European Battery Alliance (EBA) piti korkean tason teollisuuskokouksen komission varapuheenjohtajan Maros Šefčovičin johdolla siitä, miten Inflation Reduction Act (IRA) -paketin vaikutuksia Euroopan akkuarvoketjulle tulisi tunnistaa ja taklata. Kokouksessa oli mukana toimijoita koko akkuarvoketjun eri vaiheista. EBA tarjoaa hätäpaketteja niin luvitukseen kuin rahoitukseenkin. Tämä paketti ei jätä ketään kylmäksi. Suomen kaltaisen pienen maan kannalta vähän hirvittää, missä pöydissä ja kenen toimesta tuollaiset tukipäätökset tehtäisiin.

European Battery Alliance (EBA) maalaa varsin kun synkän kuvan eurooppalaisen akkuteollisuuden tilanteesta:

 • Eurooppalaisen akkuteollisuuden kasvu on tällä hetkellä vaarassa. Syynä ovat geopoliittinen kehitys ja riippuvuus Aasiasta sekä toimitusketjujen häiriöt. Yhdistettynä Euroopan nouseviin energiakustannuksiin, jotka vaikuttavat yritysten toimintakustannuksiin (OPEX), ja Inflation Reduction Act (IRA) –paketin myötä vääristyneeseen transatlanttiseen kilpailutilanteeseen sekä vastaaviin tukipaketteihin Kanadassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa, Euroopan akkuteollisuus näkee investointien hidastuvan tai suuntautuvan muualle.
 • Investoinnin eurooppalaisen akkuarvoketjun eri osiin ovat viivästyneet. Taustalla on epävarmuus liittyen EU- tai kansalliseen rahoitukseen, jonka takia Eurooppa ei ole voinut vastata toistaiseksi Yhdysvaltojen houkutteleviin CAPEX- ja OPEX-tukiin esimerkiksi IRA-paketissa.
 • Luvitus kaipaa EU-tasolla ja kansallisesti nopeutta ja selkeyttä. Euroopan luvitusprosessit eivät pärjää muulle maailmalle, kuten Yhdysvalloille.
 • Lähiviikot tulevat olemaan ratkaisevia, mikäli päättäjät haluavat toimia ja estää investointien valumisen Euroopan ulkopuolelle.
 • Hätäapupaketti tarvitaan nopeasti EU:n, jäsenvaltioiden ja paikallisella tasolla vauhdittamaan ja pienentämään investointien riskejä, vauhdittamaan teollisia projekteja ja varmistamaan tasapuoliset pelisäännöt.
 • Euroopan akkuallianssi (EBA) on laatinut lyhyen listan strategisista hankkeista arvoketjun eri vaiheissa. Näille hankkeille tarvittaisiin väliaikaista hätärahoitusta, jotta investoinnit lähtevät käyntiin ja hankkeiden läpimenoa nopeutetaan. EBA arvioi, että tämä voisi johtaa yli 100 miljardin euron investointeihin vuosina 2023 – 2024. Samalla Euroopan akkuarvoketju täydentyisi ja EU:n teollinen perusta vahvistuisi.

Ehdotus hätäapupaketista vuosille 2023 – 2024

EBA esittää myös konkreettisia toimenpiteitä kahdelle seuraaville vuosille:

 1. Hätätuki EU-alueen investointien vauhdittamiseksi
 • Vauhditetaan, uudelleen priorisoidaan ja uudelleen allokoidaan olemassa olevat EU-varat, mukaan lukien NextGenerationEU, sen Recovery and Resilience Facility (RRF) – ja RepowerEU-strategiset hankkeet raaka-aineista ja kierrätykseen.
 • Valitaan akkuarvoketju EU:n uuden Sovereignity Fundin prioriteetiksi. Rahaston pitäisi olla toiminnassa jo vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla ja rahoittaa strategisia hankkeita myös raaka-ainesektorilla.
 • Akku-IPCEI:n jatko tulisi hyväksyä vuoden 2023 ensimmäisellä kvartaalilla. Lisäksi IPCEI-rahoitusprosessia tulisi yksinkertaistaa, jotta EU:n kilpailukyky varmistetaan.
 • Väliaikaisista valtiontukisäännöistä tulee sopia niin, että jäsenvaltiot voivat antaa taloudellista tukea strategisille teollisille hankkeille sekä CAPEX- että OPEX-muodossa (ml. energian hinta).

