Tuore raportti akkuvalmistuksen kemikaalien arvketjusta Isossa-Britanniassa lupaa kemiansektorille huimia mahdollisuuksia. Raportin mukaan brittien kemianteollisuus voisi napata lähes 5 miljardin punnan vuosittaisen siivun sähköautojen akkujen valmistuksen arvoketjusta. Merkittävän potentiaalin muodostavat saarivaltiossa valmistettavat autot.

Raportin pohjana on perusteellinen analyysi Ison-Britannian akkuteollisuuden nykytilasta ja kasvumahdollisuuksista. Isossa-Britanniassa toimivat yritykset ovat jo mukana useissa globaaleissa akkuvalmistuksen arvoketjuissa. Tänä päivänä noin 60% ajovoima-akkujen arvosta muodostuu kemikaaleista ja materiaaleista. Iso-Britannia on yksi maailman suurimmista katodi-, anodi- ja elektrolyyttimateriaalien toimittajista maailmassa.

Kuva 1. Mielenkiintoinen analyysi akkuvalmistuksen arvoketjusta Isossa-Britanniassa.

Valtion tuen sekä auto- ja kemikaalisektorin strategisen yhteistyön myötä britit näkevät merkittävää potentiaalia laajentaa nykyisiä kyvykkyyksiä ja kasvattaa kapasiteettia tukemaan akkuvalmistuksen kasvua sekä Ison-Britannian kotimarkkinoilla että vientimarkkinoilla – erityisesti kun akkujen valmistus EU:ssa kasvaa.

Ison-Britannian hallitus on jo investoinut 247 miljoonaa puntaa Faraday Battery Challenge –ohjelman kautta, jonka tuella on jo syntynyt esimerkiksi UK Battery Industrialisation Centre. Ohjelma on myös edistänyt kemikaali-, akku- ja autoteollisuuden yhteistyötä.

Jotta 4,8 miljardin punnan tunnistettu vuosittainen potentiaali saadaan hyödynnettyä, aikoo valtio tukea strategisia investointeja Ison-Britannian akku- ja akkumateriaalisektoreille. Samalla tuetaan myös hankkeita, joissa Ison-Britannian kemiansektori kehittää akkuteknologioita yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Toim. huom. Ison-Britannian ohjelmassa on paljon samoja piirteitä kuin Batteries from Finland –ohjelmassa ja hiljaittain käynnistyneessä BATCircle-hankkeessa. Isona kemikaalien tuottajamaana Iso-Britannia nostaa vahvemmin esille kemianteollisuuden roolia kehityksessä. Molemmilla mailla on myös omat vahvuutensa: Iso-Britanniassa on runsaasti autoteollisuutta, joka tarvitsee paljon akkuja tulevaisuudessa. Tällä viikolla esimerkiksi Jaguar valitteli, että uuden I-Pace-sähköauton toimitukset jumittavat akkujen takia – kysyntää olisi enemmän kuin pystytään toimittamaan. Britit näkevätkin, että akkujen toimittamisessa jo pelkästään saarivaltiossa valmistettaviin autoihin tarjoaa huiman potentiaalin. BREXIT voi sotkea brittien pasmoja, sillä varsinkin japanilaiset autovalmistajat ovat siirtämässä tuotantoaan pois saarelta. Suomen vahvuus on luonnollisesti vahva kaivosteollisuus ja myös tulevan BASF:n tehtaan myötä akkukemikaalien valmistus. Mielenkiintoista sinänsä, että myös Suomessa on visioitu, että akkuvalmistuksesta voisi syntyä viiden miljardin euron liiketoiminta Suomeen. Kansantalouksien kokoon suhteutettuna brittien luku on selvästi maltillisempi, varsinkin kun otetaan huomioon olemassa oleva autoteollisuus.

Raportti ladattavissa täältä: Automotive-Batteries-Report-Summary-April-2019_UK