Saavuttaakseen ilmastotavoitteensa ja vähentääkseen riippuvuutta kriittisten materiaalien tuonnista pitäisi Euroopan unionin muuttaa hiiltä tuottavat alueet tuottamaan puhtaiden energiamuotojen kipeästi tarvitsemia mineraaleja, kuten kobolttia ja harvinaisia maametalleja, vaatii Euroopan komission edustaja.

Euroopan unioni on pitkään pyrkinyt pienentämään riippuvuuttaan luonnonvarojen tuonnista. Tämä keskustelu on saanut lisää kierroksia, kun koronaviruksen jälkeen mietitään vihreän elvytyksen kohdistamista samalla edistäen tavoitetta hiilineutraalisuudesta vuonna 2050, kertoo Reuters artikkelissaan.

Raaka-ainestrategia valmisteilla

Komissio valmistelee parhaillaan EU:n raaka-ainestrategiaa, jossa linjataan suunnitelmia kestävästä kaivostoiminnasta ja kierrätyksen lisäämisestä. Komissio on esittänyt myös 40 miljardin euron Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa (Just Transitition Fund), josta tuettaisiin uusia kaivoshankkeita ja uudelleenkoulutettaisiin osa Euroopan 230.000 hiilityöläisestä.

Euroopan komission teollisuuspolitiikan osaston pääjohtajan Kerstin Jornan mukaan Euroopan pitää kysyä itseltään, haluammeko jatkaa entiseen malliin eli tuoda nämä materiaalit muualta ja olla riippuvaisia niiden maahantuonnista Eurooppaan, vai voisimme tuottaa osan niistä täällä Euroopassa, uutisoi Reuters artikkelissaan. Tällä hetkellä Kongon kansantasavalta tuottaa yli 60 % maailman koboltista ja Kiina yli 70 % maailman harvinaisista metalleista.

Harvinaisia maametalleja tarvitaan kymmenkertainen määrä

Jornan referoiman komission raportin mukaan Eurooppa tulee tarvitsemaan viisi kertaa enemmän kobolttia vuoteen 2030 menessä sähköautojen akkuihin, kun taas harvinaisia maametalleja tarvitaan kymmenkertainen määrä seuraavan kymmenen vuoden aikana  esimerkiksi turbuiineihin ja robotteihin.

Koboltin osalta Eurooppa ei pysty kilpailemaan Kongon kanssa, vaikka kobolttia kaivetaan Suomessa ja sitä löytyy Puolan hiilialueelta Silesiasta.

Litiumin ja harvinaisten maametallien osalta Euroopan unionin jäsenmailla on omia varantoja. Käynnissä olevien litiumhankkeiden pitäisi pystyä kattamaan jopa 80 % Euroopan litiumin tarpeesta vuoteen 2025 mennessä, kertoi Euroopan komissio toukokuussa.

 

Lähteet:

  • EU climate transition needs mineral miners, not coal miners. Reuters, 29 June 2020.

Lisää aiheesta:

 

EU Green Deal, kestävän kehityksen tavoitteet ja raaka-aineet

 

Tyylikäs visualisointi metallien ja mineraalien globaalista tuotannosta

 

Uusi menetelmä auttaa tunnistamaan Yhdysvaltojen valmistavan teollisuuden kannalta kriittisimmät mineraalit