Brittiläisen Beowulfin suomalainen tytäryhtiö Grafintec on tehnyt ennakkovarauksen Mustasaaren kunnan tontista GigaVaasan alueella anodimateriaalitehtaan (työnimenä “GAMP”) rakentamiseksi. Tontin koko on vajaat 50 hehtaaria. Tonttivaraussopimus allekirjoitettiin 13.2.2023 ja varaus on voimassa alustavasti kuusi kuukautta allekirjoittamisesta, kertoo yhtiö tiedotteessaan.

Tulevien kuukausien aikana Grafintec jatkaa tammikuussa 2023 aloitettua esiselvitystä (Pre-Feasibility Study, PFS) ja rinnakkaisia työvaiheita osana ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa (”YVA”). Yhtiö aikoo hakea pitkäaikaista aluevarausta tontille ennen heinäkuun loppua.

Grafintecin Tontti 1:n pinta-ala on noin 47 hehtaaria, ja se sijaitsee lähellä aluetta, jonka Freyer on varannut teollisen mittakaavan akkuteknologian ja –tuotannon kehittämiseksi.

Eurooppa tarvitsee grafiittia

Vaikka Euroopassa on useita grafiittianodimateriaalihankkeita suunnitteilla, on edelleen olemassa todellinen riski, että alueellinen tarjota ei riitä tyydyttämään eurooppalaisen akkuteollisuuden tarpeita useisiin vuosiin, kirjoittaa Grafintec tiedotteessaan.

Yhtiö näkee markkinatilanteessa mahdollisuuden ja tekee yhteistyötä teknologiakumppaninsa Qingdao Hensen Graphite Ltd:n (”Hensen”) ja insinööritoimisto RB Plant Construction Ltd:n (”RB Plant”) kanssa vauhdittaakseen anodimateriaalitehtaan kehittämistä.

Grafintec Oy mukana BATCircle 2.0 –konsortiossa ja yhtiö on saanut Business Finlandilta tukea innovatiivisten teknologiaratkaisujen kehittämiseen, tavoitteena tarjota eurooppalaiselle akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja anodimateriaaleja.

Kuva 1. Sähköauton ajovoima-akun tärkeimmät mineraalit. (Lähde: Visual Capitalist 2.5.2022)

Euroopan akku- ja grafiittianodimarkkinat

Grafintec avaa tiedotteessaan myös Euroopan akku- ja anodimarkkinan tilannetta.

Sähköautojen – ja sen myötä akkujen – markkinoiden ennustetaan kasvavan rajusti seuraavien kymmenen vuoden aikana. Grafiitti on tilavuudeltaan suurin yksittäinen komponentti akuissa. Sitä on litiumioniakuissa huomattavasti enemmän kuin litiumia, nikkeliä tai kobolttia.

 

Kuva 2. Sähköautojen akuissa on huomattava määrä grafiittia. (Lähde: Visual Capitalist, Feb 2023)

Tällä hetkellä noin 95 prosenttia anodimarkkinoista muodostuu joko luonnongrafiitista tai synteettisestä grafiitista. Hinta-laatusuhteensa vuoksi grafiitti on edelleen ykkösvalinta anodimateriaaliksi tällä vuosikymmenellä.

Maailmanpankki on arvioinut, että grafiitin kysyntä kasvaa 500 prosenttia vuosina 2018 – 2050. Grafiitin maailmanmarkkinoiden arvioidaan kasvavan noin 21,6 miljardiin dollariin.

Euroopan grafiittianodimarkkinoiden odotetaan kasvavan vielä nopeammin, sillä niiden odotetaan kasvavan yli 16-kertaiseksi nykyisestä 84 000 tonnista 1,4 miljoonaan tonniin vuoteen 2021 mennessä, arvioi Benchmark Mineral Intelligence joulukuussa 2022.

Geopoliittiset jännitteet, Euroopan vihreä siirtymä ja keskittyminen kestäviin toimitusketjuihin sekä omavaraisuuteen ovat saaneet maat arvioimaan uudelleen riippuvuuttaan Kiinan grafiitista.

Kuva 3. Maailmanpankin ennuste uusien energiateknologioiden vaikutuksista eri mineriaalien vuosittaiseen kysyntään vuoden 2018 tasoon verrattuna. (lähde: The World Bank, 2020)

Kotimaista grafiittia

Koska Euroopassa ei ole vielä kaupallista grafiittianodien tuotantoa, Grafintec näkee mahdollisuuden ottaa siivu Euroopan markkinoista.

Grafintecin Aitolammen luonnongrafiittiprojekti, jonka osoitettu ja mahdollinen mineraalivaranto on 26,7 Mt 4,8 prosentin kokonaisgrafiittihiilipitoisuudella, kertoo yhtiö.

Suomessa Grafintec keskittyy edelleen laajentamaan resurssijalanjälkeään.  Hiljattain yhtiö julkisti rohkaisevia tuloksia 100-prosenttisesti omistamastaan Rääpysjärven luonnongrafiitin etsintähankkeesta, joka sijaitsee vain kahdeksan kilometrin päässä yhtiön pisimmälle edenneestä luonnongrafiittihankkeesta Aitolammesta.

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 21.2.2023)

Lähteet:

  • Uusi aluevaraus GigaVaasan alueella anodimateriaalituotannon perustamiselle. Grafintec Oy 21.2.2023.

Lisää aiheesta:

Grafintec tehnyt uuden aiesopimuksen anodimateriaalien tuotantolaitoksen rakentamisesta Vaasaan

 

Grafiitti voi tehdä litiumit

 

Grafiitti on keskeinen akkujen anodimateriaali

 

Suomen Malmijalostus ja intialainen Epsilon aloittavat anodihanketta koskevan yhteistyön

 

Grafiittia Norjasta

 

Jättimäisen grafiittikaivoksen rakentaminen käynnistyy Sisä-Mongoliassa