Euroopan parlamentin jäsen Hildegard Bentelen raportti ”The supply of critical raw materials is vital for the Green Deal” herätti vilkasta keskustelua parlamentissa tällä viikolla. Euroopan parlamentin jäsenet ovat huolissaan EU:n raaka-aineriippuvuudesta digitaalisen ja vihreän siirtymän yhteydessä, kerrotaan parlamentin tiedotteessa. Parlamentti haluaa lisätä eurooppalaista tuotantoa ja kierrätystä, joilla tuetaan tärkeisiin teknologioihin (esim. akut, polttokennot, sähkömoottorit, uusiutuvan energian teknologiat ja lääkinnälliset laitteet) tarvittavien raaka-aineiden saatavuutta EU:ssa.

Kriittiset raaka-aineet ovat keskeisessä osassa monien tuotteiden valmistamisessa. Niiden kysyntä tulee kasvamaan huomattavasti, kun yhteiskunnista tulee digitaalisempia, energiatehokkaampia ja ilmastoneutraaleja. Esimerkiksi akut ja sähkömoottorit ovat keskeisiä teknologioita, joita tarvitaan Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, listaa parlamentti tiedotteessaan.

Parlamentti toivoo EU-strategiaa, joka parantaisi strategista itsenäisyyttä ja kestävyyttä kriittisten raaka-aineiden kohdalla mm. luomalla jälkimarkkinat raaka-aineille.

Jäsenmaiden harkittava strategista varastointia

Edellä kuvattu kehitys vaatii Euroopan unionilta toimenpiteitä: EU:n alueella ja sen kumppanimaissa on tuotettava kriittisiä raaka-aineita, lähdevalikoimaa on laajennettava ja kestävien vaihtoehtojen tutkimusta on lisättävä.

Jäsenmaiden tulee harkita kriittisten raaka-aineiden strategista varastoimista saatavuuden varmistamiseksi, toteaa parlamentti. Lisäksi EU:n tulevien vapaakauppa- ja kumppanuussopimusten tulee sisältää kriittisiä raaka-aineita koskevia kohtia.

Toukokuussa 2021 kansainvälinen energiajärjestö IEA (International Energy Agency) antoi hallituksille suosituksen ryhtyä rakentamaan varmuusvarastoja akkumetalleille, kuten koboltti ja litium. Energiajärjestö antoi samalla tiukan varoituksen vihreään energiaan siirtymiseen liittyvästä geopoliittisesta riskistä.

Kaivoshankkeiden lupaprosesseja nopeutettava

Meppien mukaan kierrätys ei lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä riitä vastaamaan kriittisten raaka-aineiden kasvavaan kysyntään, joten raaka-ainerikkaissa jäsenmaissa tulee selvittää myös tuotantomahdollisuuksia. Tässä tuleekin vahva viesti esimerkiksi Suomelle ja Ruotsille, joiden kallioperässä on Euroopan mittakaavassa runsaasti kriittisiä metalleja ja mineraaleja.

Koska parlamentti uskoo, että EU:n kaivosala voi tehdä osansa vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä, EU-komission tulee ehdottaa kaivosalan kestävien sijoitusten kriteerejä taksonomia-asetuksessa, ohjeistavat mepit.

Lisäksi jäsenmaiden tulee tehdä kaivoshankkeiden hyväksymisestä nopeampaa ja avoimempaa ilman, että ympäristö- tai työmarkkinasäännöistä tingitään. Luvituksen sujuvuuden ja erityisesti ennakoitavuuden parantaminen oli yksi kansallisen akkustrategian valmistelutyössä tunnistetuista Must-Win Battle –tavoitteista.

Sähkölaitteiden kierrätystä tehostettava

Mepit korostava kierrätyksen merkitystä, koska esimerkiksi sähkölaitteissa on merkittävästi kriittisiä raaka-aineita.

Komission ja jäsenmaiden on tehtävä enemmän töitä kerätäkseen ja kierrättääkseen tehokkaammin elinkaarensa lopussa olevat tuotteet, joissa on kriittisiä raaka-aineita.

Lisäksi parlamentti toteaa, että kriittisten raaka-ainetuotteiden viemistä pois EU:sta on valvottava paremmin, ja uuden ryhmän tulee koordinoida jäsenmaiden kriittisiin raaka-aineisiin liittyviä toimia.

