Jos Eurooppa ei ryhdistäydy, häviää se kestävien raaka-aineiden kisan, varoittaa Euroopan komission edustaja. Tilanteen korjaamiseksi Euroopan pitäisi lisätä merkittävästi metallien kaivostoimintaa ja jalostusta, mikä ei ole helppo tavoite. Kansan syvien rivien mielestä kaivosyhtiöt voisivat kerätä lelunsa ja häipyä. Loppupeleissä ainoa kestävä ratkaisu on kulutuksen vähentäminen, muistuttaa Rooman Klubi.

Komission resurssitehokkuus-alueen vetäjä Peter Handley varoitti lokakuussa Brysselissä pidetyssä tapahtumassa, että Eurooppa häviää kisan kestävän kehityksen raaka-aineista,  jos se ei pysty varmistamaan vähäpäästöisten teknologioiden vaatimien harvinaisten maametallien ja perusmetallien saatavuutta, kertoo ENDS Europe artikkelissaan. Brysselin tapahtumassa julkistettiin metallialan etujärjestön Eurometauxin tilaama tutkimus, jonka mukaan ilmastoneutraalisuus tulee väistämättä vaatimaan paljon metalleja ja mineraaleja.

Maailmanpankki kehotti EU:ta kasvattamaan osuuttaan metallien globaalissa tuotannossa, jotta kasvavaan kysyntään pystytään vastaamaan. Maailmanpankin mukaan  Eurooppa on edelläkävijä metallien kierrätyksessä, mutta hyvin riippuvainen metallien tuonnista Kiinasta, jossa metallijalostusteollisuus aiheuttaa runsaasti päästöjä (ks. kuva 1 alla).

Kuva 1. Perusmetallien tuotanto ja/tai kierrätys EU:ssa (lähde: Metals for a Climate Neutral Europe, VUB-IES 2019)

Ratkaisuksi tilanteeseen on ehdotettu kaivostuotannon lisäämistä Euroopassa. Komission edustajan Peter Handleyn mukaan Euroopan vakaa ja hyvin säännelty toimintaympäristö tarjoaisi hyvät puitteet vastuulliselle kaivostuotannolle. Samalla myös toimitusketjuista tulisi lyhyempiä, mikä pienentäisi ympäristövaikutuksia.

Hadley ennustaa, että komission ehdottama European Green Deal -paketti tulee esittelemään mittavan teollisuuden transformaatio-ohjelman,  jonka avulla pyritään varmistamaan kestävästi tuotettujen raaka-aineiden saanti paitsi Euroopan ulkopuolelta, myös EU:n sisällä. Suurin haaste tulee Hadleyn mukaan olemaan suuren yleisön vastustus. Ratkaisuksi Hadley ehdottaa ihmisten ottamista mukaan prosessiin. Myös taloudellisella tuella on siirtymävaiheessa suuri merkitys.

Kuten aiemmin tällä sivustolla olemme kertoneet, tiedostaa kaivosala tilanteen. Ei ole pienintäkään epäilystä siitä, että kaivosalan regulaatio ja valvonta tulevat kiristymään, myönsi erään maailman suurimman kaivosyhtiön pääjohtaja Lontoon Metal Exchange Week –tapahtumassa marraskuussa 2019. Suuren yleisön suhtautuminen kaivos- ja metallinjalostusalaan on tärkeässä roolissa myös innovaatiokriittisten materiaalien huoltovarmuuden kannalta.

Kuva 2. Suhtautuminen kaivosalaan on globaalisti kriittistä ja kriittisyys lisääntyy entisestään (kuva: Savon Sanomat, 18.11.2019)

Loppupeleissä kysymys on kuitenkin kulutuksen määrästä, muistutti Rooman Klubin edustaja Sandrine Dixson-Decléve Brysselin tilaisuudessa: Tulivatpa materiaalit EU:n sisältä tai Kiinasta, olennaista olisi vähentää kulutusta, koska maapallon kantokyky tulee jo vastaan.

 

Lähteet:

  • Europe ’sleepwalking’ on clean tech raw materials. ENDS Europe, 16 Oct 2019.
  • Heinäveden väki toivoo malmiyhtiön keräävän lelunsa ja häipyvän. Savon Sanomat, 18.11.2019.
  • Vihreän teknologian vallankumous vaatii vihreiden metallien vallankumouksen. www.kriittisetmateriaalit.fi

 

Metals for a Climate Neutral Europe VUB IES full-report-8-56-17 2019

 

Innovaatiokriittisten materiaalien vahvasti keskittynyt globaali tuotanto herättää huolta

 

Vihreän teknologian vallankumous vaatii vihreiden metallien vallankumouksen