Euroopan komissio julkisti 16. maaliskuuta ehdotuksen EU:n raaka-ainealoitteeksi (EU CRM Act 2023). Raaka-ainealoitteen liitteessä on päivitetty versio EU:n kriittisten raaka-aineiden listasta, mutta myös uusi strategisten raaka-aineiden lista.

Strategisiksi luokitellaan raaka-aineet, jotka ovat tärkeitä digivihreän siirtymän kannalta sekä puolustus- ja avaruusteknologian kannalta.

Seuraavat raaka-aineet on määritelty strategisiksi:

(a) Bismuth
(b) Boron – metallurgy grade
(c) Cobalt
(d) Copper
(e) Gallium
(f) Germanium
(g) Lithium – battery grade
(h) Magnesium metal
(i) Manganese – battery grade
(j) Natural Graphite – battery grade
(k) Nickel – battery grade
(l) Platinum Group Metals
(m) Rare Earth Elements for magnets (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, and Ce)
(n) Silicon metal
(o) Titanium metal
(p) Tungsten

Seuraavat raaka-aineet komissio on luokitellut kriittisiksi:

(a) Antimony
(b) Arsenic
(c) Bauxite
(d) Baryte
(e) Beryllium
(f) Bismuth
(g) Boron
(h) Cobalt
(i) Coking Coal
(j) Copper
(k) Feldspar
(l) Fluorspar
(m) Gallium
(n) Germanium
(o) Hafnium
(p) Helium
(q) Heavy Rare Earth Elements
(r) Light Rare Earth Elements
(s) Lithium
(t) Magnesium
(u) Manganese
(v) Natural Graphite
(w) Nickel – battery grade
(x) Niobium
(y) Phosphate rock
(z) Phosphorus
(aa) Platinum Group Metals
(bb) Scandium
(cc) Silicon metal
(dd) Strontium

(ee) Tantalum
(ff) Titanium metal
(gg) Tungsten
(hh) Vanadium

Komission on julkaissut myös laskentakaavat raaka-aineiden taloudellisen merkittävyyden ja saatavuusriskin laskemiseen.

***

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 17.3.2023)

Lähteet:

  • ANNEXES to the Proposasl for a Regulation of the European Parliament and the Council establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials and amending Regulations (EU) 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1724 and (EU) 2019/1020. ANNEX II Critical raw materials. COM(2023), Brussels, 16.3.2023.

Lisää aiheesta: