Euroopan unionin ja Chilen tuore sopimus helpottaa litiumin tuontia Chilestä. EU pyrkii aktiivisesti vähentämään riippuvuuttaan Kiinan kriittisistä mineraaleista kuten litiumista.

EU on päivittänyt kauppasopimuksiaan Chilen kanssa osana sopimusta, jonka avulla EU pyrkii pääsemään kiinni etelä-amerikkalaisen maan massiivisiin litiumin esiintymiin, kertoo South China Morning Post artikkelissaan.

Sopimus, joka on päivitys 20 vuotta sitten allekirjoitettuun vapaakauppasopimukseen, estää Chileä antamasta yksinoikeutta kaupankäyntiin millekään yksittäiselle yritykselle.

EU:n sopimus Chilen kanssa nähdään yhtenä keinona vastata Kiinan pyrkimyksiin saada haltuunsa isompi litiumin markkinoista. Sopimus auttaa Euroopan unionia saamaan Chilestä myös toista kriittistä metallia – kuparia.

Sopimus mallina muille maille

Lehden haastatteleman EU:n edustajan mukaan sopimus auttaa Eurooppaa monipuolistamaan hankintakanaviaan ja vähentämään riippuvuuttaan Kiinan kuparista ja litiumista.

Sopimus Chilen kanssa on hyvä pohja myös sopimuksille muiden kumppanimaiden kanssa, joissa on tarvetta varmistaa, että raaka-aineiden kaupassa ei suosita mitään yksittäistä toimijaa.

Kiinalaiset yritykset ovat rohmunneet litiumia eri puolilla maailmaa. Litiumin hinta on noussut rajusti erityisesti sähköautojen tuoman kysynnän kasvun myötä.

Sopimuksen velvoitteita Chilelle

Vuoden 2002 sopimuksen päivityksen myötä Chile on sitoutunut olemaan soveltamatta vientikieltoja litiumin viennille EU-maihin. Sopimus rajoittaa myös Chilen nykyistä kaksihintajärjestelmää, jonka mukaan Chile varaa 25 prosenttia kaikesta raaka-ainetuotannosta paikallisten yritysten tarpeisiin edullisella hinnalla, kertoo South China Morning Post.

Jälkimmäinen pykälä on ollut kompastuskivenä Chilen ja EU:n neuvotteluissa viime vuosina, kun Chile on halunnut laittaa paikalliset yritykset jalostamaan mineraalit. Chile ei haluaisi olla pelkkä kaivosmaa, vaan myös jalostaa mineraaleja pidemmälle. Toistaiseksi tämä tavoite on edistynyt hitaasti.

Chilellä on maailman suurimmat litiumin varannot. Maa tuottaa globaalisti 40 prosenttia koboltista. Chilen osuus  litiumin tuonnista Euroopan unioniin on 80 prosenttia.

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 16.12.2022)

Lähteet:

  • EU strikes deal with Chile in bid to beat China to vast lithium reservers. South China Morning Post, 9 Dec 2022.
  • Chile’s attempts to move up the lithium value chain not working. The Economist, Oct 3, 2019.

Lisää aiheesta:

Chile pistää perustuslakinsa uusiksi vastatakseen ilmasto- ja ympäristöhätätilan vaatimuksiin

 

Kuparin hinta pomppasi kun Chile ilmoitti sulkevansa koronan takia rajansa

 

Chilen pyrkimys nousta litiumin tuottajasta akkukomponenttien valmistajaksi ei ole toistaiseksi tuottanut hedelmää

 

Litiumhankkeet tiukassa syynissä Chilessä ja Serbiassa