EU-komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston (DG GROW) Energiaintensiivinen teollisuus ja raaka-aineet –yksikön vetäjä Peter Handley kertoi  GTK:n järjestämässä webinaarissa 18.11.2022 tuoreimmat kuulumiset EU:n raaka-ainealoitteen valmistelusta. EU Raw Materials Act etenee hurjaa vauhtia.

EU:n raaka-ainealoitteen valmisteluaika on erittäin tiukka: esityksen pitäisi olla valmiina hyväksyttäväksi maaliskuun 2023 lopussa. Sitä ennen on tehtävä vaikutusarvio, jonka tulee olla valmis 13. joulukuuta mennessä, kertoi Handley.

Parhaillaan käynnissä olevan julkisen kuulemisen osalta Handley kehotti kiinnostuneita tahoja vastaamaan kuulemiseen mahdollisimman nopeasti, jo ennen 25. marraskuuta olevaa takarajaa. Komissiolla on vain muutama viikkoa aikaa käsitellä julkisen kuulemisen aineistot, joten jokainen päivä on arvokas. Handleyn mukaan nykyisen parlamentin ja komission toimikautta ei ole enää kovin paljon jäljellä ja raaka-ainealoitteen käsittelyyn on varattava vähintään vuosi aikaa.

Komissio on keskustellut raaka-aloitteesta myös Raw Materials Supply Groupin kanssa muutama viikko sitten, kertoi Handley.

 

Kuva 1. Komission Peter Handley tuntee hyvin Suomen kaivos- ja metallinjalostusteollisuutta.

Varmuusvarastointia pohditaan

Raaka-ainealoitteen valmistelun yhteydessä pohditaan myös kriittisten raaka-aineiden varmuusvarastointia. Handleyn mukaan Euroopan tasolla tarvitaan joku taho tekemään saman tyyppistä kriittisten metallien varmuusvarastointia kuin mitä JOGMEG tekee Japanissa.

Tällainen yksikkö seuraisi markkinoiden tilannetta ja pyrkisi havaitsemaan hyvissä ajoin mahdolliset häiriöt toimitusketjuissa. Yksikkö olisi myös mukana tunnistamassa Euroopan kannalta strategisia hankkeita ja ehkä jopa kehittämässä strategisen varmuusvarastoinnin hankkeita.

” We probably won’t get a European JOGMEG but we do need something. Concept we are road testing currently is some kind of operational network that brings together the best expertise around in Europe.” Peter Handley, DG GROW, 18 Nov 2022

Handley kertoi Ranskan ja Saksan suunnittelevan yhdessä jotain varmuusvarastointiin liittyen.

Varmuusvarastointia kehittämään halutaan mukaan parhaat kansalliset organisaatiot, mutta myös paras kaupallisen puolen ja rahoituksen osaaminen, korosti Handley.

Mineraalivarannot tunnettava

Handley kehui GTK:n työtä mineraalivarantojen kartoituksessa ja mallinnuksessa sekä kierrätyksen kehittämisessä. Myös DG Grow:n tiimi kehittää tietokantaa, mitä kaikkea mielenkiintoista kierrätysvirroista löytyy. Myös malminetsinnän tulee olla systemaattista.

“One of the building blocks in our Critical Raw Materials Act is about encouraging member states, or requiring member states, to be much more systematic and regular in developing this geological knowledge. This is what we need. We need to look deeper, and we need to look at things, that are not necessary critical – who knows, what raw materials may become the real things we need in the future.” Peter Handley, DG GROW, 18 Nov 2022

Esimerkkinä Handley mainitsee litiumin, joka oli vielä muutama vuosi sitten kiinnosti hyvin pientä yleisöä. Tilanteet voivat muuttua – ja ne voivat muuttua nopeasti – muistutti Handley.

EU:n raaka-ainealoitteen tavoitteena  on edistää voimakkaasti kiertotaloutta ja resurssitehokkuutta. Jos haluamamme lisää tuotantoa arvoketjun eri osiin täällä Euroopassa, meidän on sovellettava parhaita mahdollisia standardeja ja etsittävä aina edistyksellisimpiä tuotantotapoja, painotti Handley.

Minerals Security Partnership (MSP) ja EU:n raaka-ainealoite

GTK:n webinaarin lopussa Peter Handleyltä kysyttiin myös keväällä käynnistyneestä ja kesällä julkistetusta Minerals Security Partnership -yhteistyöstä ja sen suhteesta EU:n tulevaan raaka-ainealoitteeseen.

Handleyn mukaan MSP-yhteistyö ei liity EU:n raaka-ainealoitteeseen, koska MSP on käytännön tekemistä, joka on jo käynnissä, samaan tapaan kuin EU:n vuonna 2020 julkistama Critical Raw Materials Action Plan.

MSP on hyvin käytännönläheinen harjoitus, jonka Yhdysvaltojen ulkoministeriö käynnisti keväällä. Alussa mukana olivat Suomi, Ruotsi, Saksa ja Ranska sekä Euroopan komissio. Myöhemmin komissio on saanut Euroopan neuvoston valtuutuksen edustaa kaikkia EU-jäsenmaita MSP-työssä.

”Everyone is trying to understand what it [MSP] is all about.” Peter Handley, DG GROW, 18 Nov 2022

MSP-työssä ollaan Handleyn mukaan nyt vaiheessa, jossa mukana olevat maat ovat esitelleet listojaan potentiaalisista investointihankkeista: Japani listasi noin 90 projektia eri puolilla maailmaa, kanadalaiset noin 70 hanketta lähinnä Kanadassa, australialaiset ehdottivat lähinnä Australiassa olevia hankkeita.

Euroopan unioni ja jäsenmaat ovat keskittyneet siihen, että hankkeiden isäntämaat saisivat niistä hyötyä myös itselleen, kun hankkeiden riskit ja myös hyödyt jaetaan.

MSP-ryhmän on toimittava nopeasti

Handley pitää tärkeänä, MSP-yhteistyössä päästään ripeästi kiinni konkreettisiin hankkeisiin. Jo ensimmäiset MSP-verkoston julkistamisen jälkeiset kuukaudet ovat osoittaneet, että nyt on toimittava nopeasti.

”Just in the last couple of months, projects which we considered to be useful for the West, have been aqcuired by Chinese mining companies and battery producers under our noses.

The whole purpose of the MSP is actually to try and make sure that the West and like-minded countries secure the resources they need for the green digital transition, as well for their security needs. ” Peter Handley, DG GROW, 18 Nov 2022

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 20.11.2022)

Lähteet:

  • Haastattelu Peter Handley, Head of Energy-intensive Industries and Raw Materials Unit, DG GROW at European Commission. GTK Webinar “What are the Raw Materials Supply Bottlenecks to the Green Transition? The Need for a New Plan”, 18.11.2022.

Lisää aiheesta:

EU haluaa kaivaa lisää litiumia, kobolttia ja grafiittia vihreän siirtymän vauhdittamiseksi

 

Japani kasvattaa innovaatiometallien varastoja –  taustalla Kiinan dominoiva rooli raaka-ainemarkkinoilla

 

New Yorkin Minerals Security Partnership -kokous peräänkuulutti kestäviä toimitusketjuja kriittisille mineraaleille

 

Pentagon alkaa varastoimaan ohjuksiin ja hävittäjiin tarvittavia kestomagneetteja