 

 1. Hätätoimet vauhdittamaan ja helpottamaan raaka-aineiden, materiaalien ja teollisuusprojektin luvitusta.
 • Otetaan käyttöön väliaikaiset hätätoimet teollisuushankkeiden luvitukseen: määräaikainen kiihdytyskaista strategisille hankkeille nykyisen sääntelykehikon puitteissa, jotta saadaan varmistettua EU-toimitusketjut läpi koko akkuarvoketjun. Sääntelyn tulee sallia nopeutettu käsittely, läpimenoaikojen lyhentäminen ja luvitusprosessien sujuvoittaminen.
 • Tarjotaan normaalista poikkeavaa taloudellista ja hallinnollista tukea kansallisille ja alueellisille luvitusviranomaisille, jotta saadaan aikaan läpinäkyvyyttä eri jäsenmaiden kesken, vähennetään pullonkauloja ja vauhditetaan luvitusprosesseja – ja samalla linkitetään taloudellinen tuki nopeampaan ja yksinkertaisempaan luvitukseen.

 

 1. Lisätoimia vauhdittamaan EU-akkuarvoketjun globaalia johtajuutta ja pitkän aikavälin kilpailukykyä
 • Vahvistetaan akkuarvoketjun keskivaiheitta ja yläpäätä:
  • Tarjotaan rahoitusinstrumentteja EU:n ja Euroopan investointipankin toimesta vauhdittamaan yksityisiä sijoituksia.
  • Rakennetaan mekanismeja estämään materiaalien, erityisesti kierrätykseen tulleiden akkujen ja mustan massan, kulkeutuminen EU:n alueen ulkopuolelle.
 • Varmistetaan reilu ja tasapuolinen kilpailu, jotta EU:n akkuekosysteemi kehittyy:
  • luodaan tasapuolinen pelikenttä, jossa Euroopan akkutuottajat kilpailevat samoilla säännöillä, ilman että Aasian tai Yhdysvaltojen korkeammat tuet tai kevyemmät ympäristövaikutukset vaikuttavat.
  • Lanseerataan ”Buy European Act”, joka edellyttää paikallista valmistusta ja vastuullisuutta
  • Yhdysvaltojen IRA-paketin osalta arvioidaan EU:lla käytettävissä olevat keinot puuttua asiaan, mukaan lukien tuontitullit sähköautojen komponenteille ja sähköautoille kolmansista maista, joissa on erilaiset vaatimukset ja tukiohjelmat.
 • Varmistetaan tasapuolinen kohtelu eurooppalaisille ja amerikkalaisille akkuarvoketjun yrityksille
  • Erityisesti laajennetaan IRA:n ”lopullisen kokoonpanon” (final assembly) ja ”vapaakauppasopimus” (free trade agreement) pykälät käsittelemään Euroopan unionia tasapuolisella tavalla Clean Vehiche Tax Credict –tukien osalta.
  • Etsitään uusia tapoja yhdistää eurooppalaiset toimenpiteet IRA:n toimenpiteiden kanssa, jolloin yhteistyö vahvistuu Yhdysvaltojen kanssa.
 • Perustetaan Energy Task Force, jonka tavoitteen on saada energianhinta EU:n eri alueilla kilpailukykyiselle tasolle seuraavien 24 kuukauden aikana.

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 19.12.2022)

Lähteet:

 • Joint Statement on the impact of the US Inflation Reduction Act on the European battery ecosystem. EIT Innoenergy, 15 Dec 2022.

Lisää aiheesta:

Inflation Reduction Act on tehokas työkalu, joka voi johtaa kauppasotaan

 

Miljardit vyöryvät USA:n akkuteollisuuteen Inflation Reduction Act –ilmastolain voimalla

 

Jervois avasi Yhdysvaltoihin kobolttikaivoksen – Inflation Reduction Act nostaa USA:n kobolttituotannon arvoa autonvalmistajille

 

USA:n Inflation Reduction Act voi olla hyvä juttu akkuvalmistajille mutta huono juttu Euroopalle

 

Biden toivotti Macronin tervetulleeksi mutta seisoi amerikkalaista tuotantoa suosivan ”ilmastolain” takana

 

Freyr Batteryn Giga America rakennetaan Georgiaan

 

FREYR Batteryn toimitusjohtaja kommentoi yhtiön laajentumissuunitelmia