Bidenin hallinnon uusi Inflation Reduction Act -lakipaketti herättää maailmalla ristiriitaisia tunteita: osa kehuu maailman ylivoimaisesti parasta kannustepakettia akku- ja sähköautotuotantoon, toiset pitävät IRA-pakettia häikäilemättömänä kotiinpäin vetona. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n vieraskynässä Columbian yliopiston Center on Global Energy Policy -laitoksen johtaja Jason Bordoff muistuttaa, että IRA:n pitäisi edistää positiivista kilpailua, ei johtaa protektionismin kasvavaan kierteeseen.

Inflation Reduction Act on Yhdysvaltain historian merkittävin ilmastolaki, kehuu Bordoff kolumnissaan. Se tarjoaa lähes 400 miljardin dollarin tuet seuraavan vuosikymmenen aikana hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi. Leikkaamalla puhtaan energian teknologioiden kustannuksia IRA vauhdittaa niiden käyttöönottoa, ei vain Yhdysvalloissa, vaan myös muualla maailmassa, uskoo Bordoff.

Jotta IRA-paketin potentiaali saadaan kokonaisvaltaisesti hyödynnettyä, tulee Yhdysvaltojen diplomaattien ja kaupallisten virkamiesten nyt varmistaa, että IRA:n huomattavat taloudelliset tuet ja vaatimukset kotimaisesta tuotannosta eivät sotke kilpailun ja yhteistyön tasapainoa muiden maiden kanssa. Riskinä on, että IRA ruokkii protektionismia, sen sijaan että edistäisi vihreää siirtymää, muistuttaa Bordoff.

Merkittäviä strategisia muutoksia

Inflation Reduction Act –lain saaminen läpi kongressissa vuosikymmenten vääntämisen jälkeen heijastaa kasvavaa huolta ilmastonmuutoksesta, mutta myös kahta merkittävää strategista muutosta Yhdysvaltain ajattelussa, kirjoittaa Bordoff.

Ensinnäkin porkkanat toimivat paremmin kuin keppi: IRA pikemminkin tukee puhdasta energiaa sen sijaan, että puuttuisi hiilidioksidipäästöihin verotuksen tai rajoitusten kautta. Tämä siitäkin huolimatta, että akateeminen tutkimus puhuu vahvasti päästöjen hinnoittelun puolesta.

Toinen tärkeä linjaus on, että IRA-paketti selkeästi tukee Yhdysvalloissa valmistettuja puhtaan energian teknologioita ja tuotantoa. Tämä päätös on linjassa esimerkiksi hiljattain voimaan tulleen, kotimaista puolijohdetuotantoa vauhdittavan lain kanssa. IRA on askel kohti teollisuuspolitiikkaa, jolla tarkoitetaan valtion toimia, joilla pyritään tukemaan ja suojelemaan yrityksiä valituilla strategisilla sektoreilla.

Nyt valittu linja tarjoaa Bordoffin mukaan useita etuja: tällainen malli kestää paremmin poliittisia vallanvaihdoksia, koska paketin vastustajat ovat varovaisempia perumaan kotitalouksien ja yritysten verohelpotuksia. Päästöverojen poistaminen olisi ollut paljon helpompaa.

Inflation Reduction Act taklaa myös kansallisen ja energiaturvallisuuden haasteita, jotka pohjaavat Kiinan dominointiin toimitusketjuissa aurinkokennoista ja sähköautojen akkuihin.  IRA lupaa myös amerikkalaisille työntekijöille laadukkaampia teollisia työpaikkoja tulevina vuosina.

Ja mikä tärkeintä – IRA-ehdotus sai laajaa tukea poliittista tukea, kun työläiset liittyivät ympäristöväen rinnalle tukemaan Bidenin hallinnon lakialoitetta.

Kauppasodan uhka

Edellä kuvatuista kansallisista hyödyistä huolimatta Inflation Reduction Act –paketin peittelemätön protektionismi uhkaa synnyttää laajemman kauppasodan, varoittaa Bordoff.

