Yhdysvaltojen hallitus valmistelee US Inflation Reduction Act –nimellä kulkevaa pakettia, joka toisi 369 miljardia dollaria ympäristö- ja puhtaan energian ohjelmien toteutukseen. Aloitteessa esitetään myös kunnianhimoisia tavoitteita akkumineraalien tuotannolle ja jalostamiselle paikallisesti Yhdysvalloissa, kertoo Benchmark Minerals artikkelissaan.

Senaattori Joe Manchinin ajama muutos Build Back Better Act –ohjelmaan keskittyy sähköautojen litiumioniakkujen toimitusketjuun verohelpotuksin ja ajaa samalla kotimaista tuotantoa. Seuraavassa Benchmarkin arvioita IRA-aloitteen keskeisiä vaikutuksia akkuarvoketjun näkökulmasta.

Sähköautojen verotuet sidottu akkumineraalien valmistuspaikkaan

Uudessa aloitteessa esitetään 7.500 dollarin verohelpotusta uusille sähköautoille. Aiemmasta poiketen tuki koskisi myös niitä sähköautoja, joita on valmistettu yli 200.000 kappaletta. Tuen ehtona on, että sähköautojen valmistuksesssa on käytetty pohjois-amerikkalaisista ja kauppakumppaneiden tuottamista kriittisiä mineraaleja, kuten litium, koboltti, grafiitti, nikkeli ja mangaani.

Esityksen mukaan vähintään 40 prosenttia sähköauton akussa käytetyistä kriittisistä mineraaleista on oltava kaivettu ja jalostettu joko Yhdysvalloissa tai sen vapaakauppakumppaneiden (Free Trade Agreement, FTA) toimesta, tai kierrätetty Yhdysvalloissa. Ehdotuksessa esitetään tämän rajan nostamista 80 prosenttiin vuoteen 2026 mennessä.

”To be eligible, batteries have to contain a level of critical minerals extracted or processed in any country the US has free trade agreement with or recycled in North America.” (The US Inflation Reduction Act 2022)

Verohelpotuksia läpi toimitusketjun

Esityksessä on mukana myös 10 prosentin Advanced Manufacturing production tax credit –osio, joka kattaa koko litiumioniakkujen toimitusketjun. Sen tavoitteena on helpottaa akku- ja autonvalmistajien kustannustaakkaa, kertoo Benchmark.

Tämä 10 % verohelpotus alkaa kriittisten mineraalien tuotannosta ja kattaa myös anodi- ja katodimateriaalien tuotannon. Investointien verohelpotus ulottuu myös akkukennojen valmistukseen.

Presidentti Biden laajensi keväällä Defense Production Act (DPA) –ohjelman kattamaan kriittisten mineraalien tuotannon sähköautojen ja energiavarastojen akkuihin. Tavoitteena on pienentää Yhdysvaltojen riippuvuutta kolmansista maista.

Erillisessä ohjelmassa US Department of Energy (DOE) on osoittanut reilut kolme miljardia dollaria osana Bipartisan Infrastructure Law –pakettia Yhdysvaltojen oman akkuarvoketjun kehittämiseen. Rahoitusta ohjataan läpi koko arvoketjun, mutta leijonanosa summasta on varattu katodien, anodien ja akkukennojen tuotantoon, kertoo Benchmark artikkelissaan.

Askel oikeaan suuntaan

Benchmark Mineralsin analyytikko Manish Dua pitää IRA-aloitetta askeleena oikeaan suuntaan.

Ohjelman tavoitteena on synnyttää litiumioniakkuihin ja sähköautoihin tarvittavien kotimaisten kriittisten mineraalien ja komponenttien tuotantoa, luoda uusia työpaikkoja ja edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Arvoketjun rakentaminen vie aikaa

Vaikka IRA-ehdotus on merkittävä askel  Yhdysvaltojen akkuarvoketjun näkökulmasta, näkee Benchmark siinä käytännön haasteita.

Benchmark Mineralsin toimitusjohtaja Simon Moores muistuttaa, että uuden kaivoksen käynnistäminen vie seitsemän vuotta, mutta uuden akkutehtaan käynnistäminen vain pari vuotta. Kokonaan uuden teollisuuden rakentaminen Yhdysvaltoihin veisi käytännössä koko loppu vuosikymmenen.

Moores epäilee myös sähköautojen veroporkkanan toimivuutta. Ehdotettu 7.500 dollarin veroetu sähköautoille, jotka eivät sisällä kriittisiä mineraaleja Kiinasta tai Venäjältä on käytännössä hyödytön, koska verokampanja päättyy vuonna 2024 eli juuri niihin aikoihin kun Yhdysvaltojen oma akkuarvoketju alkaisi päästä vauhtiin.

