Harvinaiset maametallit ovat houkutteleva markkina, mutta niiden tuotanto voi synnyttää ikäviä ympäristöongelmia. Malesiassa ongelmaksi on noussut jalostuslaitoksen radioaktiivinen jäte, jota laitoksen omistaja ei ole suostunut kuljettamaan pois alueelta.

Kiina dominoi markkinoita

Harvinaiset maametallit ovat kriittinen materiaali esimerkiksi älypuhelimien ja sähköautojen valmistuksessa. Kiina dominoi harvinaisten maametallien markkinoita, koska vaihtoehtoisia tuotantopaikkoja on niukasti. USA:n ja Kiinan kauppasota lisää riskiä, että harvinaisten maametallien saatavuus voi häiriintyä. Kiina on aiemminkin osoittanut, että se on valmis käyttämään harvinaisia maametalleja myös politiikan pelivälineenä.

Varantoja löytyy, prosessit puuttuvat

Harvinaisten maametallien varantoja löytyy esimerkiksi Australiasta ja Yhdysvalloista, mutta useimmilta mailta puuttuu harvinaisten maametallien jalostamiseen tarvittavat monimutkaiset prosessit, jotka Kiina hallitsee. Tilanteeseen on tuonut helpotusta australialainen Lynas Corporation. Lynasin jalostamo Malesiassa, lähellä Kuantanin kaupunki, on tarjonnut tervetulleen vaihtoehdon kiinalaisille toimittajille. Ympäristöihmiset Malesiassa ovat varoittaneet koko ajan jalostamon ikävästä sivutuotteesta – vaarallisesta radioaktiivisesta jätteestä.

Terveysvaikutukset huolestuttavat

Ympäristöihmiset ovat huolissaan siitä, että Lynas varastoi jätettä tontillaan. Laitoksen lähellä asuu kalastajia ja maanviljelijöitä, joiden elämä on riippuvainen ympäristön tilasta. Malesialainen ympäristöjärjestö EcoKnights sanoo, että Lynasin laitoksen alueella varastoidaan saastunutta jätettä maan päällä. Riskinä on vuodot ja vaarallisten aineiden päätyminen ihmisiin ja luontoon.

Lynas ollut vastatuulessa jo pitkään

Ympäristöihmisten ja eräiden poliitikkojen huoli ei ole mikään uusia asia, vaan laitoksen ympäristöriskeistä on puhuttu jo vuodesta 2011 saakka. Malesialla on huonoja kokemuksia aiemmista vastaavista hankkeista:  1980-luvulla Mitsubishi Chemical Corporation kävi kokeilemassa harvinaisten maametallien tuotantoa Malesiassa, mutta yritys epäonnistui. Jäljelle jäi radioaktiivista jätettä Ipoh-nimisen kaupungin lähistöllä.

Riskinä raskasmetallien päätyminen pohjaveteen

Ympäristöihmisten suurin huolenaihe on koko ajan ollut raskasmetallien päätyminen Kuantanin pohjaveteen. Tulvat, jotka ovat alueella yleisiä erityisesti monsuunisateiden aikaan, lisäävät entisestään riskiä. Malesian edellinen pääministeri Najib Razak ei ympäristöasioille lämmennyt, mutta toukokuussa 2018 valittu uusi pääministeri Mahathir Mohamad on ottanut tiukemman linjan Lynasin suhteen.

Silmukka kiristyy Lynasin ympärillä

Syyskuussa Malesia perusti komitean arvioimaan Lynasin laitoksen ympäristövaikutuksia. Yhtiö vakuutti käyttävänsä parhaita saatavilla olevia teknologioita ympäristövaikutusten minimoimiseksi sekä toimivansa Malesian ympäristölupien mukaisesti. Marraskuussa Lynas ilmoitti, että yhtiö pysäyttää joulukuussa tuotantonsa, jos yhtiö ei saa Malesian viranomaisten hyväksyntää toiminnalleen nopeasti. Yhtiö valitteli myös Malesian epävakaata poliittista ilmapiiriä. Joulukuussa Malesian valtio ilmoitti, että Lynasin tulee poistaa jalostamon alueelle kuluneiden kuuden vuoden tuotannon aikana kertynyt radioaktiivinen jäte, mikäli yhtiö haluaa, että sen lisenssi uusitaan. Lynasin nykyinen lisenssi päättyy syyskuussa 2019.

“The Ministry is concerned with the increasing risk arising from the continued accumulation of residue without a viable solution to manage its accumulation”. Government report. (Sydney Morning Herald, 5.12.2019)

Valtion ilmoitus johti siihen, että Lynas pysäytti uhkauksensa mukaisesti tuotannon. Nyt laitoksen työntekijät hakevat muutosta viranomaisten päätökseen maan parlamentilta. Lynas on hakenut lupaa kasvattaa laitoksen tuotantomääriä. Yhtiön edustajan mukaan normaalioloissa tällainen pyyntö olisi muodollisuus, mutta Malesian nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä tilanne on hankalampi.

 

Kuva 1. Lynasin osakekurssi laski 25 prosenttia joulukuun alussa, kun tieto Malesian päätöksestä tuli (Sydney Morning Herald, 5.12.2019)

Mitä tästä opimme?

Malesian tapahtumat osoittavat, miten tärkeää kaivosyhtiöille ja metallinjalostajille on hoitaa ympäristöasiat vastuullisesti. Lynas ei ole ottanut vakavasti malesialaisten huolta laitoksen radioaktiivisten jätteiden vaikutuksesta ympäristöön. The Diplomat -lehden toimittaja arvioi, että todennäköisyys Lynasin laitoksen lopullisesta sulkemisesti kasvaa koko ajan. Toisaalta sijoittajat näyttävän uskovan, että laitoksen toiminta jatkuu, mutta uudet vaatimukset nostavat yhtiön tuotantokustannuksia. Kuluvan vuoden aikana selviää, säilyykö harvinaisten maametallien tuotanto Malesiassa, vai saavatko kiinalaiset jatkaa rauhassa harvinaisten maametallien maailmanmarkkinoiden dominointia.

”Malaysians don’t want developed countries coming here to run businesses that result in them dumping their waste here.” Yasmin Rasyid, biologi ja EcoKnighs-organisaation pääjohtaja.

 

Lähde: Malaysia’s Rare Earth Debate. The Diplomat, 10.10.2019.