Ranskan geologisen tutkimuslaitoksen BRGM:n tutkijat kartoittavat tapoja saada harvinaiset maametallit talteen kaivosten jätekasoista käyttämällä maaperästä löytyviä bakteereja. Tutkijat ovat aloittamassa menetelmän testauksen Suomessa ja Uudessa-Kaledoniassa, kertoo Mining.com artikkelissaan.

Uutistoimisto AFP:n raportin mukaan prosessin aluksi rikastushiekka pulveroidaan ja liuotetaan. Tämän jälkeen tutkijat lisäävät erilaisia bakteereita sen mukaan, mitä metalleja he pyrkivät saamaan talteen. Mukaan syötetään myös happea ja ravinteita, kuten kaliumia tai typpeä, ruokkimaan mikro-organismeja.

Näin syntynyt liuos lämmitetään välittömästi 30 – 50 C° lämpötilaan bioreaktorissa, jossa talteenottoprosessi käynnistyy ilman paineistusta.

Kenttäkokeet käynnistymässä Suomessa

Onnistuneiden laboratoriokokeiden jälkeen ranskalainen tutkijaryhmä on nyt valmis käynnistämään testit laajamuotoista tuotantoa varten. Tavoitteena on saada talteen harvinaisten maametallien lisäksi myös kobolttia, kuparia ja nikkeliä kaivosten jätekasoista Suomessa ja Uudessa-Kaledoniassa.

Tutkijoiden mukaan prosessia voidaan käyttää kaikkialla missä löytyy malmikasoja, jotka sisältävä metallia. Koska metallien talteenottoon liuoksesta elektrolyysin avulla tarvitaan erikoislaitteita, tutkijoiden on nyt löydettävä teollisia kumppaneita auttamaan ratkaisun jatkokehittämisessä.

(Julkaistu 15.8.2021)

Lähteet:

  • Bacteria help extract rare earths from mine slag heaps. Mining.com, 4 August 2021.
  • Bacteria enlisted in French push for rare earths autonomy. France24, 20 July 2021.

Lisää aiheesta:

  • Selvitys: kaivannaisjätteiden hyödyntämiseen löytyy tahto ja sosiaalinen tilaus. Työ- ja elinkeinoministeriö, 1.7.2021.
  • Kaivosten sivukivien ja rikastushiekan hyödyntämismahdollisuudet: Esiselvitys. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:48. Laatinut Jarkko Vesa, julkaistu 1.7.2021. Julkaisun pysyvä osoite http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-713-7
  • Salminen, J. et al. (2019). Recovery of critical and other raw materials from mining waste and landfills. Publications of the European Union.