Moores pitää lähes mahdottomana sitä, että mikään Yhdysvaltojen vapaakauppakumppaneista, joista Australia ja Chile ovat selvästi omassa kastissaan, pystyisi korvaamaan kiinalaisia raaka-aineita amerikkalaisen sähköautoteollisuuden tarpeisiin parin seuraavan vuoden aikana.

Monissa maissa ei ole lainkaan kriittisten materiaalien tuotantoa, lisäksi valtaosa tulevasta akkuraaka-aineiden tuotannosta on jo myyty pitkillä sopimuksilla, muistuttaa Moores. Hän pitäisi realistisempana jatkaa ohjelman kestoa vuoteen 2028, jotta akkuarvoketju ehtii hyödyntämään ohjelman porkkanat.

USA valovuoden Kiinaa jäljessä

Kiina on tällä hetkellä akkumineraalien, kuten litiumin, koboltin ja grafiitin, suurin jalostaja. Benchmark on ennusteissaan arvioinut, että Kiinan säilyttää tämän asemansa vuosikymmenen loppuun.

Benchmarkin raporttien mukaan Kiinalla on tällä hetkellä 81 % maailman katodituotannon kapasiteetista, 91 % anodikapasiteetista ja 79 % maailman litiumioniakkujen tuotantokapasiteetista.

Vertailun vuoksi, Yhdysvalloilla on tällä hetkellä 0,16 % maailman katodituotannon kapasiteetista, 0,27 % anodikapasiteetista ja 5,5 % maailman litiumin tuotantokapasiteetista.

Kiina dominoi myös globaalia litiumin tuotantoa ja jalostusta. USA ja Kanada jalostavat 3 % ja 3,5 % prosenttia maailman litiumista ja koboltista – verrattuna Kiinan 59 % ja 75 % osuuteen, kertoo Benchmarkin Litium Forecast –raportti. Benchmark arvioi, että vuoteen 2030 mennessä USA:n ja Kanadan osuus nousee noin 7 prosenttiin ja Kiinan osuus vastaavasti laskee 46 prosenttiin.

Kuva 1. Kiina dominoi erityisesti uusiutuvan energian teknologioissa käytettävien metallien jalostusta. (Lähde: Visual Capitalist, Jan 2022)

Uusia litiumkaivoksia tulossa

Yhdysvaltoihin on tulossa uusia litiumkaivoksia, mutta niiden tuotantomäärät ovat pieniä.

Benchmarkin ennusteen mukaan litiumkemikaalien tuotanto Pohjois-Amerikassa nousee 60.000 tonniin (LCE) vuoteen 2025 mennessä, joka tarkoittaisi lähes nelinkertaista tuotantoa vuoden 2022 tasoon verrattuna. Mutta tuo määrä riittäisi vain noin miljoonaan sähköautoon, muistuttaa Benchmark.

Voittajat ja häviäjät

Jos Inflation Reduction Act menee läpi, auttaa se niitä autonvalmistajia, joilla on jo tällä hetkellä tai jotka suunnittelevat yhteistyötä akkumineraalien, -kemikaalien ja –kennojen tuottajien kanssa, joilla on tuotantoa Yhdysvalloissa tai sen vapaakauppakumppanimaissa, kuten Australia, Kanada, Chile ja Meksiko.

Muille maille aloite on huonompi uutinen. Esimerkkinä Benchmark mainitsee Indonesian, joka pyrkinyt nikkelillään mukaan Pohjois-Amerikan markkinoille.

Indonesia, josta odotetaan akkulaatuisen nikkelin suurinta tuottajaa, ei ole hyväksyttyjen maiden listalla. Benchmark ennustaa, että Indonesian osuus jalostetun nikkelin globaaleista markkinoista nousee vuoden 2022 noin 41 prosentista noin 59 prosenttiin vuonna 2030.

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 8.8.2022)

Lähteet:

  • What does the US Inflation Reduction Act mean for the EV battery supply chain? Benchmark Minerals, 4 Aug 2022.
  • Visualizing China’s Dominance in Clean Energy Metals. Visual Capitalist, 20 Jan 2022.

Lisää aiheesta:

Presidentti Bidenin hallinto ottaa käyttöön Defense Production Act –asetuksen edistääkseen akkumetallien kotimaista tuotantoa

 

Yhdysvaltain ulkoministeri Blinken haluaa vähentää maansa riippuvuutta Kiinan kriittisistä mineraaleista

 

100 päivän arvio presidentti Bidenin ohjelmasta Yhdysvaltojen kriittisten toimitusketjujen turvaamiseksi