Toim. huom. Kun Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin alle perustettu kriittisten materiaalien seurantaryhmä aloitti toimintansa vuoden 2018 lopulla, oli ajatus kriittisten metallien ja mineraalien varmuusvarastoinnista, tai pikemminkin puskurivarastoista, esillä keskusteluissa. Keskeinen ajatus oli, että tällaiseen puskurivarastoon voitaisiin ostaa erityisesti kierrätysmateriaalia kotimaisilta toimijoilta, jolloin kierrätyksen kautta saataville arvokkaille metalleille olisi varmaa kysyntää, mikä edistäisi myös kotimaisen kierrätysteollisuuden kehittymistä. Hyvin hoidettuna tällainen varasto voisi toimia myös aktiivisemmin markkinoilla, myyden ja ostaen kriittisiä metalleja ja mineraaleja markkinatilanteen ja suomalaisen teollisuuden tarpeiden mukaan. Kiinassa tällainen “raaka-ainekonttori” onkin (State Reserve Buerau, SRB) jo olemassa. SRB osti vuoden 2020 lopulla kriittisiä materiaaleja, kun hintataso oli koronakevään 2020 jäljiltä alhaalla. Jostain syystä Suomessa ajatus innovaatiokriittisten metallien ja mineraalien varmuusvarastoinnista ei ole oikein lähtenyt lentoon. Yritysten kiinnostusta kartoitettiin aikanaan myös kriittisten materiaalien huoltovarmuuteen liittyvässä kyselyssä. Vastauksissa korostuivat lähinnä käytännön kysymykset, kuten missä materiaaleja säilytettäisiin ja miten niiden pysyminen kuranttina varmistettaisiin. Vastauksissa nousi esille myös kysymys, olisiko tällaiset puskurivarastot järkevämpi toteuttaa EU:n tasolla tai pohjoismaisena yhteistyönä. Valitettavasti ainakin koronakevään 2020 kokemukset hengityssuojainten  osalta osoittivat, että isot EU-maat varmistivat ensin, että saivat itse riittävästi suojaimia. Pienen maan kannattaa pyrkiä omavaraisuuteen kriittisissä asioissa. Eräällä vakuutusyhtiöllä pyörii parhaillaan mainoskampanja teemalla “Ennakoi – älä reagoi”. Tuossa olisi hyvä ohjenuora myös varautumiseen kriittisten metallien ja mineraalien  – ja myös puolijohteiden – osalta. Nyt tuntuu vahvasti siltä, että meillä Suomessa lähinnä reagoidaan, kun riskit alkavat realisoitua. Ennakointi taitaa jäädä sitten jo vähän vähemmälle. 

 

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoja: jarkko.vesa(at)notinnovatedhere.fi

(Julkaistu 25.11.2021)

Lähteet:

  • Kriittiset raaka-aineet: EU:n tulee varmistaa riittävä saatavuus. Euroopan parlamentti, lehdistötiedote 24.11.2021.
  • Critical raw materials are pivotal for a green future. Euroopan parlamentin raportti, laatinut MEP Hildegard Bentele.
  • IEA Says Governments Should Consider Stockpiling Battery Metals. Bloomberg Green, 5 May 2021.
  • The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions. World Energy Outlook Special Report. IEA 2021.
  • Akkutuotannon räjähdysmäinen kasvu vaatii raaka-aineiden kierrätystä – Suomi vastaa tähän haasteeseen. Heidi Hammarsten, MustRead 9.12.2020.
  • Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability. Communication from the Commission to the European parliament, the Council, the European economic and social committee and the Committee of the regions. European Commission, COM (2020) 474 final, 3 Sep 2020.

 

Lisää aiheesta:

Energiajärjestö IEA kehottaa valtioita keräämään akkumetallien varmuusvarastoja

 

Raportti ehdottaa toimenpiteitä harvinaisiin maametalleihin pohjautuvien magneettien ja moottoreiden saatavuuden varmistamiseksi Euroopassa

 

Pohjoismaiden metallit ja mineraalit auttavat Eurooppaa siirtymään vihreään energiaan

 

Euroopan raaka-aineallianssin ensimmäinen hankekokonaisuus starttaa – fokuksessa harvinaiset maametallit kestomagneeteissa ja sähkömoottoreissa

 

Eurooppa nousee allianssin voimalla Kiinan raaka-aineylivaltaa vastaan