Yhdysvallat pyrkii rakentamaan kansallisen sähköautojen raaka-aineiden tuotantoketjun vastavoimaksi Kiinan hallinnalle metallien tuotannossa ja akkujen valmistuksessa. Seuraavassa Reutersin tiivistelmä sähkö- ja hybridiautojen akkujen valmistuksen kannalta kriittisistä materiaaleista. Yhdysvaltojen asema näiden kriittisten raaka-aineiden tuottajana ei näytä tämän analyysin perusteella erityisen vahvalta. Kiina on sen sijaan hyvissä asemissa lähes joka rintamalla. Reutersin listan neljästä kriittisestä metallista kolme löytyy myös HVK:n Kriittisten materiaalien seurantaryhmän Top 10 -listalta (litium, koboltti, grafiitti).

Litium

Litiumioniakut ovat keskeinen komponentti lähes kaikessa kulutuselektroniikassa ja varsinkin sähköautoissa. Valtaosa maailman litiumista tulee ns. litium-kolmiosta, jonka muodostavat Chile, Argentiina ja Bolivia. Tutkimuslaitos U.S. Geological Surveyn mukaan Yhdysvalloilla oli 35.000 tonnia litiumvarantoja vuonna 2018.  Tätä arviota pidettiin varsin arviona.

Kuva 1. Maailman litium-varannot kartalla. Kuvassa on huomioitu myös Keliberin varannot Kaustisilla. (Lähde: Reuters)

Kuva 2. Sähköautojen ja litiumioniakkujen kovista kysyntäennusteista huolimatta litiumin hinta ei ole lähtenyt nousuun. (Lähde: Reuters)

Koboltti

Kobolttia tuotetaan lähinnä kuparin ja nikkelin sivutuotteena. Se on tärkeä aineosa nykyisissä akuissa, vaikka akkuteollisuus tekee kovasti töitä koboltin määrän pienentämiseksi erityksesti sähköautojen akuissa.  Yli 60% maailman koboltista kaivetaan Kongon demokraattisesta tasavallasta. Yhdysvalloilla oli vuonna 2018 maailman 10. suurimmat kobolttivarannot, noin 38.000 tonnia.

Kuva 3. Valtaosa maailman koboltista tulee Kongosta, mutta myös Suomella on kobolttivarantoja. (Lähde: Reuters)

Kuva 4. Koboltin vuoden 2018 raju hinnan nousu on sulanut tämän vuoden alkupuoliskolla. (Lähde: Reuters)

Nikkeli

Autoalan sähköistymisen suurimpia voittajia metallimarkkinoilla ovat nikkeli ja koboltti. Molempia tarvitaan litiumioniakkujen (li-ion) ja nikkelimetallihydridiakkujen (NiMH) valmistukseen. Indonesialla ja Australialla on maailman suurimmat nikkelivarannot. Nikkeliä löytyy myös muista maista, kuten Yhdysvalloista ja Suomesta.

Kuva 5. Suurimmat nikkelivarannot löytyvät Indonesiasta ja Australiasta, mutta myös Suomesta löytyy nikkeliä. (Lähde: Reuters)

Kuva 6. Nikkelin hinta on kääntynyt viime kuukausina nousuun sähköauto- ja akkumarkkinoiden imussa. (Lähde: Reuters)

Grafiitti

Myös grafiitti on tärkeä litiumioniakkujen raaka-aine. Valtaosa maailman grafiitista tulee Turkista, Kiinasta ja Brasiliasta. Myös Suomessa on tehty grafiitti-löydöksiä.

 

Kuva 7. Turkilla on maailman suurimmat grafiitti-varannot. (Lähde: Reuters)

 

Kuva 8. Grafiitin hintakehitys on ollut parin viime vuoden aikana vakaata. (Lähde: Reuters)

Kuvien lähteet: Reuters Graphics, U.S. Geological Survey, Benchmark Mineral Intelligence, Refinitiv Datastream

Lisää aiheesta: