Siitä lähtien, kun Ukrainan sota syttyi, Euroopan unionin huoli Kiina-riippuvuudesta on kasvanut erityisesti kriittisten raaka-aineiden osalta. Euroopan parlamentin jäsenen Hildegard Bentelen mielestä EU:n pitäisi varautua Kiinan mahdolliseen hyökkäykseen Taiwaniin ja sitä seuraaviin sanktioihin ja saatavuusongelmiin, kirjoittaa EURACTIV artikkelissaan.

Eurooppa on vahvasti riippuvainen Kiinasta monien vihreään siirtymään tarvittavien kriittisten raaka-aineiden osalta. Kiina tuottaa 86 prosenttia harvinaisista maametalleista, joita tarvitaan esimerkiksi sähköautojen akkujen valmistuksessa.

”We have to be aware that China might attack Taiwan, and we have to prepare for this moment”, totesi MEP Hildegard Bentele EURACTIV:n järjestämässä tilaisuudessa.

”And we have to prepare for the moment that there might be sanctions or there might be export bans, which we have already experienced.”

Kuva 1. Kiina dominoi useiden vihreän siirtymän metallien tuotantoa. (Lähde: IEA 2023)

Tapa arvioida riskejä on muuttunut

Euroopan kriittisten raaka-aineiden strategian raportoijana toimineen Bentelen mukaan Ukrainan sota ja korona-ajan aikana koetut saatavuusongelmat ovat muuttaneet sitä, miten EU-tasolla arvioidaan toimitusketjuihin liittyviä riskejä, kirjoittaa EURACTIV.

Bentelen mielestä nyt on katsottava pidemmälle tulevaisuuteen, ei vain ensi vuotta tai paria seuraavaa vuotta.

Vihreän siirtymän vauhdin kiihtyessä kriittisten raaka-aineiden kysynnän oletaan kasvavan 500 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, arvioi Maailmanpankki muutama vuosi sitten. Vihreä talous vaatii erityisen paljon kriittisiä mineraaleja.

EU:n raaka-ainealoite julkistetaan maaliskuussa

Euroopan unioni julkistaa maaliskuussa uusi raaka-ainealoite (Critical Raw Material Act), jonka tavoitteena on vähentää Euroopan riippuvuutta ”epädemokraattisista valtioista” ja edistää Euroopan omavaraisuutta.

Euroopan oman kaivostuotannon potentiaali on kuitenkin rajallinen, muistuttaa EURACTIV.

Lehden haastattelema Nickel Instituten asiantuntija sanoo, että emme voi muuttaa Euroopan geologiaa, mutta joidenkin raaka-aineiden osalta voi olla potentiaalia rakentaa vahvempaa eurooppalaista tuotantoa.

Asiantuntija ehdottaakin eri toimenpiteiden yhdistelmää: eurooppalaista kaivostoimintaa, kierrätystä ja kumppanuuksia muiden tuottajamaiden kanssa. Tuttu lista myös komission ehdotuksista.

Euroopan kannattaisi myös jalostaa itse enemmän vihreän siirtymän metalleja, jotta niitä ei kierrätettäisi Kiinan kautta jalostettavana, korostaa T&E:n Julia Poliscanova EURACTIV:lle.

”We are not a mining superpower. We can’t do all that extraction”, muistuttaa Poliscanova.

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 27.2.2023)

Lähteet:

  • EU dependency on China raw materials: Preparing for worst-case scenario. EURACTIV, 27 Feb 2023. https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-dependency-on-china-raw-materials-preparing-for-worst-case-scenario/

Lisää aiheesta: