Globaalit tuotantoverkostot ja toimitusketjut on tyypillisesti optimoitu tehokkuuden maksimoinnin, kustannusten minimoinnin ja loppumarkkinoiden läheisyyden pohjalta, ei niinkään läpinäkyvyyden tai resilienssin näkökulmasta. McKinsey Global Institute on tutkinut, miten yritykset pyrkivät löytämään tasapainon globaalien tuotantoverkostojen taloudellisuudelle ja tehokkuulle, ja niiden käyttämiseen sisältyville riskeille.

Arvoketjut ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä pidemmiksi ja monimukaisemmiksi yritysten etsiessä globaaleilla markkinoilla mahdollisuuksia parantaa marginaalejaan, analysoi McKinsey Global Institute tuoreessa ”Risk, resilience, and rebalancing in global value chains” –raportissaan.

Vuoden 2000 jälkeen globaaleilla markkinoilla kaupattujen puolivalmisteiden arvo on kolminkertaistunut. Yritykset, jotka ovat menestyksekkäästi implementoineet tehokkaan globaalin tuotantoratkaisun, ovat hyötyneet monilla eri mittareilla mitattuna (varastotasot, toimitusvarmuus, nopeammat läpimenoajat jne.).

Globaalin toimintamallin riskit

Edellä kuvattu globaalin tuotannon ja hankinnan malli voi kuitenkin johtaa odottamattomiin seurauksiin, jos niitä ei kalibroida riskipotentiaalin mukaan, muistuttaa McKinsey Global Institute raportissaan. Tuotantoverkostot ja toimitusketjut on perinteisesti optimoitu tehokkuuden, kustannusten ja loppumarkkinoiden läheisyyden pohjalta. Niiden läpinäkyvyys tai resilienssi ei ole välttämättä ollut kovin suuressa roolissa.

Nyt nämä tuotanto- ja toimitusverkostot toimivat maailmassa, jossa häiriöitä esiintyy säännöllisesti. Läpi eri toimialojen, yritykset voivat nyt odottaa vähintään kuukauden mittaisia häiriöitä 3,7 vuoden välein. Vakavammat häiriöt aiheuttavat myös merkittäviä taloudelllisia vahinkoja.

 

Kuva 1. Toimitusketjujen häiriöitä tapahtuu useammin ja ne ovat vakavampia. (Lähde: McKinsey Global Institute, elokuu 2020)

 

McKinsey Global Instituten tuore raportti analysoi, miten lukuisat tuotebisneksessä olevat yritykset yrittävät tasapainotella globaalien tuotantoverkostojen kustannushyötyjen ja riskien välillä.

Raportti keskittyy kaikkein vakavimpiin ulkoisiin shokkeihin, kuten talouskriisit, terrorismi, sään ääriolosuhteet ja luonnollisesti myös pandemiat.

 

Kuva 2. Vaikka koronapandemia oli ennustettavissa oleva riski (forseeable capastrophe), osoittaa McKinsey Global Instituten raportin riskimatriisi , että näin laaja ja pitkäkestoinen häiriö on hyvin poikkeuksellinen. (Lähde: McKinsey Global Institute, elokuu 2020)

 

Raportti on ladattavissa täältä.

(Julkaistu 13.9.2020)

Lähteet:

  • Risk, resilience, and rebalancing in global value chains. McKinsey Global Institute, August 6, 2020.
  • Coronavirus tests tech’s supply chain resilience. EETimes, 6 Feb 2020.
  • Coronavirus exposes West’s vulnerability. EETimes, 6 Feb 2020.

 

Lisää aiheesta:

 

Koronavirus testaa teknologia-alan toimitusketjujen resilienssin

 

Kriittiset materiaalit ja huoltovarmuus – mitä koronaepidemia on meille opettanut (tähän mennessä)

 

Iso-Britannia haluaa vähentää riippuvuuttaan Kiinan tuonnista