Vauhdittaakseen EU:n omavaraisuutta komissio aikoo esitellä 10 – 40 prosentin tavoitteen EU:n omalle kaivostoiminnalle, kierrätykselle ja jalostukselle vuoteen 2030 mennessä, kertoo EURACTIV käsiin saamansa EU:n raaka-ainealoitteen vuotoversion perusteella.

Virallisesti EU:n raaka-ainealoite esitellään EU-komission toimesta tiistaina 14. maaliskuuta. Aloitteessa kuvataan Euroopan tavoitteet omavaraisuuden osalta läpi koko arvoketjun.

Tulevan sääntelyn tavoitteena on pienentää Euroopan unionin kasvavaa kriittisten mineraalien ja metallien saatavuusriskiä. Lääkkeeksi esitetään EU:n oman tekemisen ja osaamisen kasvattamista läpi koko strategisten raaka-aineiden arvoketjun kaivostoiminnasta metallinjalostukseen ja kierrätykseen asti..

10% omista kaivoksista, 15% kierrätyksestä

Vuodetusssa dokumentissa todetaan, että 10 prosenttia EU:n käyttämistä strategisista raaka-aineista pitäisi tuottaa EU:n omissa kaivoksissa. Lisäksi 15 prosenttia unionin vuotuisesta kunkin kriittisen raaka-aineen kulutuksesta pitäisi tulla kierrätyksestä.

Kriittisinä pidetyille raaka-aineille komissio haluaa vieläkin kovemmat tavoitteet: vähintään 40 prosenttia kunkin raaka-aineen unionin omasta vuosittaisesta kulutuksesta tulisi jalostaa EU:n alueella.

Tällä hetkellä EU on erittäin riippuvainen kriittisten raaka-aineiden tuonnista. Unionin 27 kriittisen materiaalin listalta 14 osalta EU on 100-prosenttisen riippuvainen ulkopuolisista tuottajista. Lisäksi kolmen raaka-aineen osalta riippuvuus on 95 prosentin luokkaa, kertoo EURACTIV saksalaisen DIW-tutkimuslaitoksen raportin pohjalta.

Koska kriittisiä raaka-aineita pidetään edellytyksenä digivihreän siirtymän toteutumiselle, ennustetaan niiden kysynnän kasvavan noin 500 prosenttia vuoteen 2050 menessä, on Maailmanpankki arvioinut. Esimerkiksi harvinaiset maametallit eivät ole välttämättömiä vain älypuhelimien tai tietokoneiden valmistuksessa, vaan myös sähköautojen akuissa, muistuttaa EURACTIV.

Kiina mainittu

Erityisen riippuvainen Euroopan unioni on tällä hetkellä Kiinasta, jolla on käytännössä monopoli useiden kriittisten raaka-aineiden tuottajana. EU tuo esimerkiksi 93 prosenttia käyttämästään magnesiumista ja 86 prosenttia harvinaisista maametalleista Kiinasta.

Tähän tilanteeseen halutaan puuttua myös uudessa raaka-aineiden sääntelyssä. Välttyäkseen mahdollisilta tulevilta saatavuusongelmilta ja parantaakseen resilienssiään EU haluaa, että jatkossa mikään kolmas maa ei toimita yli 70 prosenttia mistään kriittisestä raaka-aineesta vuoteen 2030 mennessä.

Kiina dominoi esimerkiksi sähköautojen akkujen lisäksi myös anodi- ja katodimateriaalien tuotantoa. (Kuva: IEA, Jan 2022)

Uusia strategisia kumppaneita haetaan

Riippuvuuksien vähentämiseksi Critical Raw Materials Act -paketissa on mukana myös uusien strategisten kumppaneiden etsiminen.

Vauhdittaakseen EU:n ulkopuolisten kumppaneiden löytämistä komissio aikoo iskeä pöytään myös rahoitusta Global Gateway -strategian kautta. Kyseessä on 300 miljardin massiivinen paketti, joka pyrkii olemaan vastapaino Kiinan belt and road -aloitteelle, kertoo EURACTIV.

Raaka-ainealoitteessa kehotetaan suuryrityksiä myös auditoimaan olemassa olevat toimitusketjunsa ja varautumaan paremmin toimitusketjujen häiriöihin.

Strategisille hankkeille rahoitusta ja luvat liukkaasti

EU:n raaka-ainealoitteessa luvataan myös erityiskohtelua hankkeille, joita pidetään strategisina. Nämä strategiset hankkeet valitaan Euroopan komission ja myöhemmin perustettavan European Critical Materials Boardin toimesta.

Strategisille hankkeille luvataan sujuvammat ja helpommin ennakoitavat luvitusprosessit, joita pidetään tällä hetkellä yhtenä eurooppalaisten kaivoshankkeiden suurimmista kompastuskivistä. Kaivosyhtiöiden mukaan uuden kaivoksen käynnistäminen vie tänä päivänä keskimäärin 10 vuotta.

Raaka-ainealoite lupaa lyhentää luvitukseen kuluvaa aikaa radikaalisti. Jäsenvaltioiden tulisi varmistaa, että kaivoshankkeiden luvitukseen kuluva aika ei ylitä asetettua aikarajaa.

“For Strategic Projects that involve extraction the length of the permit granting process should, considering the complexity and extent of the potential impacts involved, not exceed two years.” EU Raw Materials Act / EURACTIV 7 March 2023.

Strategisille hankkeille luvataan myös ylimääräistä rahoitusta. Raaka-ainealoitteen vuotoversiossa arvioidaan, että yksityinen rahoitus ei yksinään riitä. Siksi jäsenmaat, joilla on kriittisten raaka-aineiden arvoketjun hankkeita, saattavat tarvita julkista tukea.

EURACTIV:n käsiinsä saamassa EU:n raaka-ainealoitteen vuotoversiossa hahmotellaan, että jäsenmaat kattaisivat näiden projektien lisärahoitustarpeen. Tuki voi olla valtiontuen muotoista. Lisäksi todetaan, että EU:n valtiontukisäännösten hiljattain tehdyn muutoksen myötä jäsenvaltiot voivat jakaa tukea helpommin.

***

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 7.3.2023)

Lähteet:

  • LEAK: EU Commission wants 10% of critical raw materials mined in Europe. EURACTIV , 7 March 2023.

Lisää aiheesta: