Energiakriisi iskee rajusti eurooppalaisen metalliteollisuuteen. Alan etujärjestö Eurometaux kiirehtii Euroopan unionilta toimenpiteitä pysyvän sulkemisen uhatessa useita sulattoja.

Eurooppalainen metalliteollisuus varoittaa, että energiakriisi muodostaa riskin koko toimialan olemassa ololle. Riskinä on, että sulattoja suljetaan Euroopassa lopullisesti, jos Euroopan unionilta ei saada hätäapua, uutisoi Financial Times.

Kirjeessään EU:n johdolle alan etujärjestö Eurometaux kertoo, että toimialan ongelma ovat johtaneet ennen näkemättömiin leikkauksiin sulattojen tuotannossa viimeisen vuoden aikana. Tilanne pahenee entisestään ellei EU puutu asiaan.

Esimerkiksi alumiinisulatto Slovakiassa ja sinkin tuotantolaitos Alankomaissa ovat pysäyttäneet tuotantonsa toistaiseksi. Lisää sulkemisia on tiedossa, osa lopullisia, varoittaa Eurometaux.

Alan toimijat ovat syvästi huolissaan, että tuleva talvi tulee olemaan ratkaiseva isku monille yhtiölle, kirjoittaa Eurometaux kirjeessään, jonka on allekirjoittanut 40 alan yritysten toimitusjohtajaa.

Etujärjestö vetoaa Euroopan unioniin ja jäsenmaihin, jotta nämä ryhtyisivät välittömästi toimenpiteisiin suojellakseen strategisia, paljon sähköä käyttäviä teollisuuden alojaan ja estäisivät työpaikkojen menetyksen lopullisesti.

Kallis energia rokottaa Euroopan teollisuutta

Energian hinta on Euroopassa huomattavasti korkeampi kuin Aasiassa tai Yhdysvalloissa, sen jälkeen kun Venäjä keskeytti kaasutoimituksen Europpaan. Tämä uhkaa alueen teollisuutta, kertoo Financial Times.

Eurooppa on jo joutunut leikkaamaan noin puolet alumiini- ja sinkkituotannostaan. Näitä metalleja käytetään lukemattomissa tuotteissa autoista lentokoneisiin ja pakkauksiin, listaa Eurometaux.

Kaasun hinta on noussut noin 12-kertaiseksi viimeisen vuosikymmenen tasoon verrattuna. Tämä on nostanut sähkön hintaa samassa suhteessa. Sulatot ja muu raskas teollisuus käyttävät valtavia määriä sähköä.

EU:n vastatoimet

Euroopan unionin odotetaan vastaavan tilanteeseen esittämällä keinoja sähkön kysynnän pienentämiseksi, energiayhtiöiden ylisuurten voittojen verottamisella ja sallimalla jäsenvaltioille joustoa valtiontukisäännöksistä, jotta yrityksiä voidaan auttaa pysymään hengissä.

Näistä toimenpiteistä keskustellaan EU:n energiaministereiden hätäkokouksessa Brysselissä 9. syyskuuta 2022.

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 9.9.2022)

Lähteet:

  • European metals industry warns of ’existential threat’. Financial Times, 7 Sep 2022.

Lisää aiheesta:

Eurooppalaiset sulatot keskeyttävät tuotantoaan energian hinnannousun takia

 

Eurooppalaiset alumiinisulatot kurimuksessa rajusti nousevan energianhinnan takia

 

Kiinan päästöleikkauksista aiheutuvat sähkökatkot iskevät puolijohdeteollisuuteen ja globaaleihin toimitusketjuihin