja hinnat laskivat jonkin verran paikallisten koronasulkujen myötä, erityisesti Shanghain alueella.  Nämä pysäyttivät tai ainakin merkittävästi rajoittivat useiden autovalmistajien tuotantoa, mikä leikkasi kysyntää arvoketjun loppupäässä, kertoo Benchmark.

Samaan aikaan kansainvälisillä markkinoilla meno olisi myös hillitympää, mikä on tyypillistä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kesäkuukausina. Tilanteeseen vaikutti myös ostajien varovaisuus ostaa materiaaleja, kun haluttiin nähdä, miten koronatilanne kehittyy Kiinassa.

Kun koronarajoituksia helpotettiin Shanghaissa kesäkuun 2022 alussa, elpyivät myös Kiinan kotimaiset markkinat, kirjoittaa Benchmark artikkelissaan.  Siellä litiumkarbonaatin ja –hydroksidin hinta pysyi suhteellisen vakaana kesä-heinäkuussa.

Kysyntä elpyy kolmannella vuosineljänneksellä

Kysynnän vahvistuessa katodi- ja akkuvalmistajien suunnalla vuoden kolmannen neljänneksen loppua kohti alkoi Kiinan kotimarkkinoilla uusi hintaralli, jossa raaka-aineiden, erityisesti Australiasta tuodun spodumeenin, hinnat nousivat. Tämän seurauksena litiumin jalostajien marginaalit supistuivat.

Japanissa ja Etelä-Koreassa litiumin kysyntä jatkui vahvana vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä spottihintojen ohittaessa Kiinan hintatason ostajien kisaillessa jokaisesta myyntiin tulleesta erästä.

Samaan aikaan spodumeenikonsentraattien hinnat nousivat myös rajusti, kun raaka-aineiden saatavuudesta tuli entistä vahvemmin pullonkaula markkinoilla.

Tämän seurauksena monet spodumeenisopimukset sidottiin suoraan villisti laukkaavien litiumkemikaalien hintoihin. Benchmark näki konsentraattien hinnan nousevat lähes 114 prosenttia tammikuusta marraskuuhun 2022.

Litiumkemikaalien markkinat Aasian ulkopuolella olivat vaisut läpi vuoden 2022 toisen puolikkaan, kun muut kuin akkualan asiakkaat eivät halunneet maksaa näin korkeita hintoja litiumtuotteista samaan aikaan kun muidenkin raaka-aineiden ja energian hinnat nousivat.

Viimeisellä neljänneksellä vauhti kiihtyi

Kiinalaisten autovalmistajien lisätessä tuotantoaan vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä saadakseen autoja asiakkaille ennen Kiinan hankintatukien päättymistä vuoden 2023 alussa Kiinan kotimaan hinnat vahvistuivat, kunnes jälleen tiukentuvat koronarajoitukset puuttuivat peliin.

Akkulaatuisen litiumkarbonaatin hinta nousi yli 20 prosenttia heinäkuun lopusta joulukuun alkuun, kertoo Benchmark. Vastaavasti litiumhydroksidin hinta nousi 19,5 prosenttia samalla ajanjaksolla. Molemmat päätyivät yli RMB 575.000 / tonni (82.225 USD).

Kiinan kotimarkkinoilla vuoden viimeisen neljänneksen alun hintaralli tasaantui. Katodivalmistajat jäivät joulukuussa tarkkailemaan koronatilanteen kehittymistä Kiinassa ja lykkäsivät materiaalihankintojaan. Katodien tuottajilla oli myös raaka-ainevarastoja marraskuun läpi jatkuneiden ostojen seurauksena.

Epävarmuus jatkuu, vaikka Kiina helpotti koronarajoituksiaan joulukuun toisella viikolla. Vuoden viimeisten viikkojen ja kiinalaista uuttavuotta edeltävien viikkojen kysynnän osalta markkinasignaalit ovat ristiriitaisia, kiteyttää Benchmark Mineral Intelligence tilanteen vuoden 2022 päättyessä.

 

Kuva 3. Benchmark Mineral Intelligence ennustaa litiumin kysynnän kasvavan 20-kertaiseksi vuoteen 2050 mennessä. (Lähde: BMI, Oct 2022)

 

Kuva 4. Kalleimmat akkumetallit vuoden 2022 lopussa. (Lähde: Visual Capitalist, Dec 2022)

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 30.12.2022, päivitetty 31.12.2022)

Lähteet:

Lisää aiheesta:

Zimbabwe kieltää jalostamattoman litiumin viennin

 

Euroopan unioni ja Chile sopimukseen litiumista

 

Sibanye-Stillwaterin omistusosuus Keliberistä jo lähes 85 prosenttia

 

Tesla suunnittelee litiumin jalostuslaitosta Teksasiin tai Louisianaan

 

Sähköautojen yleistyminen törmää litiumpulaan varoittaa Livent

 

Sähköautot ajavat valmistajat suoriin sopimuksiin kaivosyritysten kanssa