Kansallisen akkustrategian valmistelussa pohdittiin keinoja vahvistaa suomalaisten yritysten ja asiantuntijoiden vaikuttamista kansainvälisillä foorumeilla. Standardisointi nostettiin yhdeksi kanavaksi edistää Suomen akkuklusterin intressejä globaalissa kilpailussa. Nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä helposti mukaan vaikuttamaan akkualan kannalta strategisesti tärkeiden rikasteiden standardisointiin, sillä TEM tukee vuoden 2021 ajan METSTA:n standardisointikomitean K 183 Rikasteeet ja harvinaiset maametallit työtä eli mukaan pääsee ilmaiseksi.

Akkustrategiahankkeen standardisointyöryhmän työssä nousi vahvasti esille kaksi tärkeää kansainvälisen standardisointijärjestö ISO:n teknistä komiteaa:

Suomessa molemmat teemat kuuluvat METSTA:n koordinoiman Rikasteet ja harvinaiset maametallit (K 183) –standardisointikomitean alueeseen.

Tekninen komitea ISO/TC 298

Kansainvälisen standardisointijärjestön ISO:n tekninen komitea TC 298 keskittyy harvinaisten maametallien kaivostoimintaan, jalostukseen, erotteluun ja muuntamiseen hyödyllisiksi yhdisteiksi ja materiaaleiksi, kuten oksidit, suolot, metallit ja yhdisteet, joka ovat keskeisiä raaka-aineita valmistavalle teollisuudelle sekä turvalliselle ja ympäristöystävälliselle jatkojalostukselle. Komitean puheenjohtajamaa on Kiina.

TC 298 -komitealla on neljä työryhmää:

  • ISO/ TC 298 / CAG Chairman’s advisory group
  • ISO / TC 298 / WG2 Elements recycling
  • ISO / TC 298 / Traceability, Packaging and Labelling
  • ISO / TC 298 / Testing and Analysis

Suomalaisittain ja EU:n kannalta kiinnostusta uskoisi löytyvän ainakin harvinaisten maametallien jäljitettävyyteen ja kierrätykseen liittyvään standardisointityöhön.

Kuva 1. ISO/ TC 298 Rare earths –kotisivut

 

Tekninen komitea ISO / TC 333 Lithium

Kansainvälisen standardisointijärjestön ISO:n tekninen komitea TC 333 Lithium keskittyy litiumin kaivostoimintaan ja jalostukseen hyödyllisiksi yhdisteiksi ja materiaaleiksi, kuten oksidit, suolot, metallit, yhdisteet, litiumioniakkujen materiaalit. Komitean puheenjohtajamaa on Kiina.

Komitean työalueeseen kuuluvat terminologia, tekniset olosuhteet helpottamaan litiumin kuljetukseen liittyviä haasteita sekä yhtenäiset testaus- ja analysointimenetelmät parantamaan litiumtuotteiden yleistä laatua.

 

Kuva 2. ISO / TC 333 Lithium –kotisivut

TEM tukee standardisointiryhmää vuoden 2021 ajan taloudellisesti

METSTA kertoo tiedotteessaan 23.4.2021, että työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on päättänyt tukea sidosryhmien osallistumista standardisointikomiteaan K 183 Rikasteet ja harvinaiset maametallit tekemällä komiteaan osallistumisesta ilmaista kaikille vuoden 2021 ajaksi.

Normaalisti osallistumismaksu on 900 €/kansallinen standardisointikomitea ja se oikeuttaa henkilökohtaiseen jäsenyyteen valitussa komiteassa eli nyt on hieno mahdollisuus osallistua työhön ja tutustua käytännössä kv-standardisointityöhön ilman vuosimaksua tältä vuodelta. Jäsenyys jatkuu vuoden kerrallaan automaattisesti, ellei sen päättymisestä erikseen ilmoiteta kuluvan vuoden loppuun mennessä.

METSTA:n komitea K 183 kattaa myös kahden muun ISO:n teknisen komitean työn eli ISO/TC 183 Copper, lead, zinc and nickel ores and concentrates ja ISO/TC 82/SC 7 Mine closure and reclamation management eli ryhmä on erinomainen näköalapaikka esimerkiksi akkuklusterin ja sähköistymisen kannalta keskeisiin metalleihin ja mineraaleihin.

(METSTA:n ohje) Osallistuminen komitean toimintaan on vaivatonta:

  1. Lataa ja täytä osallistumislomake: https://metsta.fi/osallistu/#liity
  2. Lähetä lomake K 183 sihteerille: https://metsta.fi/henkilo/frans-nilsen/

 

Toim.huom. Euroopan unionin ja muidenkin länsimaiden huoli on, että maailman suurin harvinaisten maametallien ja litiumin jalostaja Kiina saa liikaa vaikutusvaltaa myös kansainvälisen standardisoinnin puolella, kun puhutaan sähköistymisen ja akkuteollisuuden kannalta kriittisten raaka-aineiden ja jalosteiden valmistuksesta, jalostuksesta, kierrätyksestä ja jäljittämisestä. Siksi kansallisen akkustrategian yhtenä tavoitteena on saada Suomeen asiantunteva ja aktiivinen standardisointiryhmä varmistamaan, että standardit kehittyvät Suomen ja EU:n akkuklusterin kannalta suotuisaan suuntaan esimerkiksi vastuullisuuden näkökulmasta. Itse olen ollut viime vuodet mukana useissa eri standardisointikomiteoissa. Olin käynnistämässä muutama vuosi sitten tekoälyn standardisointiryhmää SFS/SR315 Tekoäly, joka on ISO/IEC JTC1 SC42 Artificial Intelligence -komitean alaryhmä Suomessa. Työ on ollut todella mielenkiintoista, kun on voinut seurata länsimaisten ja aasialaisten asiantuntijoiden työtä strategioiden valmistelussa. Kokoukset Pekingissä, Piilaaksossa ja Euroopassa olivat hieno mahdollisuus verkostoitua alan toimijoiden – silloin kun vielä päästiin matkustamaan. Mutta työ jatkuu nyt virtuaalisesti ja edelleen antoisasti, jos vaan jaksaa valvoa myöhään tai herätä aikaisin kokouksiin. Kannattaa lähteä mukaan!

(Julkaistu 24.4.2021)

Lähteet:

 

Lisää aiheesta: