Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n riippumaton tieteellinen komitea RAC hyväksyi 28. marraskuuta 2022 ehdotuksen erittäin tiukoista työperäisen altistuksen (OEL) raja-arvoista koboltille ja epäorgaanisille kobolttiyhdisteille. Cobalt Institute kritisoi linjausta ja sanoo sen pohjautuvan puutteelliseen tieteelliseen näyttöön. Toteutuessaan nyt esitetyt raja-arvot iskisivät rajusti eurooppalaiseen koboltti-, kierrätys- ja akkuteollisuuteen, varoittaa instituutti.

Euroopan komissio lisäsi koboltin ja epäorgaaniset kobolttiyhdisteet niiden aineiden listalle, joille vaaditaan työperäisen altistuksen raja-arvo (occupational exposure limit, OEL). Päätös liittyy EU:n direktiiviin 2004/37/EC, joka käsittelee työntekijöiden suojelemista syöpäsairauden vaaraa tai perimän muutoksia aiheuttavilta aineilta työssä. Työperäisen altistuksen raja-arvot ovat EU:n ja kansallisen tason lakisääteisiä arvoja, joilla määritellään kemiallisen aineen turvallinen pitoisuus ilmassa työpaikoilla, kertoo Euroopan kemikaalivirasto ECHA esitteessään.

ECHA:n riippumaton tieteellinen komitea RAC hyväksyi 28. marraskuuta 2022 kannan, jonka mukaan koboltin OEL-raja-arvoksi esitetään 1 mikrogramma kobolttia per kuutiometri (µg Co/m3) sisään hengitettävälle määrälle ja 0,5 µg Co/m3 hienojakoiselle pölylle, joka voi hengitettäessä joutua keuhkorakkuloihin.

Esitys ei pohjaudu parhaaseen tieteelliseen näyttöön

Cobalt Institute arvostelee RAC:n esitystä. Sen mukaan esitetyt raja-arvot ovat hyvin konservatiiviset eivätkä ne perustu parhaaseen saatavilla olevaan tieteelliseen tutkimukseen, kirjoittaa Cobalt Institute sivuillaan.

Koboltin luontaiset ominaisuudet, tietämys koboltin biologisesta käyttäytymisestä ja työpaikoilla havaittujen syöpätapausten puuttuminen herättää kysymyksiä RAC:n linjaukseen koboltista mahdollisena syöpää aiheuttavana aineena.

Cobalt Institute on kerännyt vuodesta 2018 lähtien oma-aloitteisesti dataa koboltin turvallisen käytön varmistamiseksi työpaikoilla. RAC ei ottanut tätä dataa arvioitavaksi ajoissa OEL-arvioinnin prosessin kannalta, kritisoi Cobalt Institute.

Koboltti-instituutin oma raja-arvo on lähempänä 20 µg Co/m3. Sama raja-arvo on käytössä myös useimmissa EU-jäsenmaissa. Jo tämäkin arvo tekisi EU:sta globaalin edelläkävijän työntekijöiden suojelussa kobolttia käsittelevissä yrityksissä antaen silti yrityksille tilaa pitää tuotantonsa käynnissä.

Esitetty OEL-arvo vaarantaisi kobolttiteollisuuden Euroopassa

Cobalt Institute tukee työperäisen altistuksen OEL-raja-arvon asettamista koboltille, mutta nyt esitetty taso vaarantaisi koboltin tuotannon, kierrätyksen ja käytön EU-maissa. Samalla vaarantuisi Euroopan vihreä siirtymä.

”The Cobalt Institute supports an OEL for cobalt. An OEL value at the level recommended by RAC would massively jeopardise the production, recycling, and use of cobalt substances in the EU and stall the EU green transition ambitions.” Cobalt Institute, Dec 2022

RAC:n esitys olisi suhteettoman kova toimenpide koboltin arvoketjulle, joka on välttämätön sähköautojen akkujen ja muiden vihreän energian teknologioille. Ja tämä samaan aikaan, kun Yhdysvallat panostaa omaan strategiseen teollisuuteen ja yritysten kilpailuetuun tällä sektorilla, muistuttaa Cobalt Institute.

RAC:n esitys ei lopullinen päätös

Cobalt Insitute muistuttaa, että RAC:n marraskuussa 2022 esittämä raja-arvo ei ole mikään lopullinen linjaus, vaan vasta ensimmäinen askel prosessissa, jossa määritellään OEL-arvot koboltille ja inorgaanisille kobolttiyhdisteille.

RAC:n esityksellä on kuitenkin suuri painoarvo ja se voi Cobalt Instituten mukaan ohjata harhaan muita tieteellisiä ja sääntelyä linjaavia tahoja, jotka ovat mukana koboltin OEL- ja muissa arviointiprosesseissa EU:ssa ja laajemminkin.

Euroopan komission on otettava RAC:n esittämät raja-arvot harkintaan, kun se määrittelee EU-jäsenmaita sitovat OEL-raja-arvot.

Prosessin seuraavat vaiheet

Vuoden 2023 aikana jäsenmaiden viranomaisten asiantuntijat sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen edustajat ottavat Working Party Chemicals (WPC) –komiteassa kantaa RAC:n esitykseen. Tässä yhteydessä arvioidaan myös mahdollisten OEL-raja-arvojen teknis-taloudellisia vaikutuksia.

Samaan aikaan ulkopuoliset konsultit tekevät komission toimeksiannosta selvityksen, jossa arvioidaan eri OEL-skenaarioiden teknistä toteutettavuutta ja sosioekonomisia vaikutuksia.

Myös Cobalt Institute on käynnistänyt ympäristötaloudellisen konsultaation, jonka tavoitteena on arvioida eri OLE-raja-arvojen sosioekonomisia vaikutuksia. Selvitys valmistuu huhtikuussa 2023. Cobalt Institute jakaa selvityksen tulokset relevanteille sidosryhmille, kuten komissiolle ulkopuolista selvitystä tekevät konsultit, WPC-komitean asiantuntijat sekä Euroopan komissio.

Asiantuntijoiden arviot ja selvitysten tulokset toimivat sitten pohjana komission vaikutustenarvioinnille. Komission odotetaan esittävän ehdotuksensa koboltin ja epäorgaanisten kobolttiyhdisteiden OEL-arvoille vuoden 2024.

”This proposal will determine the future cobalt production and use in the EU.” Cobalt Institute, Dec 2022.

 

Kuva 1. Tuntuuko tutulta? EU:n kemikaalivirasto sai Euroopan akkuteollisuuden takajaloilleen myös vuonna 2018 esittämällä koboltille tiukkaa vaarallisuusluokittelua. (Kuva: Kaleva, 1.12.2018)

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 18.12.2022)

Lähteet:

Lisää aiheesta:

EU:n ehdotus litiumin luokittelusta myrkylliseksi on saanut akkuteollisuuden takajaloilleen

 

Litiumin iso tuottaja Albemarle uhkaa sulkea Saksan tuotantolaitoksensa jos EU julistaa litiumin terveysriskiksi

 

Kemikaaliviraston esitys koboltin vaarallisuusluokan tiukentamisesta herättää keskustelua