Global Battery Alliance (GBA) on yritysten ja muiden organisaatioiden yhteenliittymä, joka edistää vastuullisen akkuarvoketjun syntymistä vuoteen 2030 mennessä.  GBA on julkistanut nyt Green House Rulebook –ohjeistuksen sähköautojen litiumioniakkujen kasvihuonekaasujen (greenhouse gas, GHG) laskentaan ja seurantaan.

Keittokirjan kehittivät yhdessä Sphera ja laaja joukko yrityksiä ja julkisia toimijoita akkujen globaalista arvoketjusta. Kyseessä on ensimmäinen kokonaisuus, joka tarjoaa työkalut yhteismitallisen, varmennettavan ja vertailukelpoisen akkujen hiilijalanjälkidatan keräämiseen, arvioi Auto Recycling World artikkelissaan.

GHG Rulebook on enemmän kuin standardit

Global Battery Alliancen GHG Rulebook pyrkii tarjoamaan menetelmän, jonka avulla akkuarvoketjun dataa voidaan luoda ja kerätä yhtenäisellä tavalla. Näin saadaan läpinäkyvyyttä koko arvoketjuun akkujen koko elinkaaren hiilijalanjäljestä.

Hyödyntämällä useita olemassa olevia standardeja ja ohjeistuksia, mukaan lukien EU:n ja ISO:n linjaukset, GHG Rulebook pyrkii luomaan maailmanlaajuisesti harmonisoidut säännöt akkujen hiilijalanjäljen seuraamiseen. Lopputuloksena tulisi olla luotettavampi, helpommin saatavissa oleva ja yhtenäisempi tietoa akkujen hiilijalanjäljestä.

80 helppokäyttöistä sääntöä

GHG Rulebook tarjoaa noin 80 sääntöä, joita teollisuuden toimijoiden helppo hyödyntää. GHG Rulebookin kehittämiseen osallistui 41 GBA:n jäsentä sähköautojen akkujen arvoketjun eri vaiheista. Esimerkkeinä Auto Recycling World mainitsee Teslan, Renault, BASF:n, Umicoren ja Saftin. Julkiselta puolelta mukana oli esimerkiksi Natural Resources Canada.

Vaikka nyt julkistettava GHG Rulebookin ensimmäinen julkinen versio on valmistelu laajalla ryhmällä, aikoo Global Battery Alliance hakea laajemman ryhmän näkemyksiä keittokirjasta tulevien päivitysversioiden pohjaksi.

GHG Rulebookin tavoitteena luoda pohjaa datan keräämiselle GBA Battery Passport –akkupassia varten. GBA Battery Passport tulee olemaan digitaalinen tuotepassi, joka toimii fyysisen akun digitaalisena kaksosena.

Suomen Malmijalostus Oy liittyy Global Battery Alliancen jäseneksi toukokuussa 2022.

 

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 17.10.2022)

Lähteet:

  • Global Battery Alliance launches Greenhouse Gas Rulebook for Battery Passport. Auto Recycling World, 12 October 2022.
  • Greenhouse Gas Rulebook. Global Battery Alliance 2022.
  • Suomen Malmijalostus Global Battery Alliancen jäseneksi. Suomen Malminjalostus Oy:n tiedote 12.5.2022.

Lisää aiheesta:

Akkupassista potkua aidosti kestävään sähköiseen liikkumiseen

 

IEC aloittaa litiumioniakkujen hiilijalanjäljen laskentamenetelmän standardisointityön