Sisä-Mongoliasta löytyy muutakin kuin harvinaisia maametalleja. Uuden suomugrafiittia tuottavan kaivoksen rakennustyöt ovat käynnistyneet Bayannurin kaupungin lähellä Sisä-Mongoliassa. Laitoksen kapasiteetti on 100ktn  vuodessa ja se tuottaa grafiittia, litiumioniakkujen anodimateriaaleja ja grafeenituotteita, kertoo Roskill uutisessaan.

Hankkeesta on saatavilla niukasti tietoa Kiinan ulkopuolella. Vertailun vuoksi samalla alueella sijaitsevan toisen kaivoksen grafiittivarannoiksi on arvioitu noin 17,8 Mtn. Rakennustyöt käynnistyivät toukokuussa ja uuden laitoksen kustannusarvio on 630 miljoonaa dollaria.

Kiina on suomugrafiitin suurin tuottaja, viejä ja käyttäjä, joka on dominoinut globaaleja markkinoita jo vuosikymmeniä. Viime vuosina Kiina on korvannut osan kotimaisesta raaka-aineesta tuontimateriaalilla lähinnä Afrikasta, kertoo Roskill. Grafiitin tuonti Afrikasta Kiinaan on noussut tasaisesti: vuonna 2017 määrä oli 20kt, vuonna 2018 63kt ja viime vuonna jo 197kt.

Mosambik, Madagaskar ja Tansania tärkeimmät tuottajat Afrikassa

Grafiitin tuonti Mosambikista ja Madagaskarilta Kiinaan on kasvanut lähes joka kvartaalilla vuoden 2018 alusta lähtien, kertoi Roskill uutisessaan elokuussa 2019. Mosambikin tuottama materiaali on lähinnä pieniä ja keskisuuria hiutaleita, joita käytetään litiumioniakkujen valmistukseen. Madagaskarin tuottamat hiutaleet ovat suurempia ja niillä on eri käyttökohteet.

Valtaosa kasvaneista tuotantomääristä on peräisin Syrah Resource –yhtiön Balama-projektista Mosambikissa. Projektin tuotanto väheni kuin merkittävästi vuoden 2019 lopulla. Vienti Mosambikista Kiinaan putosi syyskuun 2019 15ktonnista vaatimattomaan 0,7ktonniin tammi- ja helmikuussa 2020, kertoo Roskill. Kiina tuo jonkin verran grafiittihiutaleita myös Madagascarilta ja Tansaniasta.

 

Kuva 1. Syrah Resourcen Balama-projektin suomugrafiitin tyypit ja käyttökohteet. (Lähde: Syrah Resource)

Roskillin mukaan grafiittihiutaleiden kysynnän kasvu akkujen imussa ylittää uusien tuottajien käynnistymässä olevan tuotannon määrät. Grafiitin hintakehitys riippuu paitsi uusien tuottajien kyvystä kasvattaa tuotantoaan, myös muista tekijöistä, kuten grafiittituotannon leikkauksista Kiinassa ympäristösyistä.

 

Kuva 2. Suomugrafiitin hinta vaihtelee rikasteen tuhka- ja hiilipitoisuuden sekä raekoon ja raekokojakauman mukaan. (Lähde: Ahtola & Kuusela 2015)

Epävarmuutta näkyvissä grafiitin toimitusketjuissa

Afrikan grafiittituotannon vähentyminen on huolestuttavaa litiumioniakkujen ja sähköautojen voimakkaasti kasvavan globaalin kysynnän  näkökulmasta, arvioi Roskill. Vaikka sähköautojen markkinat ovat hetkellisesti notkahtaneet koronaepidemian ja Kiinan sähköautojen  hankintatukien leikkausten takia, uskotaan sähköautomarkkinoiden markkinoiden kasvavan voimakkaasti vuoteen 2030 mennessä. Roskill näkee epävarmuutta grafiitin hankintaketjuissa Kiinan grafiittivarantojen pienentyessä ja tuotantokustannusten noustessa Kiinassa (erityisesti ympäristöasioihin liittyvät kustannukset).

Maailmapankki ennustaa grafiitin kysynnälle rajua kasvua

Sisä-Mongoliassa avattava uusi kaivos pystyy jossain määrin paikkaamaan Syrah Resourcen jättämää aukkoa, mutta lisää kapasiteettia tarvitaan vuoteen 2030 mennessä ja pidemmälläkin aikavälillä. Roskill viittaa Maailmanpankin tuoreeseen raporttiin, joka ennustaa lähes 500% kysynnän kasvua grafiitille vuoteen 2050 mennessä maailman siirtyessä kohti vähähiilistä tulevaisuutta.

Kuva 3. Ennuste uusien energiateknologioiden vaikutuksista eri mineriaalien vuosittaiseen kysyntään vuoden 2018 tasoon verrattuna. (lähde: The World Bank, 2020)

 

GTK kartoittaa suomugrafiitin esiintymispotentiaalia Suomessa

Nykyisten sähköautojen energialähteenä on erilaisia akkumetalleja sisältävä ladattava akku. Akut sisältävät tyypistä riippuen litiumin lisäksi vaihtelevia määriä muun muassa alumiinia, kobolttia, mangaania, nikkeliä sekä grafiittia. Lisäksi kuparia tarvitaan kaikissa sähkömoottoreissa. (Nykänen, 2019)

Geologian tutkimuskeskus (GTK) käynnisti vuoden 2019 alussa hankkeen, jossa arvioidaan akkutuotannossa tarvittavien mineraalien, mm. koboltin, litiumin ja suomugrafiitin esiintymispotentiaalia Suomessa.  Tavoitteena on tunnistaa uusia alueita, joilla hyödyntämiskelpoisten esiintymien löytyminen on todennäköistä.

Lähteet:

  • Graphite: Construction begins on new ’ultra-large’ flake graphite mine in Inner Mongolia. Roskill, 4 June 2020.
  • Graphite supply must increase 500% under World Bank scenario. Roskill News Letter, May 19, 2020.
  • Natural & Synthetic Graphite Outlook to 2030, 13th Edition. Roskill 2020 (forthcoming July 31, 2020).
  • Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition. The World Bank, 2020.
  • Graphite: Flake prices falter as African exports meet new demand – for now. Roskill, August 9, 2019.
  • Akkumetalleihin perustuva teollinen klusteri kasvaa Suomessa. Mika Nykänen, 15.2.2019.
  • Ahtola, T. & Kuusela, J. (2015). Esiselvitys Suomen grafiiffipotentiaalista. Geologian tutkimuskeskus, 88/2015. Julkaistu 11.12.2025.

 

Lisää aiheesta:

 

Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition. World Bank Group, 2020.

 

Ahtola, T. & Kuusela, J. (2015). Esiselvitys Suomen grafiiffipotentiaalista. Geologian tutkimuskeskus, 88/2015. Julkaistu 11.12.2025.

 

Grafiitilla iso rooli ilmastotalkoissa

 

Lisää korona-häiriöitä odotettavissa grafiitin globaaleihin toimitusketjuihin

 

Afrikan grafiitti houkuttelee kiinalaisia

 

Grafiittihiutaleiden hinnat leijailevat alaspäin Afrikan tuotannon myötä

 

GRAFIITTI​