Huoltovarmuuskeskuksen johtava analyytikko Hannu Hernesniemi esitteli Huoltovarmuuden skenaariot 2030 -raportti Kriittiset materiaalit -seurantaryhmän kokouksessa 31.10.2018.

 

 

Huoltovarmuuden skenaariot 2030 -projektin loppuraporttiin sisältyy viisi vuosien 2018–2030 mahdollista tulevaisuuden kehityskulkua toimenpide-ehdotuksineen. Huoltovarmuuskeskus jatkaa ennakointityötä rakentamalle skenaariolle seurannan.

Skenaarioprojektissa luotiin viisi vaihtoehtoisia tulevaisuutta huoltovarmuuden toimintaympäristölle:

  • globaali keskinäisriippuvuus
  • aseellinen valtapolitiikka
  • blokkiutuminen ja hybridivaikuttaminen
  • teknologinen maailmanjärjestys
  • idän dominanssi ja lännen näivettyminen.

Skenaariot laadittiin Huoltovarmuusorganisaation ja konsulttitoimisto Capfulin yhteistyönä syksyn 2017 aikana. Prosessiin osallistui työpajojen ja haastattelujen kautta laaja joukko Huoltovarmuuskeskuksen, sektoreiden ja poolien jäseniä sekä ulkopuolisia asiantuntijoita.

Projektin loppuraporttiin on koostettu yhteenveto eri skenaarioista, niiden kehityskuluista, toimialakohtaisista vaikutuksista sekä varautumisen edellyttämistä toimenpiteistä eri toimialoilla sekä HVO:ssa. Tiivistelmän voit ladata tästä.

 

Lisätietoja:

Johtava analyytikko Hannu Hernesniemi, Huoltovarmuuskeskus
hannu.hernesniemi@nesa.fi, 029 505 1036