European Raw Materials Alliance (ERMA) polkaisi joulukuun alussa käyntiin ensimmäisen hankekokonaisuutensa. ERMA:n ensimmäinen ”klusteri” keskittyy yhteen Euroopan unionin kriittisimmistä teollisista ekosysteemeistä eli tehokkaissa kestomagneeteissa ja moottoreissa käytettäviin harvinaisiin maametalleihin (rare earth elements, REE).  Ensimmäiseen kokoukseen osallistui yli 100 yritystä ja organisaatiota, jotka ovat liittyneet raaka-aineallianssin jäseniksi.

ERMA haluaa tukea mallia, jossa harvinaisia maametalleja on saatavilla vastuullisesti tuotettuina Euroopassa useista eri kanavista. Olennaista on tuottaa näitä kriittisiä raaka-aineita sekä primääri- että sekundäärimateriaaleista.

Suomessakin on tutkittu ja kehitetty jo pitkään harvinaisten maametallien talteenottoa erilaisista kierrätysmateriaaleista ja teollisuuden sivuvirroista. Suurin potentiaali on käytettyjen kestomagneettien kierrätyksesssä, joista pystytään ottamaan talteen myös raskaita harvinaisia maametalleja (heavy rare earth elements, HREE), kuten neodyymi ja dysprosium.

Kuva 1. Harvinaisten maametallien käyttökohteita (lähde: REIA)

Tavoitteena omavaraisuuden nostaminen

EU haluaa kehittää Euroopan omavaraisuutta ja kriittisten materiaalien toimitusketjujen resilienssiä. Tätä kautta vahvistuu myös eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyky.

Toinen keskeinen tavoite on nostaa kestomagneettien tuotantokapasiteettia Euroopassa. Suomessa toimiva, saksalaisen Vacuumschmelze GmbH & Co. KG omistama Neorem Magnets on yksi harvoista Euroopassa toimivissa kestomagneettien valmistajista. Kriittisten materiaalien seurantaryhmä kävi pari vuotta sitten Ulvilassa tutustumassa Neorem Magnetsin toimintaan Ulvilassa. Hienoa, että Suomesta löytyy tällaista, koko Euroopankin mittakaavassa harvinaista erityisosaamista.

Tupa täynnä kiinnostuneita toimijoita

Joulukuun alkupuolella pidetty ERMA Rare Earth Magnets and Motors Cluster –kokous houkutteli linjoille yli 100 syksyllä perustetun akkuallianssin jäsentä teollisuudesta, yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Mukana oli myös viranomaistahoja, järjestöjä ja rahoittajia.

Starttipalaverissa esiteltiin kuusi harvinaisiin maametalleihin liittyvää hanketta, joille pyrittiin löytämään sijoittajia, lisäksi haluttiin tunnistaa synergioita ja yhteistyömahdollisuuksia läpi koko arvoketjun.

Euroopan harvinaisten maametallien toimintasuunnitelma

Euroopan komission syyskuun 2020 alussa julkistama Euroopan harvinaisten maametallien toimintasuunnitelma (rare earth action plan for Europe) esiteltiin magneetti- ja moottoriklusterin käynnistyskokouksessa.

Työ jatkuu komission toimintasuunnitelman pohjalta kestomagneetti- ja moottoriklusterin toimesta perustettavissa alatyöryhmissä, jotka pyrkivät tunnistamaan alan keskeisiä haasteita ja mahdollisia sääntelyyn liittyviä pullonkauloja arvoketjun eri vaiheissa. Tavoitteena on antaa suosituksia ja esittää toimenpiteitä Euroopalle. Kaikkia magneetti- ja moottoriklusterin jäsenet ovat tervetulleita mukaan työryhmien työskentelyyn.

Suomalaisista yrityksistä ERMA:n jäseniksi ovat liittyneet mm. Suomen Malmijalostus, Keliber, GTK ja Metso Outotec.

Toim.huom. Euroopan raaka-aineallianssi ERMA on päässyt hyvin vauhtiin. ERMA:lla on hyvät mahdollisuudet menestyä, koska mallia on haettu hyvin onnistuneesta Euroopan akkuallianssista. ERMA:lla on myös vahva komission tuki, koska taustalla vaikuttaa EU:n akkusektorin puuhamies Maroš Šefčovič. Raaka-aineallianssin käytännön toteutuksen antaminen EIT RawMaterialsin hoidettavaksi oli myös hyvä ratkaisu, koska ERMA:n käynnistyksessä voidaan hyödyntää tehokkaasti EIT RawMaterialsin olemassa olevia resursseja ja verkostoja.

(Julkaistu 13.12.2020)

Lähteet:

  • European Raw Materials Alliance kicks off the first Cluster to strengthen the domestic supply chain of rare earth magnets and motors. EIT Raw Materials, 9 Dec 2020.
  • Commission annoucens actions to make Europe’s raw materials supply more secure and sustainable. European commission, 3 Sep 2020.

Lisää aiheesta:

 

The global rare earth industry association (REIA).

 

LATAA KRIITTISET METALLIT JA HUOLTOVARMUUS -RAPORTTI TÄÄLTÄ!