Esimerkkinä Bordoff mainitsee vaatimuksen, jonka mukaan sähköauton kokoonpanon tulee tapahtua Yhdysvalloissa, jotta se oikeuttaa ostajan saamaan hankintatukia. Vastaavasti sähköauton akkujen tulee olla valmistettu komponenteista, jotka on kaivettu tai jalostettu Yhdysvalloissa tai sen vapaakauppakumppaneiden toimesta.

”To be eligible, batteries have to contain a level of critical minerals extracted or processed in any country the US has free trade agreement with or recycled in North America.” (The US Inflation Reduction Act 2022)

Toinen esimerkki liittyy uusiutuvan energian tukiin, jotka edellyttävät, että hankkeissa käytetään materiaaleja, kuten teräs tai rauta, joka hankitaan kotimaisilta valmistajilta.

IRA pitää sisällään myös massiiviset tuet uusiutuvalla energialla valmistetulle vedylle (ns. vihreä vety).  Tuki varmistaa, että Yhdysvalloissa tuotettu vihreä vety on halvempaa kuin kilpailijoiden Lähi-Idässä tai Aasiassa tuottama vastaa tuote.

Kumppanimaat älähtivät

Vaikka edellä kuvatut tukimuodot auttavat Yhdysvaltoja rakentamaan kotimaista tuotantoa ja kasvattamaan maan vaikutusvaltaa toimitusketjuissa, tällaiset toimenpiteet uhkaavat myös lyödä kiilaa Yhdysvaltojen ja sen kumppanimaiden välille. IRA voi vielä iskeä takaisin.

Euroopan unioni ja Etelä-Korea ovat jo ilmoittaneet harkitsevansa toimenpiteitä sähköautoihin tukiehtoihin liittyen. Euroopan unionin varapuheenjohtajana Frans Timmermans, joka on vastuussa EU:n Green Deal –paketista, nosti esille Yhdysvaltain ilmastolakiin sisältyvät protektionistiset elementit.

Bordoff näkee riskinä että maat, jotka ovat huolissaan omien vety- ja sähköautojensa kilpailukyvystä Yhdysvaltojen markkinoilla, ottavat käyttöön omat protektionistiset toimenpiteet vastatakseen Yhdysvaltain tuelle amerikkalaisille yrityksille ja niiden viennille.

Monet yritykset ovat ilmaisseet kiinnostuksensa investoida vihreän vedyn hankkeisiin Yhdysvalloissa voidakseen hyödyntää avokätiset tuet. Useat yritykset ovat myös vihjanneet, että jo käynnissä olevia hankkeita muissa maissa keskeytetään ja siirretään Yhdysvaltoihin, kertoo Bordoff.

Esimerkiksi norjalaisen Freyr Batteryn toimitusjohtajan Tom Einar Jensenin mukaan Yhdysvaltin Inflation Reduction Act (IRA) –tukiohjelma vauhditti akkutehtaan rakentamista Yhdysvaltoihin. Freyr on pitkään neuvotellut akkukennotehtaan rakentamisesta Vaasaan. Tämän hankkeen kannalta Yhdysvaltain IRA-paketti tuli huonoon aikaan.

“Expanding into the U.S. has been a foundational aspect of FREYR’s long-term strategy from our inception, and with the recent passage of the Inflation Reduction Act, we expect U.S. demand for ESS, passenger EV and other electric mobility applications to grow rapidly over the next decade.” Tom Einar Jensen, CEO, Freyr Battery, Batteries News, 11 Nov 2022

Valtiontuki vientihankkeille

Bordoffin mukaan kaupallisia riskejä liittyy siihen, miten Yhdysvallat suhtautuu veronmaksajien rahoilla tuettujen vientihankkeiden rajuun kasvuun, sillä monet ehdotetuista vihreän vedyn ja ammoniakin hankkeista ovat suuntautumassa vientiin, koska kotimaista kysyntää näille tuotteille on tällä hetkellä vähän.

Amerikkalaisten veronmaksajien innolla rahoittaa edullisemman energian saatavuutta kuluttajille ja yrityksille esimerkiksi Japanissa, Saksassa tai muissa maissa on varmasti rajansa, muistuttaa Bordoff artikkelissaan.

IRA vauhdittaa protektionismia muissakin maissa

Inflation Reduction Act uhkaa antaa lisäpotkua jo muutenkin kasvavalla protektionismille eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi Indonesia on kertonut tavoitteistaan kieltää sähköautojen akkujen tärkeän raaka-aineen nikkelin viennin, jotta maa pystyy rakentamaan omaan nikkelin jalostusta sekä akku- ja sähköautoteollisuuttaan.

Isommassa kuvassa IRA on tuorein esimerkki vahvistuvasta suuntauksesta, jossa teollisuuspolitiikan keinoin maat pyrkivät varmistamaan mahdollisimman suuren taloudellisen hyödyn arvoketjuista, arvioi Bordoff.

Koronan aiheuttamien toimitusketjujen häiriöiden jälkeen yritykset ja hallitukset ovat arvioineet uudelleen toimitusketjujen resilienssiä niin energian kuin muidenkin tuotteiden osalta. Kotimaisten työpaikkojen lisääminen ja toimitusketjujen varmistaminen ovat yhdessä tehokas keino vauhdittaa jo muutenkin voimistuvaa trendiä kohti globaalin kaupankäynnin vähentymistä ja integraation kasvua.

Haaste Yhdysvaltojen virkamiehille

Columbian yliopiston Jason Bordoff näkee amerikkalaisten virkamiesten haasteena varmistaa, että Inflation Reduction Act saa aikaan positiivista kilpailua eikä käynnistä protektionismin negatiivista kierrettä.

Jotta tämä mahdollisuus hyödynnetään, Yhdysvaltain kauppa- ja ilmastovirkamiesten pitäisi vahvistaa sitoutumistaan sääntöpohjaiseen kauppajärjestelmään ja yhteistyöhön vapaakauppakumppaneidensa kanssa, jotta puhtaan energian toimitusketjuista tulee monipuolisempia.

“The reality is that we cannot produce everything domestically, but diversifying supply sources makes good sense to improve energy security and counter the influence of China, which today dominates certain industries—such as solar panel and battery manufacturing and critical mineral refining and processing—because of its own long-standing government programs to build domestic industries.” Jason Bordoff, Columbia University, Nov 2022.

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 30.11.2022)

Lähteet:

  • America’s Landmark Climate Law, Jason Bordoff, Columbia University, IMF, Nov 2022. https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/12/america-landmark-climate-law-bordoff
  • FREYR Battery Announces Plans for US Gigafactory in Georgia. Batteries news, 11 Nov 2022.
  • U.S. House gives Biden a win with massive bill on climate change, drug prices. Reuters, 13 Aug 2022.
  • Electric Vehicle Tax Credits and Non-Discrimination under the Inflation Reduction Act. International Economic Law and Policy Blog, 11 Aug 2022.
  • What does the US Inflation Reduction Act mean for the EV battery supply chain? Benchmark Minerals, 4 Aug 2022.

Lisää aiheesta:

Miljardit vyöryvät USA:n akkuteollisuuteen Inflation Reduction Act –ilmastolain voimalla

 

Transatlanttinen kauppakiista muhimassa

 

USA:n Inflation Reduction Act voi olla hyvä juttu akkuvalmistajille mutta huono juttu Euroopalle

 

Freyr Batteryn Giga America rakennetaan Georgiaan

 

Inflation Reduction Act suosii Yhdysvaltain ja sen vapaakauppakumppaneiden akku- ja akkumineraaliteollisuutta

 

Yhdysvaltain ulkoministeri Blinken haluaa vähentää maansa riippuvuutta Kiinan kriittisistä mineraaleista

 

Presidentti Bidenin hallinto ottaa käyttöön Defense Production Act –asetuksen edistääkseen akkumetallien kotimaista tuotantoa