EU:n maaliskuussa julkistama ehdotus uudeksi raaka-aineasetukseksi on monessa mielessä ihan hyvä aloite, mutta ehdotuksesta puuttuu yksi kriittinen raaka-aine, joka on keskeisessä roolissa Euroopan siirtymisessä vihreämpään talouteen ja vahvempaan teolliseen omavaraisuuteen, täräyttää EIT RawMaterialsin toimitusjohtaja Bernd Schäfer

Samaan aikaan, kun Eurooppa painiskelee kunnianhimoisten ilmasto- ja energiatavoitteidensa kanssa, alumiinin on ennustettu kasvavan rajusti. Ennusteissa maalaillaan 30 prosentin kysynnän kasvua alumiinille Euroopassa vuoteen 2040 mennessä. Kysyntää kasvattavat erityisesti sähköautot, aurinkoenergia ja sähköverkkojen rakentaminen. Kaikilla näillä sektoreilla tarvitaan alumiinin ainutlaatuisia ominaisuuksia.

Schäfer muistuttaa EURACTIV-lehden kirjoituksessaan, että Euroopan komissio on vaikutusarvioissaan ja JRC:n Foresight-raportissaan korostanut kaksoissiirtymän strategista merkitystä.  Tämänkin takia alumiini tulisi Schäferin mielestä lisätä CRMA:n strategisten raaka-aineiden listalle

“Now is the moment for aluminium to be rightfully added to the list, to acknowledge its indispensable role in the EU’s twin transition and securing a stable supply to meet the growing demand.” Bernd Schäfer, CEO of EIT RawMaterials.

Alumiinin haasteet

Vaikka globaalin alumiinituotannon on ennustettu pystyvän vastaamaan kysynnän voimakkaaseen kasvuun, on syytä muistaa, että yli 60 prosenttia alumiinista tuotetaan maissa, jotka eivät ole markkinatalouksia. Schäferin mukaan tämä aiheuttaa merkittävän riskin Euroopan teollisille ekosysteemeille: nyt on oikea hetki vähentää Euroopan riippuvuutta EU:n ulkopuolisista alumiinintuottajista

Alumiinin luokittelu strategiseksi raaka-aineeksi lähettäisi kannustavan viestin sijoittajille jatkaa panostuksiaan eurooppalaiseen alumiinin tuotantoon ja kierrätykseen. Alumiiniteollisuudessa työskentelee tällä hetkellä suoraan ja välillisesti noin miljoona ihmistä arvoketjun eri vaiheissa. Alumiinin pääsy strategisten raaka-aineiden listalle lisäisi entisestään uusien työpaikkojen syntymistä ja vahvistaisi EU:n teollista perustaa, arvioi Schäfer.

Pääsy CRMA:n strategisten raaka-aineiden listalle voisi auttaa myös kääntämään huolestuttavan trendin, jossa eurooppalaiset alumiinisulatot pistävät lapun luukulle, pitävät seisokkeja tai leikkaavat tuotantoaan.

Yhteenvetona Schäfer toteaa, että alumiinin kysynnän kasvaessa Euroopassa EU:n oman tuotannon varmistaminen ei ole vain toivottavaa – se on välttämätöntä. Hän lähettää terveisiä CRMA-neuvotteluihin, että alumiinin lisäämistä strategisten raaka-aineiden listalle pitäisi harkinta uudelleen.

 

(Julkaistu 22.6.2023)

Lähteet:

  • Aluminium: The Critical Raw Material Act’s Blind Spot. EURACTIV, 20 June 2023.

Lisää aiheesta: